prikaz-znakova-dio-prezentacije

Report
PRIKAZ BROJEVA I ZNAKOVA U RAČUNALU
BIT (engl. BInary digiT =
binarna znamenka)
8 binarnih znamenki predstavlja jedan
bajt (engl. byte).
16, 32 i 64 bita (1 riječ)
Registar (obično 16, 32, 64 bistabila)
1 0 0 1 1 0 0 0
kilobajt, megabajt, gigabajt, terabajt
1 KB = 1024 bajta
=1024 bajta
1 MB = 1024 · 1024 bajta
=1048576 bajta
1 GB = 1024 · 1024 · 1024 bajta
=1073741824 bajta
1 TB = 1024 · 1024 · 1024· 1024 bajta =1099511627776 bajta
PETA
EXA
ZETA
1 KB = 1024 BY = 210
YOTTA
1 MB = 1024 KB = 220,
1 GB = 1024 MB = 230…
Zašto je pretvornik 1024?
zbog binarne naravi računala
1024 = 210
Brojevi u računalu
Cijele brojeve (engl. integer) u računalu
jednostavno se zapisuju binarno.
Odabiremo broj raspoloživih binarnih
mjesta (bitova) za prikaz broja.
Svaki bit u računalu realizira se
bistabilom.
Prikaz slova i ostalih znakova
kombinacija nula i jedinica
Postupak pridjeljivanja simbola (binarnih
nizova) pojedinim znakovima naziva se
kodiranje, a tako dobiven skup
dogovorenih simbola kôd.
Koliko znakova moramo prikazati?
–
–
–
–
26 velikih slova engleske abecede
26 malih slova engleske abecede
10 znamenaka
operatori, interpunkcije, upravljački
znakovi …
Za njihov prikaz je
dovoljan 1 bajt!?
Prikaz slova i ostalih znakova
ASCII kôd (ISO-7 standard):
7 bita za informaciju + 1 bit za paritet
 27 = 128 različitih znakova
?
Paritet
Omogućuje otkrivanje jednostruke pogreške pri prijenosu
informacija
7-bitni ASCII kod
(0-31 dekadski)
Znakovi za upravljanje ulazno-izlaznim uređajima računala
dekadski
binarno
znak
0
00000000
NULL
7
00000111
BELL
zvučni signal
8
00001000
BS
brisanje
prethodnog znaka
00001010
LF
novi redak
00001100
FF
nova stranica
…
10
…
12
7 - bitni ASCII kod
• Znakovi koji se mogu tiskati (32-127 dekadski)
32: praznina
33: !
…
40: (
41: )
42: *
43: +
44: ,
45: −
46: .
47: /
48: 0
49: 1
50: 2
51: 3
52: 4
53: 5
54: 6
55: 7
56:
57:
…
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
8
9
@ (Ž)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
80: P
81: Q
…
88: X
89: Y
90: Z
91: [
92: \
93: ]
94: ^
95: _
96: `
97: a
98: b
99: c
100: d
101: e
102: f
103: g
(Š)
(Đ)
(Ć)
(Č)
(ž)
104:
105:
…
112:
113:
114:
115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124:
125:
126:
127:
h
i
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
(š)
(đ)
(ć)
(č)
DEL
7 - bitni ASCII kod
dekadski
binarno
znak
40
00101000
(
65
01000001
A
97
01100001
a
Znakovi naše abecede
Naši znakovi (č,ć,đ,š,ž)
prvi standard – YUASCII  CROSCII
Raspored u ASCII tablici:
č:
ć:
đ:
š:
ž:
126 ( ~ ),
125 ( } ),
124 ( | ),
123 ( { ),
96 ( ` ),
Č:
Ć:
Đ:
Š:
Ž:
94
93
92
91
64
(^)
(])
(\)
([)
(@)
Problem prikaza internacionalnih znakova
RJEŠENJE: 8-bitni ASCII kôd  28 = 256 različitih znakova
Naši su znakovi smješteni u područje 128-255.
Osobna računala s Windows
okruženjem - nekoliko načina
prikaza naših znakova.
Korištenje naših znakova olakšale su
“hrvatske” tipkovnice.
2 standarda:
Central European (Windows 1250) i
Central European (ISO 8852).
8-bitni ASCII kôd nije dovoljan za prikaz znakova svih jezika u svijetu
(kineska, japanska slova?)
UNICODE: 1 znak  16 bita  216 = 65536 različitih znakova
8-bitni ASCII kod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Null
☺
☻
♥
♦
♣
♠
•
◘
○
◙
♂
♀
♪
♫
☼
►
◄
↕
‼
▄
§
▬
↨
↑
↓
→
←
∟
↔
▲
▼
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
<SPACE>
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
<DEL>
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
Ç
ü
é
â
ä
ů
ć
ç
ł
ë
Ő
ő
î
Ź
Ä
Ć
É
Ĺ
ĺ
ô
ö
Ľ
ľ
Ś
ś
Ö
Ü
Ť
ť
Ł
×
č
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
á
í
ó
ú
Ą
ą
Ž
ž
Ę
ę
¬
ź
Č
ş
«
»
░
▒
▓
│
┤
Á
Â
Ě
Ş
U
║
╗
╝
Ż
ż
┐
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
└
┴
┬
├
─
┼
Ă
ă
╚
╔
╩
╦
╠
═
╬
¤
đ
Đ
Ď
Ë
ď
Ň
Í
Î
ě
┘
┌
█
▄
Ţ
Ů
▀
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
Ó
ß
Ô
Ń
ń
ň
Š
š
Ŕ
Ú
ŕ
Ű
ý
Ý
ţ
´
˝
˛
ˇ
˘
§
÷
¸
°
¨
˙
ű
Ř
ř
■
Što smo naučili?
1. Koliko mjesta (bytova) u memoriji računala
zauzima tvoje ime?
2. Pomoću ASCII tablice zapiši svoje ime kako ga
pohranjuje računalo (kombinacijom nula i
jedinica).
3. Svaki znak u svom imenu zapiši
heksadekadski.
12
Zapamti!
• BIT
• bajt
?
• KB, MB, GB, TB
Brojevi u računalu
Znakovi u računalu
kod – kodiranje - kodovi
ASCII kod
14

similar documents