Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola TG Masaryka Drásov

Report
Systém savců 8
Přírodopis
VY_32_INOVACE_356 - 18. sada, Př 5
ANOTACE
Materiál seznamuje žáky s výskytem, zástupci a typickými znaky řádu
lichokopytníků, obsahuje opakování předchozí látky.
Druh učebního materiálu
DUM
Očekávané výstupy
Žák charakterizuje lichokopytníky, jmenuje příklady zástupců. Přiřadí vybraným
zástupcům kontinent, z něhož pocházejí.
Pro koho je materiál určen
Žáci, základní škola, 8. ročník, předmět přírodopis
Autor
Mgr. Monika Chudárková
Datum vzniku
3.10.2012
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Systém savců 8
• lichokopytníci
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Kliknutím odstraň nepravdivá tvrzení:
Slon indický má
větší uši a kly.
Mamuti žili na
počátku čtvrtohor.
Slon indický bývá
cvičen pro práci.
Průměrný věk slona
je kolem 100 let .
Podkožní tuk chrání
tuleně před zimou.
Slon africký je až 3
metry vysoký .
Všichni ploutvonožci
se živí dravě.
Mrož má v dolní
čelisti dlouhé kly.
Oba druhy slonů
jsou býložravci.
Mamut byl
nebezpečný dravec.
Ploutvonožci
dýchají žábrami.
Umí uzavřít nosní a
ušní otvory.
Lachtan se na souši
postrkuje pomocí
zadních končetin.
Tuleň používá zadní
končetiny k pohybu
výhradně ve vodě.
Sloní kly jsou
prodloužené
špičáky.
Lichokopytníci:
 koně, osli, zebry, nosorožci, tapíři
 tělo nese 3.prst, chráněný kopytem.
Tapíři mají na
předních nohou
4 prsty, na zadních
2 prsty.
tapír jihoamerický
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Kůň domácí
 původ Mongolsko, Čína
Osel domácí
 původ Afrika, Asie
Domestikovaní kříženci:
islandští koně jsou malé, ale
velmi otužilé plemeno
 mezek (oslice + hřebec)
 mula (klisna + osel)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
kůň domácí
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Nosorožci – Asie, Afrika
Tapíři – Jižní a stř. Amerika, 1 druh Asie
tapír čabrakový – jediný druh
tapíra, žijící v Asii
tapír jihoamerický – nejznámější
ze tří amerických druhů tapírů
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Kliknutím na
terč označ,
odkud daný
druh pochází:
Evropa
J. Amerika
S. Amerika
Austrálie
Afrika
Asie
osel
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Použité zdroje:
fotografie – soukromý archiv Mgr. Moniky Chudárkové
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

similar documents