Tėvų supratimas apie elektronines patyčias

Report
Mykolo Romerio universitetas
Psichologijos, edukologijos, informatikos ir programų sistemų katedros
Mes GALIME! – tinklas tėvų švietimui apie elektronines patyčias
http://www.wecan.altervista.org/international-team.html
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Nofer profesinės medicinos institutas, Lenkija
Salonikų Aristotelio Universitetas – Profesinio švietimo centras, Graikija
IFOS – Istituto di formazione sardo – Pobakalaurinių klinikinės kriminologijos ir
teisės psichologijos kursų dėstymas, Italija

Siekiama pagaminti daiktus, kurie:
› mažesni
› greitesni
› pigesni

Pavyzdžiai:

Televizija

Kompiuteriai

internetas
Švietimas
 Sveikata
 Transportas
 Bendravimas
 Sportas
 Pramogos
 Gamyba
 Informacija

Socialiniai tinklai (facebook, twitter)
 Wikis (wikipedia)
 Momentiniai pranešimai(skype, google
pokalbiai)
 E-paštas (gmail, hotmail)
 Paieškos sistemos(google, bing)
 Blogs


Susieja žmones
› Mokslinės ar kitos grupės
› Toli vieni nuo kitų gyvenantys žmonės
› Neįgalūs žmonės
Keičiamasi idėjomis
 Formuojasi bendrų interesų grupės
 Skatina bendrai veiklai
 Agitacija (pvz. kovai prieš el. patyčias)

Parengta pagal assoc.prof. Hariton Polatoglou
 Nuolatinis
veiksmas;
 Tyčinis;
 galios
skirtumai.
Elektroninės patyčios – pasekmės
sunkesnės , išplinta plačiau, ilgam.

Elektroninės patyčios prieštarauja
įstatymams, pažeidžia žmogaus teises
 Įstatymai
įpareigoja tėvus
atstovauti vaikui ir juo rūpintis.
 Tėvų
pareiga vadovauti vaikui, jį
tinkamai pakreipti ir apsaugoti.

Tėvai dažnai nei neįtaria, kad jų vaikas
susiduria su elektroninėmis patyčiomis.

Ir vaikai ir tėvai mano, kad tėvų
tarpininkavimas ir pagalba reikalingi

su amžiumi
 kuo daugiau
internete
laiko praleidžiant
Berniukai ir mergaitės
Mergaitės labiau įsitraukia





Mergaites ir
berniukus
Apie15 metų
amžiaus
Internete ir ne
Susiję su socialinėmis
problemomis
Priekabiautojas =
auka

Depresija, nerimas, baimė

Pakitę santykiai su draugais

Nenoras kalbėtis, atsiradęs uždarumas

Suprasti ir kalbėti su vaiku apie el. patyčias

Atnaujinti esamą politiką ir praktikas

Sukurti patogią ir paprastą pranešimų apie
el- patyčias struktūrą, būdus

Skatinti teigiamą technologijų naudojimą
Tėvų prevenciniai veiksmai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
El -erdvėje galioja tos pačios taisyklės, kaip ir
gyvenime
Paaiškinti galimas problemas
Mokinti(s) tinkamo/saugaus technologijų naudojimo
Prižiūrėti vaikų elektronines veiklas
Naudokite filtravimo ir blokavimo programinę įrangą
Stebėkite, ar neatsiranda perspėjančių ženklų
Sudarykit sutartis su savo vaiku (dėl technologijų
naudojimo)
Bendraukite atvirai ir nešališkai (atvirų durų politika)
Mokinkite ir stiprinkite vaikų pagarbą kitiems
Nereaguoti per stipriai
 Klausinėti
 Būti supratingiems
 Niekada nebausti
 Išsaugoti įrodymus/įkalčius
 Prižiūrėkit bendravimą (SafetyWeb,
perspėjamieji ženklai)

 Pateikit
skundą
 Pasinaudkit “Find Help” galimybe
Facebook-e
 Konsultuokitės, kreipkitės į specialistus
 Suteikite besąlyginę pagalbą
 Atidžiai išsiaiškinkite situaciją
 Susilaikykite nuo skubaus prieigos
uždraudimo

Susisiekite/kontaktuokite (su priekabiautojo
tėvais; mokykla; interneto paslaugų teikėjais;
policija);

Kalbėkitės apie tai su kitais tėvais;

Nustatykite ir aptarkite griežtas pasekmes, jei
jūsų vaikas įsiveltų į patyčias (imtų tyčiotis);

Detaliai aptarkite su vaiku šią problemą.
Norint, kad virtualiame pasaulyje būtų saugu, reikia:
Mokyti
jaunus
žmones
skirti
fantaziją
nuo
realybės
Padėti jauniems žmonėms suprasti,
kad virtualus pasaulis yra realybės
dalis
Mokyklos el-patyčių prevencijos politika, procedūros ir veikla
- kokiais būdais pranešti
- kam pranešti
- visiems žinoti apie tvarką
- supratimas, kad patyčios netoleruotinos.
Mokyklos pareiga užtikrinti saugumą







Neįsivelkite ir netoleruokite patyčių
Siųskite palaikančias žinutes aukai
Pabūkite drauge su auka
Pasakykite suaugusiems
Atspausdinkite įrodymus pasidalinti
su suagusiais
Priešinkitės ir parodykite savo
poziciją
Rūpinkitės savo internetine
reputacija.







Visad gerbki kitus
Galvok prieš siųsdamas
Naudokis savo slaptažodžiu,
kaip dantų šepetuku
Blokuoki priekabiautoją
Neatsakyki priekabiautojui ir
nekeršyki tuo pačiu
Išsaugok įkalčius
Praneškite apie patyčias

Remti ir būti draugiškam aukai

Pranešti didesnio autoriteto , nei jie patys, asmenims –
policijai, mokytojams, vyresniems kuriais vaikas pasitiki,
jos-jo tėvams, direktoriui, auklėtojui.

Skambinti į Vaikų liniją, rašyti elektroniniu laišku į
tarptautinę Vaikų liniją -Childnet International;

Pasakyti nukentėjusiam asmeniui, kad neatsakytų
priekabiautojui ir neįsitrauktų į kontaktą, išsaugotų žinutes,
nukopijuotų ‘print screen’ vaizdą įrodymui.

Įkurta Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) elektroninių
ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio CERT-LT
pagrindu.

Pranešimai priimami ir tiriami pagal ,,karštosios linijos“ veiklos
procedūras

Pagrindinė priemonė pranešti apie neteisėtą ar žalingą turinį internete
yra anoniminė elektroninė pranešimų anketa
www.draugiskasinternetas.lt


[email protected]
skambinant telefonu +370 5 210 5679
Pranešimai taip pat priimami el. paštu adresu
› Telefonu atsiliepiama darbo dienomis darbo valandomis nuo 8.00 iki
17.00 val. (penktadieniais - iki 15.45 val.).
Apsilankykite ir susipažinkite su:
http://www.wecan.altervista.org/international-team.html
Lietuvos pagalbos ir informacijos
svetainės








http://e-erdveje.mruni.eu/moksliniai-tyrimai/
http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/adult/kas_naujo?id=
9729
http://www.teo.lt/saugesnio-interneto-akademija
www.esaugumas.lt
www.bepatyciu.lt/([email protected])
www.vaikulinija.lt
http://www.vaikaiirinternetas.net/
http://www.ivpk.lt/filtrai/lt/ - įranga žalingam turiniui filtruoti
ES pagalbos ir informacijos svetainės

www.keepcontrol.eu – Patarimai paaugliams, kaip saugiai būti internete, visomis
kalbomis
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm (Europos Komisija)












http://www.kidsmart.org.uk/
http://www.childnet-int.org/sorted/
http://www.digizen.org
Filmukas online apie cyberbullying:
http://www.digizen.org/resources/cyberbullying/films/u
k/lfit-film.aspx
www.eukidsonline.net
http://cyberbullying.us/Bullying_and_Cyberbullying_Law
s.pdf (USA )
wCOST project
http://www.cyberbullying.us/resources.php
http://cybersmartcurriculum.org/cyberbullying/preventi
on/
http://www.education.com/specialedition/bullying/cyberbullying/
http://www.browardprevention.org/anti-bullying/cyber-bullying/

similar documents