Pranešimas

Report
INTEGRUOTOS
SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PLĖTRA
LIETUVOJE
Arvydas Skorupskas
2013-10-28
Vilnius
Sveikatos priežiūros sistemų sunkumai Europoje
Sudėtingų sveikatos priežiūros sistemų problemos:
1. Kas atsakingas už paciento problemą?
2. Menkas pacientų dalyvavimas gydymo procese.
3. Blogi ryšiai tarp gydymo partnerių.
4. Gydymo proceso dubliavimas ir trūkumas vienu kartu.
5. Gydoma viena liga, o ne visuma.
6. Blogi rezultatai pacientui, medikui ir sistemai.
Dr. Nick Goodwin, 2013 TalLinn, WHO
Kaip spręsti problemas (Europos patirtis)?
Integruotos sveikatos priežiūros Europinė praktika.
Gerosios praktikos sklaida.
Nėra vieno teisingo atsakymo.
Gerosios praktikos pavyzdžiai turi bendrų komponentų.
Geroji Europos praktika:
Olandija - koordinuotas aptarnavimas ir bendras apmokėjimas už
tam tikras patologijas;
Barselonos onkologinis klasteris;
Šveicarija - ASPĮ ir gydytojų tinklai;
Danija ir Norvegija - koordinavimo reforma.
INTEGRUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PATIRTIS
•
Efektyvesni metodai:
o Visuomenės interesų viršenybė;
o Kompleksinis požiūris;
o Rizikos faktorių valdymas;
o Integruotos socialinės paslaugos;
o Tinkamas vaistų paskirstymas.
Nauda:
o Geresnis koordinavimas taupo pinigus, laiką ir gerina paslaugų
kokybę;
“ Nuo koordinavimo trūkumo labiausiai kenčia vargšai, silpni, senyvi
žmonės, tautinės mažumos, o jų sveikatos būklės blogėjimas, kurio
galima išvengti, didina sveikatos priežiūros išlaidas”
Dr. Nick Goodwin (2013, Tallinn)
•
Ar turime kuo pasigirti Lietuvoje
Akušerinės pagalbos ir neonatologijos
koordinavimas;
Rytų Lietuvos kardiologijos programa.
LIETUVOS PROBLEMOS
• Lietuvos gyventojų sveikatos
netolygumai;
• ASP paslaugų prieinamumo netolygumai;
• LNSS žmogiškųjų išteklių netolygumai;
• Riboti finansiniai ištekliai.
Standartizuotas mirtingumas 100 tūkst. gyventojų
500
Šalčininkų r.
Pagėgių sav.
Ignalinos r.
Zarasų r.
Švenčionių r.
Varėnos r.
Trakų r.
Kalvarijos sav.
Širvintų r.
Vilniaus r.
Lazdijų r.
Kaišiadorių r.
Molėtų r.
Pasvalio r.
Visaginas
Pakruojo r.
Elektrėnų sav.
Radviliškio r.
Anykščių r.
Jurbarko r.
Rokiškio r.
Kupiškio r.
Kėdainių r.
Ukmergės r.
Šilutės r.
Panevėžio r.
Jonavos r.
Biržų r.
Kelmės r.
Joniškio r.
Akmenės r.
Raseinių r.
Šakių r.
Prienų r.
Vilkaviškio r.
Rietavo sav.
Šiaulių r.
Kretingos r.
Alytaus r.
Tauragės r.
Kazlų Rūdos sav
Skuodo r.
Neringa
Šilalės r.
Mažeikių r.
Klaipėdos r.
Telšių r.
Plungės r.
Utenos r.
Klaipėda
Druskininkai
Marijampolės r.
Šiauliai
Vilnius
Kaunas
Palanga
Kauno r.
Alytus
Panevėžys
Birštonas
Prielaidos (standartizuoto mirtingumo
netolygumai)
Standartizuotas mirtingumas 100 tūkst. gyventojų
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
2008-2010 m. savivaldybės vidurkis
2010 m. Lietuvos vidurkis
2010 m. ES27 vidurkis
2010 m. ES12 vidurkis
Prielaidos
(aprūpinimo gydytojais specialistais
netolygumai)
Vilnius
Visaginas
Šalčininkų
raj.
Zarasų
Širvintų
raj.
Utenos
raj. raj. 70
Švenčionių
raj.
Molėtų raj.
Trakų raj.
Ignalinos raj.
Ukmergės raj.
60
Anykščių raj.
Vilniaus raj.
Rietavo
Elektrėnų sav.
50
Telšių raj.
Kaunas
Plungės raj.
Birštonas
40
Mažeikių raj.
Jonavos raj.
30
Pagėgių sav.
Kaišiadorių raj.
Tauragės raj.
20
Šilalės raj.
Kauno raj.
Kėdainių raj.
Jurbarko raj.
10
Kazlų Rūdos sav.
0
Prienų raj.
Raseinių raj.
Kalvarijos sav.
Klaipėda
Vilkaviškio raj.
Palanga
Šakių raj.
Marijampolės raj.
Neringa
Klaipėdos raj.
Varėnos raj.
Kretingos raj.
Lazdijų raj.
Skuodo raj.
Alytaus raj.
Šilutės raj.
Druskininkai
Šiauliai
Alytus
Akmenės raj.
Rokiškio raj.
Joniškio raj.
Pasvalio raj.
Kelmės raj.
Panevėžio
raj. raj.
Pakruojo
Kupiškio
Radviliškio
raj.raj.
Biržų raj.
Šiaulių
raj.
Panevėžys
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS VEIKLOS
EFEKTYVUMO GERINIMO TIKSLAS
• INTEGRUOTA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA –
TVARIAI SVEIKATOS SISTEMAI
UŽTIKRINTI
INTEGRUOTA SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
• Kaip užtikrint harmoningą plėtrą?
Efektyvus
ribotų
finansinių
resursų
paskirstyma
s
Efektyvus
šalies
resursų
panaudoji
mas
Didesnis
šalies
institucijų
bendradar
biavimas
Didesnis
gyventojų
pasitenkinima
s
Netolygu
mų
mažinima
s
Didesnis
visuomen
ės
įtraukima
s
Inovacijų
panaudoji
mas
Neformali ES šalių sveikatos ministrų Taryba, Vilnius 2013 m. liepos 8-9 d.d., Vilnius
INTEGRUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DĖMESIO
CENTRE
Technologijų vertinimas (vieningi protokolai)
Racionali farmakoterapija
Tvarūs sveikatos priežiūros finansai
Pirminė sveikatos priežiūra
Netolygumai
„Protų nutekėjimas“
Psichinė sveikata
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS VEIKLOS
EFEKTYVUMO GERINIMO KRYPTYS
•
•
•
•
SPP netolygumų mažinimas;
SPP prieinamumo gerinimas;
Patologijos ir pacientų srautų valdymas;
Gydytojų specialistų poreikio rajonuose užtikrinimas.
KELIAS Į SĖKMĘ
Sistemos lygmuo:
- Apimti kuo didesnę visuomenės dalį;
- Pertvarką pradėti nuo pirminės grandies;
- Ypatingas dėmesys lėtinėms ligoms ir ilgalaikei jų priežiūrai;
- Integruotos sveikatos priežiūros teisinės bazės įtvirtinimas;
- Lanksti integruotos sveikatos priežiūros finansavimo sistema;
- Personalo bendradarbiavimo ir koordinavimo mokymai.
Organizacijos lygmuo:
- Stipri vadyba;
- Bendros vertybės ir misija;
- Valdymo ir finansavimo struktūrų atitikimas;
- Integruoti elektroniniai registrai;
- Atsakomybė už tam tikrą visuomenės dalį ir paslaugą;
- Paslaugų kokybės nuolatinė stebėsena ir gerinimas.
KELIAS Į SĖKMĘ
Klinikinis (profesinis) lygmuo:
- Patologijos ir ligonių srautų valdymas;
- Standartizuoti diagnostikos kriterijai;
- Kompleksinis vertinimas;
- Sisteminis pagalbos planavimas;
- Bendri gydymo protokolai;
- Nuotolinio gydymo ir stebėsenos galimybės.
Paslaugos lygmuo:
- Pagalba ir slauga namuose;
- Vieno langelio principai;
- Pagalbos koordinavimas ir koordinatoriai;
- Į pacientą orientuota atvejo vadyba;
- Pagalbos komandos;
-Profesionalų bendradarbiavimas;
- Bendra atsakomybė už gydymą;
- Paciento “perdavimas”.
Pacientų srautų valdymo (klasterio)
galimybės
Bendradarbiavimas tarp skirtingo/vienodo lygmens ASPĮ:
1. Funkcinis (pagal bendradarbiavimo sutartis tarp ASPĮ).
2. Struktūrinis (ASPĮ struktūrinio padalinio: skyriaus, filialo
asocijuotos struktūros):
1.
2.
3.
Kaip ASPĮ padalinio su pilnu ar daliniu savarankiškumu;
Kelių steigėjų;
Asocijuota struktūra su bendru strateginiu valdymu.
ar
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS VEIKLOS
EFEKTYVUMO GERINIMO BŪDAI
• LR SAM vyriausiųjų specialistų institucija (vieningas
metodologinis valdymas);
• Patologijos valdymas remiantis funkciniais/struktūriniais
klasteriais;
• Rizikingiausių ligų grupių vieningi gydymo protokolai.
Patologijos (klasterio) valdymo ir
bendradarbiavimo principai
• Pagal patologiją;
• Pagal geografinį išsidėstymą;
• Pagal mokslu ir mokymu paremtą bei
specializaciją;
• Partnerystė.
o Patologijos valdymas pagal laiką:
• Skubi ir neatidėliotina pagalba;
• Planinė pagalba.
tradicinę
SAM RESPUBLIKOS IR KRAŠTŲ VYRIAUSIŲJŲ SPECIALISTŲ
ATSTOVAUJAMOS SRITYS
akušerijos-ginekologijos;
chirurgijos;
kardiologijos;
medicininės reabilitacijos;
neonatologijos;
odontologijos;
onkologijos;
ortopedijos traumatologijos;
psichiatrijos;
radiologijos;
slaugos;
šeimos medicinos;
vaikų ligų;
vaikų ir paauglių psichiatrijos;
vidaus ligų
VEIKLOS SRIČIŲ GEOGRAFINIS
PASISKIRSTYMAS
Klaipėdos
kraštas
Šiaulių
kraštas
Kauno
kraštas
Panevėžio
kraštas
Vilniaus
kraštas
ASD, BMPS R. Biekšienė
Subordinacija
(patologijos valdymas)
SVEIKATOS
APSAUGOS
MINISTRAS
INTEGRUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
SISTEMOS TEISINIS PAGRINDAS
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m.
gegužės 16 d. nutarimas Nr. 47/2009-131/2010 „Dėl
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo
įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo
įstatymo, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatymo ir jo pakeitimo įstatymo
kai kurių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijai“
(Žin., 2013, Nr. 52-2604)
VYR. SPECIALISTŲ VEIKLOS GAIRĖS
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 m. programa
Tinkama, visiems prieinama sveikatos apsaugos
sistema, sauganti didžiausią vertybę – žmogų, kaip
modernios ir atsakingos valstybės požymis ir garbės
reikalas.
Funkciniai klasteriai
Prioritetai:
1. Širdies ir kraujagyslių sistemos susirgimai.
2. Galvos smegenų kraujagyslių susirgimai.
3. Onkologija (ankstyva diagnostika ir
prevencinės programos);
4. Išorinės mirties priežastys (traumatizmas,
savižudybės, apsinuodijimai, paskendimai ir kt.);
5. Neonatologija ir vaikų ligos.
Programos XI. dalis
Sveikatos tausojimo ir stiprinimo, asmens ir
visuomenės sveikatos apsaugos politika
•
•
Pagrindiniai siektini rodikliai:
4. Mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažėjimas
3455 mirtys
1500 mirtys
2012 m.
2016 m.
Programos XI. dalis
Sveikatos tausojimo ir stiprinimo, asmens ir
visuomenės sveikatos apsaugos politika
•
•
Pagrindiniai siektini rodikliai:
5. Standartizuoto mirtingumo rodiklio dėl kraujotakos ligų (mirusiųjų
skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą) mažėjimas
496,8
480
2009 m.
2013 m.
Funkciniai klasteriai
Organizacinis
valdymas
(koordinuoja LR SAM)
III-nis lygis (aukštai
specializuota
pagalba)
Metodinis valdymas
(koordinuoja LR SAM
ASD)
LR SAM vyriausias
specialistas
LSMU KK ir
VU SK
II-nis lygis
(specializuota
pagalba)
Vilniaus ir
Panevėžio
kraštai
Regioninės
ligoninės
Kauno, Šiaulių
ir Klaipėdos
kraštai
Rajoninės
ligoninės
II-nis lygis (bendro
profilio pagalba)
5 kraštų vyriausieji
specialistai
Kt. II-nio lygio
ASPĮ
LNSS II-nio lygio
ASPĮ padalinių
vadovai
I- nio lygio ASPĮ
LNSS įstaigų
specialistai
Funkciniai klasteriai
Funkcinių klasterių lygiai:
1. Tarp II ir I lygio (bendro profilio
patologijos)ASPĮ įstaigų.
2. Tarp specializuotų ir bendro profilio ASPĮ.
2. Tarp Respublikinio (kraštų) ir savivaldybės ASP
įstaigų (specializuotos patologijos).
3. Tarp III ir II lygio (siauriai specializuotos
patologijos) įstaigų.
Patologijos ir pacientų srautų valdymo programos
(funkcinių klasterių) įgyvendinimo etapai
1. Regioninis onkologinių paslaugų pilotinis klasteris
Kauno krašto pacientams (LSMU KK, pradžia 2013-1104).
2. Prioritetinių patologijų (ŠKS (MI ir insulto),
onkologijos, išorinių mirties priežasčių, neonatologijos
ir vaikų ligų) klasterių įgyvendinimas Lietuvoje (2014
m.).
3. Visų patologijų ir ligonių srautų valdymas pagal
vieningą sistemą (2016 m).
Institucijos atsakingos už programos vykdymą
- Orgmetodinis vadovavimas - LR SAM Asmens
sveikatos departamentas kartu su LNSS įstaigų
vadovais ir LR SAM vyriausieji specialistai;
- Programos finansavimas ( VLK-PSDF programinės
lėšos);
- Investicijos ( ES 2014-2020 m.m. ir VIP lėšos).
Laukiama nauda
-Geresnis ASPP prieinamumas;
-Geresnė paslaugų kokybė;
-Efektyvesnis LNSS tinklo panaudojimas;
-Vieningas patologijos valdymas.

similar documents