AKHLAK DALAM KELUARGA

Report
AKHLAK DALAM KELUARGA
Akhlak dalam Keluarga



Berbakti kepada orangtua (birrul walidain)
Hak, kewajiban, dan kasih sayang suami isteri
Silaturrahim
Birrul Walidain





Berbakti pada orang tua
Salah satu amalan yang disukai Allah (Hadis)
Istilah lain : Ihsan (QS. 17, al-Isra: 23)
Posisinya sesudah berbakti kepada Allah
Durhaka kepada OT, dosa besar (hadis)
)23:‫وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا (أإلسراء‬
‫رضى هللا في رضى الوالدين وسخط هللا في سخط الوالدين‬


‫ أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه‬
‫يراك‬

R : Kau menyembah Allah seolah-olah kau melihatNya,
seandainya kau tidak melihatNya, Dia melihatmu
‫ بروا ءاباءكم تبركم أبناءكم‬:‫ر‬
Berbuat baiklah kepada kedua OT-mu, niscaya anakmu
akan berbuat baik kepadamu
Bentuk Birrul Walidain





Mengikuti keinginan orang tua, kecuali perintah
syirik
Menghormati dan memuliakannya
Membantu secara fisik dan materil
Mendoakannya
Bila meninggal : melunasi hutangnya, memuliakan
sahabatnya, dll.
Hak, Kewajiban, dan Kasih Sayang
Suami Isteri





Keluarga sakinah, mawaddah, rahmah
Mawaddah, biologis; rahmah, psikologis
Hak bersama suami isteri
Kewajiban suami kepada isteri
Kewajiban isteri kepada suami
Hak Bersama Suami Isteri



Hak berhubungan intim
Hak saling mewarisi
Hak nasab anak
Kewajiban Suami kepada Isteri




Mahar
Nafkah
Ihsan al-’asyarah (bergaul dg baik)
Membimbing dan mendidik keagamaan isteri
Kewajiban Isteri kepada suami


Patuh kepada suami
Ihsan al-’asyarah (bergaul dg baik)
Silaturrahim



Menyambung kasih sayang
Ketika hidup
Sesudah mati

similar documents