EasySettler - prezentacja rozwiązania

Report
EasySettler
Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w
CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów
Prezentacja rozwiązania
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
BCC EXTRA
EasySettler jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA.
BCC EXTRA to unikalne produkty, pozwalające niewielkim kosztem
zwiększyć efektywność wykorzystania systemów SAP. Są to
autorskie funkcjonalności BCC, rozszerzające standard systemów
SAP, a także narzędzia ułatwiające wdrożenie i rozwój SAP.
Produkty EXTRA tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia
wdrożeniowe z pracy dla różnych klientów z Polski i zagranicy.
Przygotowane w technologii SAP produkty EXTRA można po zakupie
dostosowywać i rozwijać w analogiczny sposób jak inne
standardowe funkcjonalności SAP.
Więcej produktów BCC EXTRA: www.bcc.com.pl/extra
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Istota rozwiązania
Celem produktu jest rozszerzenie standardowej
funkcjonalności rozliczania w module Kontrolingu SAP (CO).
Dzięki rozszerzeniu możliwe staje się np. uzupełnienie procedury
zamknięcia w finansach o automatyczne rozliczenie kosztów w
układzie podmiotowym z modułu CO na konta księgi głównej w celu
sporządzenia sprawozdania RZiS w wersji kalkulacyjnej przy
wykorzystaniu kont KG (bez korzystania z obszarów funkcjonalnych)
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Ograniczenia standardowych narzędzi rozliczeniowych w CO
Brak możliwości rozliczenia kosztów z Miejsc Powstawania
Kosztów na konta księgi głównej (w ten sposób można
rozliczyć zlecenia, ale nie MPK).
Brak prostej możliwości podwójnego rozliczania kosztów – w
celach zarządczych do modułu CO-PA, w celach
sprawozdawczych do modułu FI.
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Rozwiązanie problemu
Rozwiązaniem problemu jest dodatkowy cykl rozliczeniowy –
produkt EasySettler. Ten w pełni konfigurowalny cykl
umożliwia:
rozliczanie niezależnie od typu obiektu (MPK/ Zlecenie) na konta księgi głównej.
rozliczanie obiektów już rozliczonych (np. do modułu CO-PA) na konta księgi
głównej, z dekretacją konta rozliczeniowego albo na rozliczany obiekt albo na
wybrany obiekt techniczny (np. zlecenie techniczne).
Oprócz pełnej konfigurowalności cykl rozliczeniowy EasySettler
jest zabezpieczony jest przed podwójnym
wykonaniem i umożliwia automatyczne
stornowanie dokumentu rozliczeniowego
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Funkcje produktu EasySettler
Rozliczanie MPK na konta księgi głównej (np. rozliczenie kosztów
zarządu na KKG)
Przed
Po
MPK 1000
410000
421000
523000
1000 PLN
3100 PLN
2000 PLN
MPK 1000
CO
410000
421000
523000
1000 PLN
3100 PLN
2000 PLN
490XXX -6100 PLN
FI
Konto rozliczeniowe 490
-6100
Konto przeciwstawne 71X
6100
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Funkcje produktu EasySettler
Dodatkowe rozliczanie na konta KG już rozliczonych zleceń (np.
rozliczenie KWS usług na KKG)
Przed
Po
(zlecenia rozliczone do CO-PA)
Zlecenie 10001
410000
421000
523000
1000 PLN
3000 PLN
2000 PLN
CO
(zlecenia rozliczone do CO-PA i do FI)
Zlecenie 10001
Zlecenie techniczne
410000
421000
523000
490XXX -8500 PLN
1000 PLN
3000 PLN
2000 PLN
590000 -6000 PLN
590000 -6000 PLN
Zlecenie 10002
Zlecenie 10002
410000
421000
523000
410000
421000
523000
1000 PLN
1000 PLN
500 PLN
590000 -2500 PLN
1000 PLN
1000 PLN
500 PLN
590000 -2500 PLN
Konto rozliczeniowe 490
FI
8500
Konto przeciwstawne 71X
8500
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Najczęstsze zastosowania
Rozliczanie MPK na konta księgi głównej FI
Rozliczanie na konta KG obiektów już rozliczonych do CO-PA (MPK/
Zlecenia)
Wykonanie księgowań rozliczeniowych na podstawie kwot
planowanych w CO
Na potrzeby sporządzania kalkulacyjnego RZiS w rachunkowości
finansowej za pomocą kont księgi głównej
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Dodatkowe wpisy w menu konfiguracji i aplikacji CO
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Konfiguracja cyklu
Za pomocą konfiguracji definiuje się cykl rozliczeniowy „Z CO do FI”
Poziom Cyklu – ustawienia dla całego cyklu/ dokumentu FI
(np. nazwa cyklu, typ dokumentu)
Poziom Segmentu cyklu – ustawienia dla jednej pary księgowań w FI
(Konto rozliczeniowe/ przeciwstawne)
Poziom Obiektu segmentu – ustawienia obiektów CO (MPK/ Zlecenie) z których mają być
odczytane kwoty.
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Konfiguracja cyklu
Poziom Cyklu – ustawienia dla całego cyklu/ dokumentu FI
(np. nazwa cyklu, typ dokumentu)
Jeden rekord konfiguracji dla cyklu na tym poziomie
Rekord zawiera : ID cyklu, nazwę cyklu, Wersję z której czytane będą dane cyklu (cykl może być oparty o plan i jego
wersje ), Jednostkę Gospodarczą FI, Tekst Nagłówka Dokumentu, Rodzaj dokumentu FI, Przyczynę stornowania dla
stornowania cyklu, Opcjonalny okres sprawozdawczy, w którym ma następować księgowanie (zazwyczaj w tym dla którego
został wykonany cykl)
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Konfiguracja cyklu
Poziom Segmentu – ustawienia dla jednej pary księgowań w FI
(konto rozliczeniowe/ przeciwstawne)
Każdy cykl może zawierać jeden lub więcej segmentów (rekordów segmentu)
Rekord segmentu zawiera pola: identyfikator segmentu, rodzaj kosztów rozliczenia, opcjonalne MPK na które
przebiegnie dekretacja, opcjonalne zlecenie na które przebiegnie dekretacja, znacznik czy dekretacja ma przebiegać na
obiekt CO odczytywany z poziomu obiektów segmentu, opcjonalny kod podatku na koncie rozliczeniowym, Konto
przeciwstawne, opcjonalna spółka partnerska dla konta przeciwstawnego, opcjonalny dział gospodarczy dla k.
przeciwstawnego, opcjonalne centrum zysku dla konta przeciwstawnego, opcjonalny kod podatku dla konta
przeciwstawnego
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Konfiguracja cyklu
Poziom Obiektu – ustawienia obiektów CO (MPK/ Zlecenie)
Każdy segment może zawierać jeden lub więcej rekordów obiektu
Rekord obiektu zawiera pola: Licznik, MPK wartość od/ MPK wartość do/ Grupa MPK, Zlecenie wartość od/ Zlecenie
wartość do/ Grupa Zleceń, Typ rodzaju kosztów odczytywanych z obiektu (4=dane rzeczywiste , 1=plan), Opcjonalny
wskaźnik odciążenia w CO, grupa rodzajów kosztów na podstawie której ustalone zostaną koszty
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Wykonanie cyklu w procedurze zamknięcia w CO
Uruchomienie cyklu EasySettler („Z CO do FI”) jest:
proste - polega na podaniu kilku parametrów startowych i sterujących
bardzo podobne do uruchomienia standardowych cykli rozliczeniowych CO
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Wykonanie cyklu w procedurze zamknięcia w CO
Wynikiem uruchomienia cyklu „Z CO do FI” jest:
Dokument FI (w przypadku wykonania w trybie rzeczywistym)
Raport podsumowujący wykonanie potwierdzający kolorem zielonym
poprawne działanie, a kolorem czerwonym błąd.
ID cyklu
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Zalety EasySettler
EasySettler = dodatkowy cykl rozliczeniowy „Z CO do FI”
automatyzujący rozliczenia kosztów z CO na konta księgi głównej
Korzyść 1 – umożliwia rozliczenie MPK na konta KG (niedostępne w standardzie)
Korzyść 2 – umożliwia podwójne rozliczenie obiektów CO (do CO-PA i na konta KG)
Korzyść 3 – umożliwia wykonanie rozliczeń w CO na konta KG w oparciu o kwoty
planowane
Korzyść 4 – łącznie dzięki rozliczeniom cyklu EasySettler możliwe jest sporządzenie
kalkulacyjnej postaci RZiS w oparciu o konta księgi głównej bez konieczności wykorzystania
obszarów funkcyjnych.
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Ograniczenia
W obecnej wersji EasySettler nie rozlicza elementów PSP (rozlicza zlecenia
wewnętrzne i MPK). Funkcjonalność rozliczania elementów PSP można
łatwo dodać na życzenie klienta za dodatkową opłatą.
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Zawartość produktu
Bezterminowa licencja na użytkowanie produktu na systemach SAP klienta
Pliki zleceń transportowych do wgrania przez administratorów BASIS klienta
do systemu SAP wraz z instrukcją instalacji
Instrukcja użytkownika oprogramowania
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Informacje techniczne
Rozpoczęcie korzystania z rozwiązania jest możliwe po wgraniu do systemu
SAP plików ze zleceniami transportowymi, które BCC dostarcza na płycie CD
lub drogą mailową.
Możliwe jest przetestowanie rozwiązania przez klienta poprzez wgranie
wersji próbnej działającej przez okres 30 dni na system klienta.
Od strony technicznej produkt jest rozszerzeniem systemu SAP napisanym
w języku ABAP. BCC dołożyło wszelkich starań, by wgranie naszego
produktu nie powodowało zmian w istniejącej już konfiguracji lub innych
rozszerzeniach SAP. W tym celu większość elementów produktu jest
umieszczona w wydzielonej przestrzeni nazw ABAP zarezerwowanej dla
BCC.
Produkt jest przygotowany dla systemu SAP ERP w wersji 6.00 lub
nowszej.
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Informacje techniczne
Elementy poza zarezerwowaną przestrzenią nazw BCC:
Rozszerzenie menu standardowego SAP ERP o nową transakcję związaną z produktem
R3TR SHI6 KAMN
/BCC/ZCO_FI
R3TR SHI6 KSMN
/BCC/ZCO_FI
Obiekt w przestrzeni BCC, ale wpływający na standard (jest to rozszerzenie nie modyfikacja; gałąź
Rachunkowość > Controlling > Rachunek miejsc powstawania kosztów > Zamknięcie okresu > Funkcje
pojedyncze > Rozliczenia > /BCC/ZCO_FI_CLEAR Rozliczenie CO na KKG (Rozszerzenie) oraz gałąź
Rachunkowość > Controlling > Zlecenia wewnętrzne > Zamknięcie okresu > Funkcje pojedyncze >
Rozliczenie > Rozliczenie CO na KKG (Rozszerzenie))
Rozszerzenie menu konfiguracji SAP BW R3TR SHI6 o transakcje konfiguracyjne
R3TR SHI6 17AA6CDD5899D2118B600060B03CA329/BCC/ZCO_FI
R3TR SHI6 CD73E59F0599D211AE6200A0C9EAD00F/BCC/ZCO_FI
Obiekt w przestrzeni BCC, ale wpływający na standard (jest to rozszerzenie nie modyfikacja; gałąź
Controlling > Rachunek miejsc powstawania kosztów > Księgowania rzeczywiste > Zamknięcie okresu >
Konfiguracja cyklu rozliczeania z CO na KKG FI (ZCO_FI) oraz gałąź Controlling > Zlecenia wewnętrzne >
Księgowania rzeczywiste > Rozliczenie > Konfiguracja cyklu rozliczania z CO na KKG FI (ZCO_FI) )
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
Zakup produktu
Klient
Wybranie produktu w sklepie BCC na stronie www.bcc.com.pl/sklep
BCC
Akceptacja licencji próbnej (trial) przez klienta i pobranie wersji trial produktu,
zamówienie klucza licencyjnego produktu.
BCC generuje i przesyła
klucz licencyjny próbny
Samodzielna instalacja wersji próbnej (trial) w systemie testowym i wprowadzenie
otrzymanego z BCC poprzez e-mail tymczasowego klucza licencyjnego.
Przetestowanie produktu. Ocena przydatności.
Decyzja
czy kupić ?
Tak
Zamówienie wersji pełnej (full) poprzez wysłanie zamówienia i karty licencyjnej do
BCC (faksem lub pocztą) lub poprzez stronę WWW
BCC wystawia fakturę proforma
Uregulowanie płatności za wersję pełną produktu
BCC przesyła wersję pełną
produktu i fakturę
Samodzielna instalacja wersji pełnej produktu (full) w systemiach SAP i
rozpoczęcie użytkowania zgodnie z instrukcją
Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO
www.bcc.com.pl/extra
Darmowa wersja próbna
Zamówienie
Inne produkty BCC EXTRA

similar documents