Πολιορκία και η Έξοδος Μεσολογγίου

Report
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ΚΑΙ
ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΠΟΛΙΟΡΚΊΑ

15 Απριλίου 1825 φτάνει
στο Μεσολόγγι ο Κιου
ταχής με 20.000 άντρες

15 Απριλίου 1825 έως 11
Απρίλιου 1826 οι Έλληνες του
Μεσολογγίου
αντιμετωπίζουν υπέρτατες
εχθρικές δυνάμεις
ο Κιουταχής πάνω στο άλογο
επιβλέπει την πολιορκία
Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΠΟΛΙΟΡΚΊΑ

5 Φεβρουαρίου 1826
γίνετε κατάληψη της στρατηγικής
σημασίας νησίδας Βασιλάδι

25 Μαρτίου 1826
κατάληψη της νησίδας
Κλείσοβας
Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΠΟΛΙΟΡΚΊΑ

Η κατάσταση πλέον μέσα στην πόλη
είχε φθάσει σε οριακό σημείο. Τρόφιμα
δεν υπήρχαν και οι πολιορκούμενοι
(γυναίκες, παιδιά, τραυματίες, γέροντες
και μαχητές) σιτίζονταν με φύκια,
δέρματα, ποντίκια και γάτες! Αυτές οι
συνθήκες καθιστούσαν αδύνατη την
αποτελεσματική υπεράσπιση της πόλης,
6 Απριλίου 1826 γίνεται συμβούλιο οπλαρχηγών και προκρίτων
και ορίζεται η έξοδος της πόλης.
Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΠΟΛΙΟΡΚΊΑ
Ο Ιάκωβος Μάγερ, εκδότης των "Ελληνικών
Χρονικών" του Μεσολογγίου, έγραψε μεταξύ
άλλων, εκφράζοντας τα ιδεώδη των Ελεύθερων
Πολιορκημένων:
«Εξ ονόματος όλων των ανδρείων μας σας
αναγγέλλω την ενώπιον του Θεού μεθ'
Όρκου ληφθείσαν απόφασιν να
υπερασπίσωμεν σπιθαμήν προς σπιθαμήν το έδαφος
του Μεσολογγίου και να συνταφιασθώμεν υπό τα
ερείπια της πόλεως παρά να ακούσωμεν πρότασίν τινα
περί παραδόσεως. Ζώμεν τας τελευταίας μας στιγμάς.
Η ιστορία θέλει μας δικαιώσει και οι μεταγενέστεροι
θα θρηνήσουν την συμφοράν μας. Εμέ καθιστά
υπερήφανον η σκέψις ότι το αίμα ενός Ελβετού, ενός
απογόνου του Γουλιέλμου Τέλλου, μέλλει να
συμμιχθεί με το αίμα των ηρώων της Ελλάδος»
ΈΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ


10 Απριλίου 1826 γίνεται η
έξοδος του Μεσολογγίου
Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες,
υπό τους Δημήτριο Μακρή,
Νότη Μπότσαρη και Κίτσο
Τζαβέλα, με την ελπίδα να
διασπάσουν τις εχθρικές
γραμμές
ΈΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ




Το σχέδιο της εξόδου, είτε
προδόθηκε, είτε δεν
εφαρμόστηκε σωστά
Στο Μεσολόγγι άρχισαν οι
σφαγές από τους
Τουρκοαιγύπτιους
Σε πολλά σημεία
σημειώθηκαν δραματικές
σκηνές
3.000 έφτασαν οι
απώλειες των Ελλήνων
ΈΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ


Ο Χρήστος Καψάλης,
δημογέροντας , όταν κυκλώθηκε
από τους εισβολείς στο σπίτι του,
όπου είχαν συγκεντρωθεί
τραυματίες, γέροντες και
γυναικόπαιδα, έβαλε φωτιά στην
πυριτιδαποθήκη
Ο μητροπολίτης Ρωγών Ιωσήφ
ανατίναξε τον Ανεμόμυλο, στην
τελευταία πράξη αντίστασης, όταν
κυκλώθηκε από τους εχθρούς.
ΈΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ

6.000 γυναικόπαιδα οδηγήθηκαν για να πουληθούν στη
Μεθώνη και στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης

similar documents