nagymeretu_dok

Report
Nagyméretű dokumentumok
hivatkozásai
Tartalomjegyzék:
Címsorok olyan jegyzéke, melyben a címsorok dokumentumbeli
elhelyezkedésük sorrendjében szerepelnek a dokumentumbeli
oldalszámukkal együtt, vagy nélkülük.
Tárgymutató:
A címszavaknak olyan ABC sorrendben megadott jegyzéke, melyek
mellett azon oldalszámok találhatók, amely oldalon a címszó előfordul.
Főleg szakirodalmak készítésénél használatos.
Képaláírás:
Automatikusan számozza a dokumentumokban szereplő képeket,
ábrákat, táblázatokat vagy egyenleteket. Ezek után szokás megadni az
adott kép, ábra, táblázat vagy egyenlet leírását.
Idézetek és Irodalomjegyzék:
Lábjegyzet/végjegyzet:
Az ábrákat a címeikkel együtt a dokumentumon belüli sorrendben
sorolja fel.
Tartalomjegyzék
(Másik prezentációban kifejtve: tobboldalas_dok.ppt-ben.)
Tárgymutató/Névmutató
Tárgymutató/Névmutató
• A tárgymutató készítése két lépésből áll.
• Első lépésként meg kell jelölni azokat a szavakat, amelyeket a
tárgymutatóban szerepeltetni kívánunk. Ehhez válasszuk a
Hivatkozás fül Tárgymutató részén a Bejegyzés megjelölése
ikont.
•
• Ekkor megjelenik a Tárgymutató-bejegyzés megadása
párbeszédpanel.
Tárgymutató/Névmutató
•
Ha kijelöltünk egy szót, akkor a
Főbejegyzésben megjelenik a
kiválasztott szöveg. Ha a bejegyzésünk
egy főbejegyzés albejegyzése lesz, akkor
gépeljük be a főbejegyzés szövegét és
utána a kijelölt szöveget az
albejegyzéshez. (Erre például akkor van szükség, ha egy
dokumentumhoz tartozik névmutató és tárgymutató egyaránt, ekkor a Főbejegyzés
egyik esetében legyen Tárgymutató, másik esetben névmutató.
Használható még ha például fejezetenként készítünk fogalomtárat a fejezetek végére
egy szakkönyvben.)
•
Nyomjuk meg a Jelölés gombot, ennek
hatására a dokumentum szövegében
kapcsos zárójelek között is nyoma lesz a
hivatkozásnak.
•
Az összes jelölés gombot választva a
szövegben megjelenő összes olyan szó
bekerül a jelölt szavak jegyzékébe,
amelyik megegyezik a szövegünkkel
Tárgymutató/Névmutató
• A szavak jelölése után álljunk a szövegkurzorral arra a helyre a
dokumentumban, ahová be szeretnénk szúrni a tárgymutatót.
• Válasszuk a Hivatkozás fül, Tárgymutató részének Beszúrás parancsát
(ikonját). Ezzel a Tárgymutató automatikusan generálódik a jelölt
szavakból.
• Tárgymutatót/névmutatót, az F9 billentyű lenyomásával frissíthetjük, úgy
hogy a tárgymutató szövegében állunk a szövegkurzorral.
Lehetőség van általunk előre összeállított szavakból készíteni a tárgymutatót. Ehhez készíteni kell egy különálló
dokumentumot a szavainkkal, abban a dokumentumban kell állni, a szövegkurzorral, amibe a tárgymutatót be szeretnénk
szúrni. Meg kell nyomni a Hivatkozás fül Tárgymutató részen lévő Beszúrás ikont, majd az előjövő párbeszédpanelen belül
az AutoJelölés… gombot!
Ekkor adható meg a szavakat tartalmazó fájl elérési útja.
Tárgymutató/Névmutató
• A tárgymutató funkciók segítségével a Wordben tulajdonképpen un.
szószedetek hozhatóak létre.
• Mi a szószedet? A szószedet tartalmazza a legfontosabb
definíciókat, kifejezéseket, rövidítések feloldását, ill. azokat a
speciális jelöléseket, szakkifejezéseket, amelyek mások (a témában
kívülállók) számára feltételezhetően ismeretlenek, vagy saját
szakterületükön eltérő jelentéssel bírnak. E jegyzékek a dolgozat
megértéshez egyedi és könnyen visszakereshető segítséget adnak.
Ilyen a tárgymutató és a névmutató is.
• Címük lehet például: Szakmai szószedet, Rövidítések jegyzéke,
Tárgymutató, Névmutató, Fogalomtár
Képaláírás
Képaláírás
Egy nagyobb méretű
dokumentumban sok ábra, kép,
fotó, táblázat vagy egyenlet
szerepelhet. Ezeket célszerű
sorszámokkal, megnevezéssel és
rövid szöveges leírással ellátni.
A képeket, ábrákat, táblázatokat,
képernyőképeket külön tudja a
Word sorszámozni egy
dokumentumon belül.
Képaláírás
Ehhez szúrjuk be a kívánt
objektumot, amit számozni és
röviden leírni szeretnénk
(a példában az óramű ábra került beszúrásra).
Majd válasszuk a Hivatkozás fül,
Képaláírás beszúrása parancsot,
miután az ábra alatti
bekezdésbe álltunk a
szövegkurzorral.
Ennek hatására megjelenik a Képaláírás panel. A Word automatikusan
számozza a soron következő képet, mely sorszám az ábra felirattal együtt
a képaláírás mezőbe kerül.
Az „1. ábra” szöveg után gépeljük be az általunk kívánt rövid leírást.
Képaláírás
Ha nem ábrát szeretnénk feliratozni,
hanem például táblázatot, vagy
egyenletet, akkor gördítsük le a Felirat
lehetőségeit és válasszunk mást a listából.
Minden típusú elemet külön számoz a
Word.
Ha nem választható ki a listából olyan felirat, amit mi szeretnénk, akkor újat
hozhatunk létre az Új felirat gomb lenyomásával. A felugró Új felirat panelen
beírhatunk további lehetőségeket, mint például: kép, képernyőkép, fotó, rajz, stb.
Ezeket az általunk felvett új feliratokat a későbbiekben a feliratok legörgetésénél
már tartalmazni fogja a Word.
Lábjegyzet/végjegyzet
Lábjegyzet/végjegyzet
• Lábjegyzetet/végjegyzetet abban az esetben használunk, mikor a
dokumentumainkban szereplő szavakhoz, idézetekhez megjegyzéseket
szeretnénk hozzátenni.
• Gyakran alkalmazzuk, hogy az irodalomjegyzékben szereplő
forrásdokumentumokra hivatkozunk lábjegyzetben.
• A lábjegyzetek az oldalak alján helyezkednek el. Lábjegyzetet általában
akkor használunk, ha az oldalon szereplő megjegyzések nem foglalnak sok
helyet.
• A végjegyzetek a dokumentum végén szerepelnek, akkor célszerű
végjegyzetet készíteni, ha a megjegyzések az oldalak nagy részét elfoglalnák.
• Könyvekben szokás fejezetenként is készíteni végjegyzetet, ekkor a
végjegyzet az egyes fejezetek végén szerepel.
Lábjegyzet/végjegyzet
Egy láb- vagy végjegyzet három részből áll:
1.
Jegyzethivatkozás-jelből: jelöli, hogy az adott helyhez megjegyzés tartozik.
Ez általában egy szám, de lehet karaktersorozat is. Ez a szavak után
felsőindexben jelenik meg, és azonosítja az adott szóhoz tartozó
megjegyzést.
2.
Jegyzetelválasztóból: ez a jel választja el a megjegyzéseket az oldalakon a
dokumentum szövegétől. Ez általában egy rövid vonal.
3.
Jegyzet szövege: a jegyzetválasztó alatt megjelenő megjegyzés
szövegekből.
Lábjegyzet/végjegyzet készítése
Lábjegyzetet legegyszerűbben
úgy készíthetünk, hogy a
szövegkurzorral az után a szó után
állunk, melyhez a megjegyzést
szeretnénk fűzni.
Ekkor kiválasztjuk a Hivatkozás fül,
Lábjegyzet beszúrása parancsot.
Ennek hatására a szövegkurzor helyére kerül a soron következő lábjegyzet-hivatkozás száma és
a lap alján, egy kis vonal alatt, a hivatkozási szám után megjelenik a szövegkurzor, ahová
írható a megjegyzés. A Word automatikusan számon tartja a lábjegyzet-hivatkozások számát.
Ha egy már létező lábjegyzet-hivatkozás elé egy újat szúrunk be, akkor a Word automatikusan
módosítja a dokumentumban a beszúrt után következő, már korábban létrehozott hivatkozási
számokat, azaz mindegyiket növeli 1-gyel.
Lábjegyzetet a Word alapértelmezetten arab számmal, míg a végjegyzeteket római számmal
számozza. A lábjegyzet/végjegyzettel kapcsolatos alapbeállításokat egy panelen lehet
módosítania, mely a Hivatkozás fül Lábjegyzetek rész-en lévő jobbra le mutató nyíllal érhető el.

similar documents