2.2 Doorstroom mbo-hbo wiskunde

Report
DOORSTROOM MBO-HBO WISKUNDE
HET ANALYTISCHE EN REKENKUNDIG VERMOGEN
WELKOM
› Ramiro Martina
› [email protected]
› Docent bedrijfseconomie, ondernemerschap en rekenen
› Projectleider voor het project:
- Doorstroom mbo-hbo wiskunde en
- Ondernemerschap
› U kunt gerust uw vragen stellen tijdens mijn presentatie
HET GROTE MBO-HBO GESPREK
› Wel of geen selectie aan de poort
› Welke factoren maken de doorstroom een succes
Het NIVEAU
grote mbo-hbo
gesprek:
ZIJN UW MBO
4 STUDENTEN,
NA HET
BEHALEN VAN HUN MBO DIPLOMA, KLAAR
VOOR HET HBO?
-
Welke kennisniveau moeten startende hbo studenten beheersen?
-
Welke analytisch en rekenkundig niveau moeten toekomstige hbo
studenten beheersen?
Het
Het grote
grote mbo-hbo
mbo-hbo gesprek:
gesprek:
IS HET BEHEERSEN VAN HET
3F REKENNIVEAU
WEL
OF
GEEN
SELECTIE
AAN
DE
POORT?
WEL EEN GARANTIE VOOR HET SUCCESVOL
DOORLOPEN VAN EEN HBO OPLEIDING ?
HAVO-VOOROPLEIDING vs. MBO-VOOROPLEIDING
Prestaties op het hbo:
A. Studenten met een mbo-vooropleiding en havo-vooropleiding presteren
verschillend
B. In het eerste studiejaar vallen mbo-studenten meer uit, havisten veranderen
vaker van opleiding
C. Na 5 jaar studie hebben meer studenten met een mbo-vooropleiding hun
diploma gehaald dan studenten met een havo-vooropleiding.
D. Na 8 jaar studie hebben meer studenten met een havo-vooropleiding hun
diploma gehaald dan studenten met een mbo-vooropleiding.
ANALYSE:
WISKUNDE A EN B
ANALYSE:
GEBRUIKTE WISKUNDE NIVEAUS,
OP BASIS VAN ALLE OPLEIDINGEN
BINNEN DE HU
Wiskunde niveau
WIS B2
18,1%
WIS A1
39,4%
WIS B1
10%
WIS A2
32,5%
Wis A1
Wis A2
Wis B1
Wis B2
ANALYSE:
BENODIGDE WISKUNDE NIVEAU
PER FACULTEIT VAN DE HU
Wiskunde A1 – havo klas 1 t/m 3
•
•
•
•
Communicatie en Journalistiek
Gezondheidszorg
Maatschappij en Recht
Onderwijs en Opvoeding
Wiskunde B1 – havo klas 1 t/m 3
• Bouw en Omgeving
• Life Sciences and Chemistry
• Onderwijs en Opvoeding
Wiskunde A2 – havo klas 3 t/m 5
• Economie en Management
• Life Sciences and Chemistry
• Onderwijs en Opvoeding
• Informatie en
Communicatietechnologie
Wiskunde B2 – havo klas 3 t/m 5
• Techniek en Design
• Onderwijs en Opvoeding
• Informatie en
Communicatietechnologie
HET MBO-HBO
SCHAKELPROGRAMMA
WISKUNDE
› Pilot
› Doel
› Hogeschool Utrecht (HU)
› Wiskunde A1
› Duur
› Studiebelasting
› Certificering
› Toekomstplannen
Het
Het grote
grote mbo-hbo
mbo-hbo gesprek:
gesprek:
ZAL U DIT SCHAKELPROGRAMMA AAN UW
STUDENTEN AANBEVELEN ?
WEL OF GEEN
SELECTIE
AAN
DE
POORT?
WAAROM WEL/NIET?
DOORSTROOM MBO-HBO WISKUNDE
HET ANALYTISCHE EN REKENKUNDIG VERMOGEN
Einde…..
Voor vragen en of opmerkingen:
Ramiro Martina
[email protected]

similar documents