ea5_szovegszerkesztes_pti_2014_2015

Report
Szövegkezelés alapjai
Csernoch Mária
http://www.inf.unideb.hu/~csernochmaria/bev_info/
Tévhitek
• A szövegszerkesztő program egy olyan eszköz,
mellyel könnyen, gyorsan szép, esztétikus
kiadványokat tudsz készíteni…
• A nem-nyomtatódó karakterek zavarják a
szövegszerkesztést.
• Egyedül az számít, hogy nyomtatásban jól
nézzen ki a szöveg.
Helyesen szerkesztett, formázott szöveg
Definíció
A szöveg módosításokkal
szemben invariáns legyen.
A szöveg-test módosítása
ne vonja maga után annak
újraformázását.
Szabályok
A dokumentum akkor és csak akkor helyesen
formázott, ha a szöveg-test módosítása nem
vonja maga után a szöveg újragépelését
és/vagy újraformázását.
• Szöveg-test módosítható legyen.
• A felhasználó szándékain túl ne legyen szükség
további gépelésre.
• Ne legyen szükség a szöveg újraformázására.
Helyes vagy sem?
Szövegszerkesztés lépései
1. szövegbevitel
2. hibajavítás
3. formázás
Szövegbevitel módjai
•
•
•
•
gépelés
másolás (szerzői jogok)
megnyitás (szerzői jogok)
szövegfelismerés (szerzői jogok)
– OCR (Optical Character Recognition)
• hangfelismerés
Hibatípusok
•
•
•
•
•
tördelési
szintaktikai
szemantikai
tipográfiai
formázási
Formázás lépései
• nagyobb egységek felöl haladunk a kisebbek
felé
– teljes szövegre vonatkozó formázások
– bekezdés
– karakter
• stílusok
Hatókör
• parancs érvényességi köre
• kijelölés
• Definíció: A hatókör az a terület, amelyre a parancs
érvényes kijelölés nélkül.
• példák
– teljes szöveg
• papír méret, margó, tájolás, elválasztás
– szakasz
– bekezdés
• igazítás, behúzás, térköz, sorköz, tabulátor, felsorolás
– karakter
• betűtípus, -méret, betűtípus stílusa
Tördelési hibák
Tördelési hibák
„sortörés” enterrel
Tördelési hibák
„sortörés” enterrel
Tördelési hibák
„sortörés” enterrel
Tördelési hibák
„középre igazítás” szóközökkel, tabulátorokkal
Tördelési hibák
„soron belüli igazítások” szóközzel, tabulátorral
Tördelési hibák
„behúzás” szóközzel
Tördelési hibák
„elválasztás” kötőjellel
Tördelési hibák
„bekezdések számozása” kézzel
Tördelési hibák
„oldalszámozás” kézzel
Tördelési hibák
„táblázat címsora” élőfejben, kézzel
Tördelési hibák
szövegtükörre „élőfej”
Tördelési hibák
„lábjegyzet” kézzel
Képek elrendezése
• Szöveggel egysorba (karakterként)
– használata: ha nincs a sorban szöveg
• Szöveghez viszonyítva
–
–
–
–
négyzetes
szoros
szöveg elé
szöveg mögé
Tördelési hibák
képek elrendezése, szöveggel egy sorba
Tördelési hibák
képek elrendezése, szöveghez viszonyítva
Űrlapok
Párhuzamos hasábok
• Word nem használja ezt a fogalmat
• helyes megoldás
– táblázat, gondolatonként új sor
• hibás megoldások
– alapértelmezett tabulátorok + sorvégi Enter
Tabulátorok
Párhuzamos hasábok, táblázatok speciális esete
• nincs szükség oszlopon belüli sortörésre
• típusok (igazítás)
– balra
• szöveg
– jobbra
• egész számok
– középre
• szöveg
– tizedes, decimális
• tizedes törtek, egész számok
Tabulátor típusok
balra
tizedes
(decimális)
jobbra
,
,
,
,
,
,
,
,
középre
Újsághasáb
Tördelési hibák
hibás táblázat
Tördelési hibák
hibás újsághasábok
Formázási hibák
Formázási hibák
hibás behúzás
Formázási hibák
hibás behúzás (negatív, első sor)
Formázási hibák
hibás tabulátorok
•  tabulátor
• hibás olvasási sorrend
Formázási hibák
táblázatok szélessége
Tipográfiai hibák
Tipográfiai hibák
•
Hiányzik az elválasztás  Számtalan széles „utca”
•
Különböző betűcsaládok (Times New Roman, Arial)
•
Különböző, össze nem egyeztetett betűfokozatok (4 betűméret)
•
Aláhúzás alkalmazása helytelen
•
Minden kiemelés indokolatlan
(nagy és kis méretű betűk, félkövér, kurzív, aláhúzás)
Tipográfiai hibák
•
Hiányzik az elválasztás  Számtalan széles „utca”
•
Különböző betűcsaládok (Times NR, Brush Script MT)
•
Különböző, össze nem egyeztetett betűfokozatok (2 betűméret)
•
Rosszul elhelyezett kép (a szöveg közepében)
•
Nem következetes kiemelés
(Földközi-tenger, Égei-tenger vs. Líbiai-tenger)
Tipográfiai hibák
aláhúzás
Tipográfiai hibák
Tipográfiai hibák
Szövegszerkesztés, ne tedd!
Tipográfiai hibák
Tipográfiai hibák
Szintaktikai hibák
Nyelvhelyességi ellenőrzés
Érvek
• szövegbeviteli hibák
jelölése
• javaslatok
• forrás megadása
Ellenérvek
• zavaró a sok piros, zöld
aláhúzás
• nem dolgoznak 100%-os
pontossággal
– hibás javaslatok
– rejtve maradt hibák
Nyelv megválasztása
• helyesen megválasztott nyelv
• helytelenül megválasztott nyelv
– van a nyelvhez helyesírás-ellenőrző
– nincs a nyelvhez helyesírás ellenőrző
Rejtett hibák
Felkínált javítási lehetőségek
Felkínált javítási lehetőségek
Felkínált javítási lehetőségek
A számjegyekkel írt tizedes törtek egész és tört értékei közé (köz nélkül)
tizedesvesszőt teszünk: 3,16; 37,5; 20 611,413; stb.
MHSZ, 239.
Elválasztás
Elválasztás
Írásjelek használata
• Szóközt hagyunk…
– a szavak, valamint az írásjellel lezárt mondatok és tagmondatok
között,
– a zárójelek és az idézőjelek közé foglalt közlési egységek előtt
és után,
– a gondolatjel előtt és után.
• Nincs viszont szóköz
– a pont, a kérdőjel, a felkiáltójel, a vessző, a kettőspont, a
pontosvessző előtt,
– a kötőjel és a nagykötőjel két oldalán,
– a kezdő zárójel és idézőjel hozzátapad az utána következő, a
berekesztő zárójel és idézőjel pedig az előtte álló szóhoz.
• Hogy mikor kell szóközöket hagyni, annak
részletkérdéseit gépírási szabványok és tipográfiai
előírások tartalmazzák.
MHSZ, 239.
Mondatvégi írásjelek
Mondatvégi írásjelek
Vessző, pont
Kettőspont, pontosvessző
Vízszintes „vonalkák”
• kötőjel
• nagykötőjel
• gondolatjel
• • –
• –
Gondolatjel
Gondolatjel
Kötőjel, nagykötőjel
Zárójel
Idézőjel
Idézőjel
Egész számok
Egész számok és törtszámok
Negatív számok
Nulla
Keltezés
Szorzás
520410
520 410
Mértékegységek
Mértékegységek
az
Százalék
Számok, írásjelek, szóközök
Számok, írásjelek, szóközök
Számok, írásjelek, szóközök
Számok, írásjelek, szóközök
Számok, írásjelek, szóközök
Szóközök
Szóközök
Szóközök
Szemantikai hibák
Szemantikai hibák
Szemantikai hibák
????

similar documents