Nyugdíjbiztosítás adózása

Report
Nyugdíjbiztosítás és annak
adókedvezményei –
Egyéb nyugdíjcélú életbiztosítások
Gertner Csaba
Generali Biztosító Zrt.
Egyéni személybiztosítás-fejlesztési csoportvezető
2014.03.13.
A közvélemény
Az öngondoskodás
A lakosság számára egyre fontosabb az öngondoskodás
Nyugdíjkérdés: sokakat aggaszt
A nyugdíjjal kapcsolatos várakozások 2013-ban
elegendő lesz jelenlegi
életszínvonalam
fenntartásához
5%
csak egy alacsonyabb, de
elfogadható életszínvonal
fenntartására lesz
elegendő
22%
egyáltalán nem lesz
elegendő arra, hogy
megéljek
nem tudom megítélni, mi
lesz számomra elég akkor
47%
26%
0%
50%
100%
Tények
A várható nyugdíjas élettartamról - Magyarországon
Születéskor várható
élettartam
65 évesen várható élettartam
Ha 2011-ben
Ha 2011-ben
született, akkor
65 évesen ment nyugdíjba,
65 évesen egészségesen várható
élettartam
Mind a férfiak, mind a nők
akkor
- nőként 79 évre
- nőként 18 évre,
6 egészségesen eltölthető
nyugdíjas évet
- férfiként 71 évre
- férfiként 14 évre
remélhetnek.
számíthat.
számíthat.
Várható nyugdíj összege
Mekkora nyugdíjra számíthat 2014-ben az, akinek
a jövedelme 1988-tól 2013-ig az alábbiak szerint alakult?
 Minimálbér (2013: bruttó 98 000 Ft; nettó: 64 190 Ft)
35 000 Ft/hó
 Átlagbér (2013: bruttó: 230 700 Ft, nettó: 151 108 Ft)
90 000 Ft/hó
 Átlagbér duplája (2013: bruttó: 461 400 Ft, nettó: 302 2017 Ft)
158 000 Ft/hó
Aktív keresők- eltartottak aránya
KSH demográfiai számításai alapján
Hogyan kerülhető el a kisnyugdíjas lét?
 Cég által adómentesen adható juttatás
• Nyugdíjcélú megtakarítás
(Élethosszig tartó unit linked biztosítás)
• Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás
 Magánszemélyként
• Nyugdíjbiztosítás
• Nyugdíjcélú megtakarításos életbiztosítás
• Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás
Nyugdíjbiztosítás
Nyugdíjbiztosítás
Nyugdíjbiztosítás az olyan életbiztosítás, amely alapján a biztosító az
alábbi események bármelyikének bekövetkezésekor szolgáltatást nyújt:
a biztosított halála, vagy
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra
való jogosultság megszerzése, vagy
az egészségi állapot legalább 40%-os
mértéket elérő károsodása, illetve
szerződés létrejöttekor érvényes öregségi
nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltése.
Nyugdíjbiztosítás
Továbbá csak akkor tekinthető nyugdíjbiztosításnak a biztosítás, ha
a biztosító teljesítéséig a szerződés létrejöttétől legalább 10 év
eltelt, kivéve
•
•
•
a biztosított halálát,
a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság
bekövetkezését, valamint ha
a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű
járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás
megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított
haláláig nyújtják.
Nyugdíjbiztosítás - adójóváírás
 20% adójóváírás extra megtakarításként
 Magánszemély szerződő által adóévben befizetett biztosítási díj
(csökkentve a kiegészítő biztosítások díjával) 20%-a, de legfeljebb 130 000
Ft adóról rendelkezhet a szerződő
 Nyugdíj-előtakarékossági számlára és/vagy önkéntes pénztárba és
nyugdíjbiztosításra történt befizetés esetén összesen 280 000 Ft
adó kiutalásáról (adójóváírásról) rendelkezhet a magánszemély.
 Az adójóváírás összegét az adóhatóság utalja a nyugdíjbiztosítási
szerződésre
Mely jövedelmek után érvényesíthető az adójóváírás?
 Az összevont adóalap adójának az adókedvezmények (pl. családi
adókedvezmény) levonása után fennmaradó részéről lehet
rendelkezni (adójóváírás érvényesítése).
 Összevont adóalapba tartozó jövedelem különösen
• munkabér
• tagi jövedelem (társaság tagja)
• személyes kivét (egyéni vállalkozó), megbízási díj, bérbeadásból
származó jövedelmet („önálló tevékenységből származó
jövedelmek”),
• az egyéb jövedelmek (pl ÖPT támogatói adomány)
Mely jövedelmek után nem érvényesíthető az adójóváírás?
 Nem jogosít rendelkezésre (adójóváírásra) a külön adózó
jövedelmek adója, így különösen
•
•
•
•
•
a vállalkozói személyi jövedelemadó,
tételes adózás alapján fizetendő adó,
osztalékadó,
kamatadó,
árfolyamnyereségből származó adó.
Mekkora jövedelem esetén lehet kihasználni maximálisan az
adójóváírás lehetőségét?
Szükséges havi jövedelem
(családi adókedvezményt is figyelembe véve)
Adójóváírás összege
0 gyerek
1 gyerek
2 gyerek
3 gyerek
130 000*
67 708
130 208
192 708
686 458
280 000**
145 833
208 333
270 833
764 583
Főállású egyéni és társas vállalkozó kötelezően járulékot fizet 152.500, vagy
177.000 forint (minimálbér vagy garantált bérminimum másfélszerese) után.
Ha a járulék fizetéshez kapcsolódóan tagi jövedelmet, vállalkozói kivétet
is elszámol, akkor a kapcsolódó szja terhére is igényelhető az
adójóváírás!
* Csak nyugdíjbiztosítás
** Nyugdíjbiztosítás, önkéntes kölcsönös pénztárak, Nyesz összesen
Adójóváírás visszafizetése
20%-kal növelten vissza kell fizetni az összes adójóváírást, ha
• nyugdíjszolgáltatás nélkül szűnik meg a szerződés
• bármilyen pénzkivonás esetén a teljes tartam alatt
(akár eseti díjból is)
• ha úgy módosul a szerződés, hogy már nem minősül
nyugdíjbiztosításnak.
 A visszafizetendő összeget a biztosító vonja le a kifizetésből és
fizeti meg az adóhatóságnak.
 Ha nem tudja levonni, akkor az igazoláson feltünteti az
adókötelezettséget, melyet a magánszemélynek az
adóbevallásában kell rendezni.
Generali Nyugdíjprogram
 Adójóváírásra jogosító befektetési egységekhez kötött
nyugdíjbiztosítások:
• Aranyszárny CLaVis
• Aranyszárny Exkluzív
• Aranyszárny Exkluzív Speciál
• Europe Treasury
 Számos, egyéb nyugdíjcélú megtakarítási
forma
• Éethosszig tartó unit linked életbiztosítások
• Aranyszárny, tartamos unit linked
• Mozaik, klasszikus életbiztosítás, garantált összegű elérési
szolgáltatással
Adójóváírás hatása
tartam
eszközalap hozama
értékkövetés
éves díj
díj összesen
adójóváírás
összesen
bónusz összesen
20 év
7%
3%
300 000
8 061 112
1 612 222
446 309
lejárati összeg
CLaVis
13 817 777
adójóváírás
2 996 975
összesen
16 814 751
Nyugdíjbiztosítás
adójóváírás és a visszafizetendő összeg
-
Havi díj: 20 000 Ft
Feltételezett hozam: 6%
Adójóváírás: 48 000 Ft/év
Adójóváírás hatása
10
8
A hozamtól és az indexálás mértékétől függően* várhatóan 8 – 10 év eltelte
után nem okoz veszteséget az adójóváírás 20%-kal növelt visszafizetése.
Ezt követően - a visszafizetés ellenére - az adójóváíráson elért hozamból akár
nyereség is származhat.
*a jelentős indexálás növeli a fenti 8-10 évet 1-2 évvel
eseti
díjfizetés
rugalmasság
biztosítási
védelem
bónusz
Adójóváírásra
jogosító
nyugdíjbiztosítás
egyéni
befektetési
portfólió
Köszönöm a
figyelmet!

similar documents