Stilistiske forskelle

Report
STILISTISKE
FORSKELLE
Engelsk Boostcamp 2014
Stilistiske forskelle
• Forskelle i stilen og måden man bruger sproget på dansk
og engelsk
• Hvad kan man bruge det til?
• I forbindelse med oversættelse, er det vigtigt at holde sig stilistiske
forskelle for øje
• I stile og mundtlig præsentation kan det hjælpe med at lyde mere
som en native speaker, altså mere autentisk
Stilistiske forskelle
• Eksempler:
• Danismer
• False friends
• Homofoner
• Idiomer
• Semantiske problemstillinger
• Ortografiske konventioner
• Langt de fleste af disse kan undgås ved at slå op i
ordbogen!
• MEN husk også, at man ikke altid bare kan tage det første og det
bedste ord, som ordbogen foreslår – Kig altid på konteksten!
• Husk også, ikke at stole blindt på stavekontrollen!
Danismer
• Kaldes også fordanskninger eller Danglish
• Direkte oversættelser af
ord og udtryk fra dansk,
der ikke bruges på
engelsk
• Kan især opstå, hvis
man først skriver en
opgave på dansk og så
oversætter den til
engelsk, så skriv hellere
direkte på engelsk
(det sparer også tid)!
Think you
da lige a
little about!
Eksempler på danismer
• Dansk: En række
• Danisme: A row of
• Korrekt oversættelse: A number of
• Dansk: Flere
• Danisme: More
• Korrekt oversættelse: Several
• Dansk: På engelsk/dansk
• Danisme: On English/Danish
• Korrekt oversættelse: In English/Danish
Eksempler på danismer
• Dansk: Hun er lærer
• Danisme: She is teacher
• Korrekt oversættelse: She is a teacher
• Gælder både jobbeskrivelser, politiske og religiøse
overbevisninger, og lignende!
• Dansk: Mange penge
• Danisme: Many money
• Korrekt oversættelse: Much money
• Dansk: Den gamle
• Danisme: The old
• Korrekt oversættelse: The old man/woman
False friends
• Der er mange ord på engelsk, der minder om det
tilsvarende danske ord
• MEN nogle gange bliver man snydt, fordi et engelsk ord
lyder som et dansk, men betyder noget helt andet!
Eksempler på false friends
• Aktuel
• False friend: Actual = Faktisk
• Korrekt oversættelse: Current
• Eksempel: The paper dealt with current affairs
• Engagement
• False friend: Engagement = Forlovelse/Forpligtelse
• Korrekt oversættelse: Commitment
• Eksempel: She showed great commitment to the cause
Eksempler på false friends
• Udenlandsk
• False friend: Outlandish = Mærkelig
• Korrekt oversættelse: Foreign
• Eksempel: The foreign lady spoke with an accent
• Eventuelt
• False friend: Eventually = Til sidst/Med tiden
• Korrekt oversættelse: Possibly/If necessary/If convenient
• Eksempler:
• The plans may possibly be changed
• The plans may be changed if necessary/if convenient
Homofoner
• Ord, der lyder/staves ens, men betyder noget forskelligt
Eksempler på homofoner
• Which >< Witch
 Hvilken/hvilket >< Heks
• Your >< You’re
 Din/dit/jeres >< Du/I er
• Their >< They’re >< There
 Deres >< De er >< Der
• It’s >< Its
 Det/den er >< Dens/dets (ejefald)
Homofoner
• Nogle ord kan man tro er homofoner, men der er små forskelle
i udtalen
• Disse forskelle kan man finde ved at se efter stemte og
ustemte konsonanter:
Stemt
Ustemt
[b]
[p]
[d]
[t]
[g]
[k]
[ʒ]
[ʃ]
[v]
[f]
[ð]
[θ]
[z]
[s]
• På engelsk bruger man lang vokal før stemte konsonanter, og
kort vokal før ustemte konsonanter
Homofoner
Eksempler på forskel i vokallyd foran stemte og ustemte
konsonanter:
• Mop >< Mob
• Rod >< Rot
• Bag >< Back
• Dog >< Duck
Idiomer
• Ordsprog, faste vendinger, talemåder og lignende kan
ofte ikke oversættes direkte
• I stedet må man finde et tilsvaremde udtryk på engelsk,
eller omformulere
The one who
first comes to
the mill is
him who first
get painted
Eksempler på idiomer
• Dansk: At stille træskoene
• Engelsk: To kick the bucket
• Dansk: Man kan ikke både blæse og have mel i munden
• Engelsk: You can’t have your cake and eat it too
• Dansk: Æblet falder ikke langt fra stammen
• Engelsk: A chip off the old block
• Dansk: Øvelse gør mester
• Engelsk: Practice makes perfect
Semantiske problemstillinger
• Semantik har med ordenes betydning at gøre
• Engelsk har ofte flere forskellige ord, men forskellige
betydninger, hvor dansk kun har ét ord
• Det er vigtigt at kunne adskille, hvornår man skal vælge
det ene ord frem for det andet på engelsk
Eksempler på semantiske
problemstillinger
• Dansk: En/et
• Engelsk:
• A
• Ubestemt artikel foran en konsonantlyd
• An
• Ubestemt artikel foran en vokallyd
• One
• Talord (1)
• Man
Eksempler på semantiske
problemstillinger
• Dansk: Lære
• Engelsk:
• Learn
• Lære
• Teach
• Undervise
• Dansk: Da
• Engelsk:
• When
• Om tidspunkt
• As/since
• Om begrundelse
Eksempler på semantiske
problemstillinger
• Dansk: Et par
• Engelsk:
• A couple of
• Nogle stykker, nogle få
• A pair of
• Om to sammenhængende, fx handsker, strømper, bukser
• A couple/a pair
• Et par (mennesker)
• Dansk: At
• Engelsk:
• To
• Infinitiv-markør
• That
Eksempler på semantiske
problemstillinger
• Dansk: Af
• Engelsk:
• By
• Of
• Off
• From
• Out of
Ortografiske konventioner
• Ortografi betyder egentlig bare retskrivning
• Ortografiske konventioner er regler for retskrivning
• De kan ikke altid forklares simpelt, nogle gange må man
bare acceptere, at ”sådan er det bare”
• Nogle af disse konventioner er forskellige fra dansk til
engelsk
Eksempler på ortografiske konventioner
• Datoer:
• Dansk:
• 3. maj, 2014
• Engelsk:
• Britisk engelsk: 3 May, 2014
• Amerikansk engelsk: May 3, 2014
• Valuta:
• Dansk: 500 $
• Engelsk: $ 500
• Deling af tal:
• Dansk:
• 5.000.000/5,36294
• Engelsk:
• 5,000,000/5.36294

similar documents