Sosial kontroll

Report
Sosial kontroll
Oppfølging normer og regler
Normer og regler
• Normer er uskrevne regler som sier noe om
hva vi oppfatter som sosialt akseptabel
oppførsel
• Verdier og ideene i samfunnet er viktige
faktorer når normene defineres
• Oppfatning av moral er en vesentlig del av
normene
• Normer varierer i tråd med endringer i
samfunnet
Sosial kontroll
• Uformell: hva som er akseptert væremåte hos de du
pleier å være sammen med
• Formell: skriftlige regler som alle må følge, f.eks.
skolens regelverk
• Vi trenger regler slik at vi vet hva som er forventet av
oss. Hvis vi ikke har en rettesnor vil vi oppføre oss uten
tanke for andre og kan oppføre oss vemmelig eller
egoistisk. Noen regler er uformelle og er akseptert av
de fleste fordi de viser hva de fleste oppfatter som
riktig. Andre regler blir laget for oss, og her kan det
være stor uenighet og det kan oppstå aksjoner av ulikt
slag, f.eks. demonstrasjoner.
Diskuter
• Er det mulig å bryte normer, og ikke bryte lov?
• Er det mulig å bryte lov uten å bryte normer
samtidig?
• Kan man gjøre noe som er i strid med verdier
og ikke normer?
• Hvorfor endrer både normer, verdier, moral og
lover seg over tid og sted?
Diskuter: Hva slags regler bryter vi når:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke sier takk eller vær så snill
Har på oss «rare» klær
Beholder noe vi finner på gata
Slår et lite barn
Stjeler 100 kroner fra noen
Drikker alkohol når vi ikke er gamle nok
Selger narkotika
Kjører uten førerkort
Dreper noen fordi vi fyllekjører
Hvor vil dere plassere disse
hendelsene på skalaen – og hvorfor?
Kjøre for fort
Beholde en
lommebok
du fant på
gata
Drikke
alkohol før
du er
gammel nok
NORMER
Kle deg
annerledes
(«rart») enn
de andre
Ikke betale på
buss/tog/trikk/t-bane
Gå mot rødt lys
Ikke høre på
foreldrene
dine
Ikke gripe inn
eller varsle
politiet når
du ser andre
gjøre en
kriminell
handling
Selge
narkotika
Ikke takke for
noe du har
fått
Slå et lite
barn
Kaste søppel
på gata
Naske i
butikken
Utføre et ran
Baktale en
klassekamerat
Kjøpe noe billig
selv om du vet det
er tyvgods
Bråke i
skoletimene
LOVER

similar documents