4.srednjovjekovna.knjizevnost

Report
Srednjovjekovna književnost
FEUDALIZAM
 Velike seobe: Huni (sjever), Vandali (jug), Hrvati
(istok) – 4.st.
 Nakon smirenja, prvi preduvjeti za društvenu
organizaciju – 5.st.
 Franačka država – dinastija Merovinzi – prelazak na
katoličanstvo
 Feudalizam na antičkim ruševinama, umjesto
rodovskog društva
 Gradovi iz rimskih logora, utvrda i trgovačkih križišta
 Autonomija gradova i vlastele, stvaranje seljačkog sloja
(doseljenici, siromašni) i plemstva (vojni zapovjednici,
seoske poglavice)
 Doseljavanje Arapa – 7.st. prvo preko Gibraltara u
Španjolsku (na istoku priječi Bizant, do 15.st)
 Arapski utjecaj – prirodne znanosti i umjetnost matematika, medicina, filozofija
CRKVA
 Prihvaćaju i šire prvi kraljevi i feudalni gospodara
 Već početkom srednjeg vijeka – visok stupanj
organizacije, uređeni hijerarski odnosi
 Crka se postavila kao ujedinitelj i nositelj razvoja
 Križarski ratovi – 11.st. – Bizant traži pomoć od pape
Urbana II. – prijeti opasnost turskog prodiranja u
Europu
 Vrhunac moći Crkve – 12./13.st – istovremeno razvitak
heretičkih pokreta – bosanski krstjani - franjevci
 Naslijeđe antike,dominacija Crkve, utjecaj arapske





znanosti i kulture
Antički uzori + kršćanska etika i pristup
Razvijena latinska srednjovjekovna književnost,
naznake književnosti na narodnim jezicima
Crkvena književnost kao širenje dogme; ali svećenici
kao čuvari pisane riječi
Kulturno nazadovanje sve do 12.st i pojave prvih
sveučilišta (Bologna, Pariz, Prag, Oxford)
Od Augustina do Dantea
 Rimski književnik (filozof i retoričar) iz afričkog kraja




(Alžir) nekadašnje rimske provincije – 4./5.st.
Protiv poganskih vjerovanja i različitih pokreta iz
kršćanskog nauka
Duhovni orac srednjeg vijeka
O DRŽAVI BOŽJOJ – novo shvaćanje povijesti i odnosa
prema Bogu
ISPOVIJESTI – prva autobiografija, put od
krivovjernika do kršćana, osim književnog djela i život
kao srednjovjekovni ideal
LIRIKA RANOG SREDNJEG VIJEKA
 KALIDASA – indijski književnik (4./5.st.) – važan
umjetnik – legende i predaje o njegovom životu – dar
pjesništva kao božji dar – ljubavno-religiozne teme
 LI TAI PO (TAI PE) – kineski pjesnik (8.st.) – lutanje –
progonstvo – teme sloboda i hedonizam
 MAN JOŠU – najveća i najstarija antologija japanske
poezije (8.st.)
 -- (kasnije) OMAR HAJAM – perzijski pjesnik (12.st) –
rubajie (katreni s rimom aaba) – nejasne poruke
TRUBADURSKA LIRIKA
 BERNART DE VENTADORN – francuski pjesnik
(12.st.) – najveći trubadurski pjesnik – miljenik dvora –
tema ljubavna bol – o plemstvu za plemstvo
 WALTER VON DER VOGELWEIDE – njemački
trubadurski pjesnik (13.st.)
 BERNAL DE BONAVAL – španjoski trubadur rodom iz
Galicije (13.st.) – pratitelj kastiljanskog kralja –
slobodniji izraz (satiričkog karaktera)
 ROMAN O RUŽI – francuski didaktičko-alegorijski
spjev (13.st.) – viteško umijeće ljubavi – alegorija sna
CARMINA BURANA
 Zbornik srednjovjekovne lirike
 Pronađen 1803.g., u bavarskom samostanu, nikad prije
spominjan
 Satirične, ljubavne, erotske, podrugljive i religiozne
pjesme – autori klerici i samostanski učenici
francuskog, njemačkog i engleskog porijekla
 Školovani pjesnici – poznavanje forme i bogatsvo
metaforike
 Slava nakon Carla Orfa i istoimene kantate 1937.g.
 BEOWULF – staroengleski ep (10.st.) – djelo mnogih
autora, nastajalo tri stoljeća – engleska osvajanja protiv
Danaca i Šveđana – sam lik izmišljen – mitski
elementi, ali i kršćanski moral
 PJESAN O ROLANDU – francuski junački ep (11.st.) –
nepoznati autori, folklorna predaja – pjesnička obrada
povijesne građe – kralj Karlo I. Veliki i borba s Arapima
ili Saracenima oko grada Zaragoze
 PJESAN O CIDU – španjolska epopeja (12.st.) – od tri
kraća pjevanja – povijesni lik velikaš Don Rodrigo (Cid
= gospodin) – nacionalni junak kao utjelovljnje
hrabrosti i poštenja
 SAGA O NIBELUNZIMA – njemački junački ep (12.st.)
– nepoznat autor – ponegdje opjevani povijesni
događaji – germanska mitologija – doživljaji junaka
Siegfrieda – ideal kršćanskog viteza
 SLOVO O VOJNI IGOREVOJ – istočnoeuropski ep
(12.st.) - (ukrajinsko/bjelorusko/ruska knj.) – rukopis
otkrio Puškin – o junaku Igoru koji vodi bitku s
turskim plemenima s obale Crnog mora
 KALEVALA – finski ep – nastajao od mitskih pjesama
iz 9.st. – one novijeg datuma kršćanske tematike
ROMAN O TRISTANU I IZOLDI
 Žanr osnovao francuski autor romana o kralju Arthuru
i vitezovima Okruglog stola, Cheretien de Troyes
(12.st.)
 Keltska mitologija (sporedni likovi, fantastični motivi)
i kršćanski motivi (vrline, simbolika)
 Cjelovitu verziju pripisujemo autoru Thomasu
 O ljubavi junaka Tristana i irske kraljevne Izolde koja
je obećana kralju Marku; oboje završavaju mrtvi na
odru
NABOŽNA TEMATIKA
 Upute za kršćanski nauk, spajanje lokalne tradicije i
učenog kršćanstva
 LEGENDE – zapisi o ljudima koji su se odrekli
svjetovnog života i posvetili onostranome
 CRKVENE DRAME – crkvena prikazanja, teme Isusova
muka i uskrsnuće, te život svetaca
PIERRE ABELARD
 Francuski filozof, teolog, književnik (12.st.)
 Kršćanstvo u kontekstu – usporedba s drugim etičkim
sustavima. Sukob sa svećenstvom, spaljena djela
 PISMA ABELARDA I HELOISE – ljubav prema učenici
Heloisi (tajni brak i dijete), njega su kastrirali i
protjerali, ona odlazi u samostan, a on se pridružuje
benediktincima – iz samostana izmjenjuju ljubavna
pisma koja je poslije Abelard preradio i objavio –
strastvena ljubav i tragični usudi
TISUĆU I JEDNA NOĆ
 Arapski zbornik priča: bajke, legende, didaktične
priče, stihovi nepoznatih autora
 Indijsko-perzijska jezgra nadograđena bagdadskim i
egipatskim ciklusima
 Nastanak od 9.st., iz indijskog okvira o odgađanju
smrti pričanjem
 Tisuću i jedna označava beskonačnost – egipatska
verzija iz 15.st ima doista toliko priča

similar documents