WS 8 Gemeente Tilburg BTOnderwijs

Report
BEWEEGTEAM ONDERWIJS
GEMEENTE TILBURG
ORGANOGRAM
BEWEEGTEAM ONDERWIJS TILBURG
▪ Gloria Maandag
▪ Combinatiefunctionaris – Buurtsportcoach – Medewerker Beweegteam Onderwijs
▪ 20 docenten op 34 basisscholen
▪ Maximaal 22 klassen
▪ 40% Rijk en 60% Gemeente
▪ Per klas € 1000,- per schooljaar
▪ Fulltime 36 uur (1fte)
▪ Teamleider Frans van Beurden
▪ Team Oisterwijk (3 docenten)
GYMLES GROEP 3 T/M 8 (BINNENSCHOOLS)
GYMLES KLEUTERS (BINNENSCHOOLS)
NASCHOOLS AANBOD
SPORT NA SCHOOL (VERENIGING)
WIJK (DRIEBURCHT)
VAKANTIETOERNOOIEN
TRY OUT SPORTS
• Groep 3 t/m 8
• Kennismaken sportverenigingen
• 2 weken inschrijven (digitaal)
• € 5,- per sport (max. drie)
STAGE (MBO-HBO)
HBO
- Fontys Sporthogeschool
- Hogeschool Arnhem Nijmegen
MBO
- Sport en Bewegen (LOBOS)
- CIOS
STAGE (PLEINSPORT)
VANGNET (ZWEMMEN)
GEZONDHEID (JOGG)
GEZONDHEID (SCOREN VOOR GEZONDHEID)
SCHOOL (KAMP – SPORTDAG)
BEWEEGTEAM ONDERWIJS
▪ Bijeenkomst 2x per periode
▪ KVLO Studiedag Basisonderwijs
▪ Studiedag Basislessen
▪ EHBO 2x
▪ Wijkgericht
VRAGEN?
GLORIA MAANDAG
[email protected]
06-15479437
@jufgloria
facebook.com/jufgloria

similar documents