intervenčný pohybový program

Report
INTERVENČNÝ POHYBOVÝ
PROGRAM
koordinátorka programu
Mgr. Alena Buková, PhD.
Radi by ste znížili telesnú hmotnosť?
Zmenili svoj životný štýl?
Upravili stravu?
Využite novinku na ÚTVŠ UPJŠ !!!
INTERVENČNÝ POHYBOVÝ PROGRAM
Začíname už tento semester !!!
PREČO?
•
•
•
•
Redukcia telesnej hmotnosti
Skvalitnenie životného štýlu
Aktívne zdravie
Získanie kreditov
REALIZÁCIA:
2 x v týždni:
1 x spoločný tréning
1 x výber aktivity
z ponuky ÚTVŠ
PRE ŠTUDENTOV VŠETKÝCH
ROČNÍKOV !
S KÝM?
Tím špecialistov z oblasti:
medicíny
psychológie
športu
OBSAH PROGRAMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilates
Power joga
Kondičný tréning – atletický
Rozvoj koordinácie – balančné cvičenia
Cvičenia z modernej gymnastiky
Step aerobik
Tae – bo
Body forming
Kondičné posilňovanie
Strečing
Diagnostika
KONDIČNÝ TRÉNING - ATLETICKÝ
PaedDr. Rastislav Švický
PILATES, POWER JOGA
Mgr. Agata Horbacz
STEP AEROBIK, TAE –BO,
BODY FORMING
Mgr. Alena Buková, PhD.
CVIČENIA Z MODERNEJ GYMNASTIKY
PaedDr. Milena Pullmannová Švedová, PhD.
ROZVOJ KOORDINÁCIE –
BALANČNÉ CVIČENIA
PaedDr. Ivan Uher, PhD.
INFORMÁCIE NA TÉMU:
Doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD.
Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
• životný štýl
• výživa
• životný štýl – faktory
správania sa
• redukcia hmotnosti –
zdravotné a psychické
faktory
DIAGNOSTIKA
• Somatická
• Funkčná
• Motorická

similar documents