Informacijos paieškos strategija - Vilniaus universiteto biblioteka

Report
Informacijos paieška
ir VU biblioteka
Julija Niauraitė
[email protected]
2012-02-21
Bendra informacija
• Bendrausime 8 ak. val.
• Seminarai (Saulėtekyje ir FsF fakultete) – atidžiai sekite datas ir
laiką
• Seminarų temos: naudojimasis el. ištekliais ir etiškas informacijos
naudojimas
• Seminarų lankomumas
• Atsiskaitymas – užduotis raštu (informacijos paieškos projektas)
• Užduoties apibūdinimas
• Užduotį reikia pristatyti iki balandžio 30 d. (palikti popierinį
variantą VUB Filosofijos skaitykloje)
Užduotis
1. Pasirinkta tema reikia atlikti informacijos paiešką ir
detaliai aprašyti savo veiksmus, atliktus informacijos
paieškos metu
2. Parengti ir pateikti rastų straipsnių ir knygų
bibliografinių nuorodų sąrašą. Aprašai turi būti
pateikiami laikantis jūsų studijų programai nustatytų
standartų
3. Pateikti savo darbo grupės kolegų įvertinimą
Užduotis pateikiama raštu ne vėliau balandžio 30 d. VU bibliotekos
Filosofijos skaitykloje (paliekama skaityklos darbuotojai)
Informacijos paieškos
strategija
Bendrai apie informaciją ir
jos paiešką
• Gausu įvairios informacijos
• Studijoms reikalinga mokslinė, patikima informacija
• Informacijos paieškos strategija nepriklauso nuo
informacijos rūšies ar paieškos sistemos (galioja tie
patys principai)
• Studijoms rekomenduojama ieškoti informacijos
tarp bibliotekos ar jos rekomenduojamų išteklių
Informacijos paieškoje svarbiausia
• [Patikimos] Informacijos šaltinis (įrankis)
• Informacijos paieškos strategija
• Užklausos formulavimas
• Paieškos palengvinimo priemonės
Informacijos šaltiniai
• Pirminiai – nauja, originali mokslinė ir techninė informacija
(pvz. publikuoti dokumentai ir jų dalys [knygos, periodika,
straipsniai, tinklo ištekliai...] ir nepublikuoti dokumentai
[disertacijos, mokslinio darbo/projektų ataskaitos, tyrimų
duomenys, įv. rankraščiai, įstaigų ir organizacijų bei asmenų
dokumentai] – ribotas prieinamumas)
• Antriniai – informacija apie pirminius informacijos šaltinius
(metainformacija arba informacija apie informaciją –
bibliografinė informacija). Pvz.: bibliotekų katalogai,
enciklopedijos, žinynai ir žodynai, duomenų bazės, interneto
paieškos sistemos
• Tretiniai – faktinius duomenis pateikiantys leidiniai
Plačiau – Informacinio raštingumo interneto svetainėje http://www.ir.mb.vu.lt
Informacijos paieškos strategija
Šaltinis: eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai
Informacijos poreikio nustatymas
• Kokio pobūdžio informacijos reikia? (statistinės, mokslinių tyrimų)
• Kokio tipo informacijos reikia? (viso teksto, bibliografinės, vaizdinės)
• Kiek reikia informacijos?
• Kiek laiko galite skirti paieškai?
Šaltinis: eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai
Informacijos paieškos
įrankių pasirinkimas (1)
Šaltinis: eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai
Informacijos paieškos
įrankių pasirinkimas (2)
Šaltinis: eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai
Informacijos paieškos
įrankių pasirinkimas (3)
Šaltinis: eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai
Informacijos paieškos
įrankių pasirinkimas (4)
Šaltinis: eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai
Užklausos formulavimas
• Užklausa – informacijos poreikio išraiška paieškos
žodžiais
• Užklausos žodžiai – specifiniai terminai (natūralios
kalbos žodžiai turi sinonimus, kelias reikšmes)
• Kelkite sau klausimus
• Galima naudoti minčių žemėlapius
•
•
http://www.text2mindmap.com/
http://www.xmind.net/
Minčių žemėlapis
• Kūrybinio mąstymo įrankis, padedantis
struktūruoti problemą, vystyti klausimą, temą
• Pagrindiniai elementai: sąvokos, ryšiai
(sudaromas tinklas)  minčių eiga
• Naudingas pradedant domėtis tema
• Kuriamas greitai ir spontaniškai
• Kaip?
http://www.visuwords.com
Kontroliuojami žodynai –
tezaurai
• Žodynas, nurodantis prasminius žodžių ryšius;
sudarytas iš atrinktų terminų ir sampratų
• Tezauro privalumai:
• padeda rasti tinkamus/įvairesnius reikšminius žodžius ir patikslinti
paiešką
• padeda rasti sinonimų
• panaikina subjektyvų požiūrį į reikšminius žodžius
• padeda susipažinti su nagrinėjamos temos terminija
• Tezauro savybės:
•
•
•
•
nuo prasmės einama prie konkretaus žodžio
nustato ryšius tarp terminų
gali būti bendrieji ar skirti konkrečiai sričiai
gali būti vienos, dviejų kalbų ar daugiakalbiai
Tezauruose naudojami
sutartiniai žymėjimai
• UF (angl. Used for) – nurodo nebenaudojamą terminą,
vietoje kurio reikėtų vartoti kitą
• USE – nurodo, kurį terminą rekomenduojama vartoti
• BT (angl. Broader term) – žymi, kad tai platesnės
reikšmės terminas
• NT (angl. Narrower term) – žymi, kad tai siauresnės
reikšmės terminas
• RT (angl. Related term) – nurodo susijusius terminus
• ir kt.
Tezaurų pavyzdžiai
• EUROVOC http://www3.lrs.lt/eurovoc
• UNESCO thesaurus
http://databases.unesco.org/thesaurus/
• HASSET
http://www.esds.ac.uk/search/hassetSearch.asp
• LiDA (Lietuvos HSM duomenų archyvo)
tezauras http://www.lidata.eu/index_tez.php
Loginiai jungtukai ir skyrybos
ženklai
•
•
•
•
Lengvina paiešką
Padeda formuluoti užklausas
AND, OR, NOT
+ - „ ... “ ? * (...)
• http://www.boolify.org/
Priminimai apie užklausos
formulavimą
• Naudokite išsiskiriančius, tikslius, specifinius žodžius (iš
minčių žemėlapio, kontroliuojamojo žodyno)
• Nenaudokite nereikalingų žodelių, inicialų (didina
rezultatų skaičių, automatiškai atmetami paieškos sistemos
ar palaikomi loginiais jungtukais)
• Siaurinkite ar plėskite užklausą naudodami loginius
jungtukus, specialius skyrybos ženklus ar paieškos
sistemų/DB papildomas paieškos priemones (išplėstinėse
paieškose)
• Naudokitės paieškos sistemų siūlomomis pagalbomis
- Rekomenduojamų dažniausių paieškos žodžių knyga: MacDonald, Randall M.; MacDonald,
Susan Priest knyga „Successful Keyword Searching : Initiating Research on Popular
Topics Using Electronic Databases“, 2000, esanti Ebrary Academic Complete DB
(VU tinkle arba per VPN)
Paieškos rezultatų analizė
Reikšminių žodžių rašyba, darna, kiekis;
kalbų skirtumai;
užklausos logiškumas
Šaltinis: eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai
Informacijos patikimumas
(kokybė)
• Informacijos publikavimo faktas jos nepadaro
savaime vertinga ir tinkama
• Informacijos vertinimas reikalauja laiko ir kritinio
vertinimo gebėjimų
• Informacijos iš DB, mokslinių leidinių galima
netikrinti – jie jau recenzuoti
• Abejonių gali kelti laikraščių, populiariųjų žurnalų
straipsniai, bet kur internete publikuota
informacija
Informacijos patikimumo
(kokybės) vertinimo kriterijai
• Dokumento autorius
• Dokumento leidėjas ar institucija, atsakinga už
dokumento publikavimą
• Dokumento publikavimo ir/ar atnaujinimo data
• Naudotos literatūros sąrašas ar nuorodos/išnašos į
naudotos informacijos šaltinius
• Informacijos tikslas, pagrįstumas ir vertingumas
• Elektroniniams – URL, domenas
Paieškos rezultatų tvarkymas
Šaltinis: eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai
Informacijos paieška
VU bibliotekoje
Kas yra VU biblioteka (VUB)?
• Akademinė valstybinės reikšmės biblioteka
• Saugoma virš 5 mln. dokumentų
• Sudaro: centrinė biblioteka ir fakultetų bibliotekos
• Filosofijos ir Filologijos fakultetų bei Orientalistikos
centro bibliotekos integruotos į centrinę VUB (atviri
fondai)
Vartotojai aptarnaujami:
VU fakultetų bibliotekose ir
VU Centrinės bibliotekos skaityklose
• Fakultetų bibliotekose:
•
•
•
Tvarka gali skirtis: ne visose galima užsisakyti knygas el. būdu
atviri/uždari fondai
Centrinėje bibliotekoje:
• Administracija
• Specializuotos skaityklos:
•
Filologijos skaitykla
•
Filosofijos skaitykla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Profesorių skaitykla
Baltoji salė
Orientalistikos skaitykla
Bibliografijos skaitykla
Lituanistikos skaitykla
Humanistikos informacijos centras/Žurnalistikos skaitykla
Retų spaudinių skaitykla
Rankraščių skaitykla
Grafikos darbų skaitykla
• Abonementas (Grožinės literatūros/Č. Milošo skaitykla)
• Saugykla
Naudojimasis VUB turimais
informacijos ištekliais
Dokumentų skolinimas
• Skaitytojas, norėdamas pasiskolinti leidinį į namus ar skaityti skaityklose,
gali jį susirasti VUB el. kataloge adresu: http://katalogas.mb.vu.lt
Tik skaityklose galima naudoti:
•
•
•
•
•
•
vienintelius ir didelę paklausą turinčius spaudinius;
periodinius ir tęstinius leidinius
leidinius išleistus iki 1945 m.
enciklopedijas, žinynus ir žodynus
dokumentus, gautus per TBA ir TTBA
specialiųjų skyrių (Rankraščių, Retų spaudinių, Grafikos kabineto)
dokumentus
• kompaktinius diskus
Abonemente ir fakultetų bibliotekose skolinama į namus:
• studijų leidiniai – nuo 3 dienų iki 6 mėnesių (semestrui) laikotarpiui
• kiti leidiniai – iki 30 dienų
Ką VUB siūlo informacijos
paieškai?
• Elektroninį katalogą http://katalogas.mb.vu.lt
• Elektroninių išteklių paieškos sistemą:
• Prenumeruojamos ir testuojamos duomenų bazės
• Atvirosios prieigos žurnalai ir duomenų bazės
• Laisvos prieigos ištekliai: el. knygos,
enciklopedijos, žinynai/žodynai
• Lietuvos virtualią biblioteką – http://www.lvb.lt
http://www.mb.vu.lt
ELBI – VUB elektroninė biblioteka
http://www.mb.vu.lt/elbi
Visos VUB teikiamos elektroninės
paslaugos ir elektroniniai ištekliai
Tik iš čia jie pasiekiami internetu
VU bibliotekos el. katalogas suteikia galimybę:
Visiems interneto vartotojams
•
•
•
Atlikti dokumentų bibliografinių įrašų paiešką
Patikslinti dokumento saugojimo vietą, egzempliorių skaičių
Laikinai saugoti dokumentų bibliografinę informaciją el. lentynoje
Registruotiems bibliotekos vartotojams (registracija – studento pažymėjimas)
•
•
•
•
•
•
Atlikti dokumentų bibliografinių įrašų paiešką
Patikslinti dokumento saugojimo vietą, egzempliorių skaičių
Užsisakyti ir rezervuoti dokumentus internetu
Patikrinti dokumento grąžinimo terminą
Pratęsti dokumento skolinimosi terminą
Nuolat saugoti dokumentų bibliografinę informaciją savo el. lentynoje
http://katalogas.mb.vu.lt
El. katalogo paieškos langas padalytas į dvi dalis:
Pirmoje dalyje galima pasirinkti pagrindines paieškos funkcijas
Antroje dalyje pateikiamos įvairios paieškos tikslinimo galimybės
Elektroniniai ištekliai
http://www.mb.vu.lt/istekliai
Sistemoje pateikiami įvairių
tipų elektroniniai ištekliai:
• duomenų bazės
• elektroniniai žurnalai
• elektroninės knygos
• enciklopedijos
• žinynai/žodynai
• atvirosios prieigos ištekliai
• įrankiai
Elektroninių išteklių paiešką
galite atlikti keliais būdais:
1) Paieškos laukelyje įrašę
reikšminius žodžius
2) Naršydami išteklius pagal
dalyką arba el. ištekliaus
tipą
Lietuvos virtuali biblioteka
http://www.lvb.lt
• Paieška visų Lietuvos aukštųjų mokyklų
elektroniniuose kataloguose arba
prenumeruojamose DB
• LVB paieška atliekama vienu metu
• El. katalogo ir DB funkcijos – tos pačios
Paprasta paieška LVB (katalogai)
Išplėstinė paieška LVB (katalogai)
Paieškos rezultatai (katalogas)
Paieška duomenų bazėse
Paieškos DB rezultatai
VPN – virtualus privatus tinklas:
el. išteklių prieiga iš namų
Tik Vilniaus universiteto bendruomenės nariams
VPN diegimas
1. Registracija e-Tapatybių valdymo sistemoje
Studentas ar darbuotojas, turintis VU el. pašto adresą, turi
aktyvuotis VPN paslaugą
2. Kompiuterio prijungimas prie VU virtualaus tinklo
VPN
Pasirenkama tinkama instrukcija ir sukonfigūruojamas VPN
prisijungimas asmeniniame kompiuteryje
Asmeniniai prisijungimo duomenys
prie prenumeruojamų DB
• VU bendruomenės nariams suteikiami
asmeniniai prisijungimo duomenys prie 9 DB:
EBSCO, JSTOR, Oxford Reference Online, Oxford Art Online, Oxford Music
Online, Wiley Online Library, ScienceDirect, Springer LINK, Cohrane Library
(DB ir el. knygos)
• Kreiptis el. paštu [email protected]
Reikia nurodyti vardą, pavardę, fakultetą, studento
pažymėjimo numerį ir konkrečios DB pavadinimą,
kurios prisijungimus pageidaujate gauti
Atviroji prieiga
Atviroji prieiga (AP)
– kas tai?
• Dalis mokslinės komunikacijos, atsiradusi išaugus
poreikiui laisvai keistis moksline informacija
• Mokslinių tyrimų rezultatai dažniausiai finansuojami
iš visuomenės lėšų, todėl jie turėtų būti prieinami
nemokamai
• AP finansuojama iš valstybinių lėšų
• AP – nėra recenzavimo proceso vengimas ar
antrarūšės produkcijos skelbimas, todėl ji
nesiejama su autorių mokslinių tyrimų publikavimu
savo interneto svetainėse
• AP populiarėja visame pasaulyje
Atvirosios prieigos nauda
• Publikacijų autoriams užtikrinamas jų darbų
matomumas pasaulyje
• AP suteikia didesnį mokslinių darbų skaitomumą,
naudojimą kituose tyrimuose ir jų citavimą
• Vartotojai be suvaržymų gali gauti jiems aktualią
mokslinę informaciją (priešingai nei prenumeruojamose
DB)
• AP – žurnalai; žurnalų DB; institucinės, teminės,
tarpinstitucinės, jungtinės, vyriausybinės ir kt. talpyklos
Informacinio raštingumo
interneto svetainė
http://www.ir.mb.vu.lt
• Atsakymai į informacijos paieškos klausimus
• Nuo informacijos poreikio formulavimo iki etiško
elgesio su informacija (Harvard ir APA stiliai)
Klausimai
Iki pasimatymo seminaruose
[email protected]
http://www.mb.vu.lt

similar documents