presentatie van Hanny Ras (Microsoft Office

Report
Leren presteren
én participeren
Hanny Ras-Kluitenberg Programmamanager Sportzone Limburg
Leren presteren
én participeren
1. Wat is Sportzone Limburg
2. Waarom Sportzone Limburg
3. Hoe ontwikkelen we Sportzone Limburg
4. Sportzone en bedrijfsleven
1. Sportzone Limburg is:
• Een omgeving, waarbinnen samenwerkende organisaties (overheid, sport,
zorg, onderwijs en bedrijfsleven) zorg dragen voor:
• Optimale voorwaarden voor talentontwikkeling en onderwijs
•
Optimale afstemming tussen talent/topsportprogramma’s en onderwijs
• Realisatie van nieuwe hoogwaardige accommodaties voor top- en breedtesport
• Kennisontwikkeling en Innovatie
2. Waarom Sportzone Limburg?
Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg, Provincie Limburg en Regio Westelijke Mijnstreek ontwikkelen
Sportzone Limburg met als doel:
• Versterken samenwerking tussen, overheid, sport, onderwijs, zorg en bedrijfsleven
• Versterken van het woon- en vestigingsklimaat en branding van de regio
• Meer jongeren voelen zich aangetrokken tot en verbonden met de regio
• Bijdrage Olympisch Plan 2028
Bedrijfsleven
Overheid
Sport
Zorg
Onderwijs
Waarom regio Westelijke Mijnstreek?
• Historie
• Aanwezigheid topsportverenigingen
• Keuze bonden
• Kwalitatief hoogwaardig onderwijs
(mbo – hbo – universitair) in de omgeving: Sittard –
Maastricht – Heerlen binnen een half uur te bereiken
• Hoogwaardig internationaal
bedrijfsleven (Brainport 2020)
3. Hoe doen we het?
Sport
Bedrijfsleven
Overheid
Zorg
Onderwijs
Vier programmalijnen
1. Sport en presteren
2. Sport en onderwijs
3. Gebiedsontwikkeling
4. Economische impuls
3.1 Sport en presteren
Gerealiseerd:
NTC Triathlon
NTC Polsstokhoogspringen
HandbalAcademie Heren
RTC Atletiek
RTC Wielrennen
3.1 Sport en presteren
RTC Zaalvoetbal
RTC Damesvoetbal
RTC Handbal
• Aanpassingen in sportinfrastructuur t.b.v. talentcentra
• Samenwerkingsovereenkomsten Handbal, Atletiek, Triathlon, Tafeltennis en
•
•
Wielerfederatie Limburg en Intentie-overeenkomst KNWU t.a.v. Klim NTC.
Regeling Trainingcentra Sportzone Limburg (provincie + regiogemeenten)
Verbinding talentontwikkeling met breedtesport, sportstimulering en
bewegingsonderwijs
3.1.2
Sport en Vereniging
TEIC
Topsport Limburg
Huis voor de Sport
Onderwijs
Programma’s bijv In Actie
Internationale events
Economische impuls:
Evenementen
Topsportevenementen werven! Samen
met bedrijfsleven, sportbond en overheid
Topsportevenementen bieden kansen:
• uithangbord sporttak
• stimulans breedtesport
• economisch effect
• promotie gemeente/regio/provincie/NL
3.2 Sport en onderwijs
1000 leerlingen in Sportzone zomer 2013
Sport Vriendelijk onderwijs
• Samenwerkingsverband topsportvriendelijke scholen (TOSS)
Sport gerelateerd onderwijs
• Doorlopende leerlijnen VMBO/MBO/HBO/Universiteit
• Opleidingen Sportbiometrie en sportmanagement (HS Zuyd)
Sportzone als Leerbedrijf
• Leerbedrijf Sprint gestart, doorontwikkeling naar
•
leerbedrijf
Sportzone
Bureau Werk & Stage
Vestiging DaCapo College, Leeuwenborgh en
Arcus in Sportzone
3.3 Gebiedsontwikkeling: Masterplan:
Fortuna Stadion e.o.
3.3 Gebiedsontwikkeling:
Fitland Sport & Onderwijs
reportage bouw Sportzone Limburg
HOOGSTE PUNT JUNI 2012
3.3 Gebiedsontwikkeling:
Infrastructuur-Sportplaza-Buitensportaccomodaties
3.3 Gebiedsontwikkeling: De Haamen
INFO:
www.sportzonelimburg.nl

similar documents