tematikusnap_2013_marcius_kdop_ortner_renata

Report
Kifizetési igénylések gyakorlati tapasztalatai
2013. március
Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati
tapasztalatok
a Közép-Dunántúli Operatív Program
végrehajtása során
Kifizetési igénylések a
gyakorlatban
Eljárásrend változások megalapozása:
4/2011 Kormányrendelet 2012.07.29-ei módosítása
A nemzeti fejlesztési miniszter 26/2012. (X. 24.) NFM utasítása az egységes működési
kézikönyvről
Pénzügyi elszámolás részletes szabályinak módosításai(2012.10.02)
Módosítások „kézzelfogható eredményei”
Kifizetések KDOP keretében KDRFÜ NKft kezelésében
2011.
12,7 milliárd Ft
2012.
16,76 milliárd Ft
Kifizetések átlagos átfutási idejének*
Utófinanszírozás
40 napról 23
Szállítói finanszírozás 30 napról 17
Előleg
15 napról
9
(*hiánypótlási idő nélkül)
változása
napra csökkent
napra csökkent
napra csökkent
Pénzügyi elszámolás
Tervezés, megvalósítás
A számlák Kifizetési kérelemmé történő összeállítása
Már késő, már nem javítható hiányosságok keletkezhetnek
-Árajánlatok
-Éven túli számlák javítása
-Megvalósítási idő előtti számlák nem elszámolhatósága
-Költségsorok, belső arányok túllépése
A projekttel kapcsolatos dokumentáció utólag nem pótolható
Szabálytalansági eljárások indulnak
Pénzügyi elszámolás
Megvalósítás
Operatív programonként eltérő előírások
Alapvető dokumentumok amikre támaszkodni kell
•Támogatási Szerződés
•Támogatási Szerződés 2. melléklete – Részletes költségvetés
•Támogatási Szerződés 7. melléklete – Pénzügyi Elszámolás Részletes
Szabályai
Személyes segítség: Közreműködő szervezet
Kérdések feltétele telefonon, e-mailben, személyes konzultáció, KDRFÜ
honlap
Projekt megvalósítás előtt, alatt és kifizetési kérelmek összeállításánál
egyaránt
Pénzügyi elszámolás
Formai követelmények
Pályázó tájékoztató rendszerből kinyomtatott formanyomtatvány
Változás: alátámasztó dokumentumok CD-n is beadhatóak
Értékhatárok
Utófinanszírozás-megítélt támogatás 10%-a, kivétel 1.
elszámolás, V: Indokolt esetben KSZ engedélyével eltérés lehet
Szállítói finanszírozás-min.5 millió Ft támogatás tartalmú
számlák, V : 1 millió Ft támogatástartalmú számlák*
Hiánypótlás
A Hiánypótlásra adható maximális határidő 30 napról
megváltozott 15 napra
Hiánypótláson túlmenően Változás,hogy a KSZ-nek lehetősége
van 3 napos határidővel Tisztázó kérdés feltételére
Pénzügyi elszámolás
Gyakran előforduló hiányosságok, sarkalatos pontok
Alátámasztó dokumentumok: Dokumentum Mátrix alapján
Számla, eredeti első példányról készült másolat,kötelező mondat
Teljesítés igazolás (teljesítés dátuma összhangban a számlával)
Kifizetés bizonylata
Szerződés/ visszaigazolt megrendelő/ nyilatkozat szóbeli
megállapodásról
Árajánlatok
Összesítő bizonylatok használata
100E Ft és 500E Ft támogatástartalom alatti számlák összesítője
Kis támogatástartalmú számlák összesítője
Alátámasztó dokumentumok beküldése nem szükséges, ellenőrzés
helyszínen valósul meg
Pénzügyi elszámolás
Speciális számlaösszesítők
•
Cégszerűen aláírt, hiánytalanul kitöltött összesítő eredeti példányban
•
V: Elegendő kizárólag a kifizetés bizonylatát benyújtani, amennyiben
az összesítő a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló
projektek esetén 100 ezer, a legalább 25 millió forint támogatással
megvalósuló projektek esetén 500 ezer forint támogatási összeget
meg nem haladó számlákat vagy egyéb számviteli bizonylatokat
tartalmaz.
Új összesítők 2013. januártól
(minden alábbi témájú számlát összesítőn kell
feltüntetni)
•
Hatósági díjak összesítője
•
Tájékoztatás és nyilvánosságot tartalmazó számlák összesítője
•
Anyagköltség összesítő
Pénzügyi elszámolás
•
Projektek zárása
•
A projektek zárása egy hosszabb folyamat, amelyhez helyszíni
ellenőrzés tartozik, speciális dokumentumok szükségesek , mint
jogerős engedélyek, könyvvizsgálat stb. , amely a záró elszámolások
kifizetését lassította.
•
V: Nullás , számlát nem tartalmazó technikai kifizetési igénylés
keretében történi a projektek lezárása
•
V: A záró elszámolási csomaghoz elégséges az engedélyek
megadására
vonatkozó
kérelmek
benyújtását
igazoló
dokumentumokat benyújtani, és a záró projekt előrehaladási jelentés
jóváhagyásáig szükséges az engedélyeket megküldeni a KSZ-nek.
•
Speciális: Konzorciumok esetében minden partner köteles a záró
beszámoló mellé, záró kifizetési igénylést benyújtani (akár nullás
számlával)
Pénzügyi elszámolás
Praktikus tanácsok
Köztartozás esetén támogatás nem folyósítható – Javasoljuk , hogy
jelentkezzenek be a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába.
Megfelelő mértékű biztosíték rendelkezésre állása – Ellenőrzés még kifizetés
benyújtása előtt, kiegészítés, csere. (ROP ált útmutató , 50% kiegészítése
nem szükséges zárásnál)
Kifizetést érintő változások bejelentése szintén a kifizetési igénylés
benyújtását megelőzően történjen meg
Online pályázó tájékoztató felület napi szintű figyelemmel kísérése
NFÜ oldalának folyamatos figyelemmel kísérése
Konzultáció a Közreműködő Szervezettel Kifizetési igénylés benyújtása előtt,
hiánypótlás során, tisztázó kérdés alkalmával
Pénzügyi elszámolás
Gyakran előforduló hiányosságok, sarkalatos pontok
Kifizetési igénylés benyújtása előleg folyósítását követő 6 hónapon
belül
Megvalósítási időbe férjenek bele a számlák, teljesítési idő alapján
Záró elszámolás nem tartalmazhat szállítói finanszírozású számlát
Sem záró, sem időközi elszámolás hiánypótlása keretében nincs
lehetőség új számla benyújtására
Fordított áfa előleg kifizetésére kizárólag a bevallás benyújtását
megelőzően kerülhet sor
Előleggel legkésőbb a záró elszámolásban el kell számolni,
amennyiben ez nem teljesül, az el nem számolt előleg összegét
kamattal növelten szükséges visszafizetni
Pénzügyi elszámolás
Kifizetések gyorsítása
Záró elszámolások beadhatóak nullás értéken, számla nélkül
Hiánypótlási határidők hiányosságokhoz való igazítása, rövidítése
Jótételezés
Tisztázó kérdés
Szerződésmódosítások, változás bejelentések a kifizetési kérelmeket
megelőzően kerüljenek benyújtásra
Konzultációs lehetőségek kihasználása kifizetési igénylés benyújtása
előtt
Önellenőrzés - 7-es mellékletben található „checklist” alapján
KDRFÜ Ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet
Telefon: 22/513-370
e-mail: [email protected]
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő-Csütörtök 8.00-16.00
Péntek 8.00-14.00
Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
Ortner Renáta
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft.
www.kdrfu.hu

similar documents