Segmentering på producentmarkedet

Report
Segmentering på producentmarkedet
Af Rikke Nors, Anders Skafte,
Niclas Kønig 3.ØMA
Karakterstik af B-2-B markedet
•
•
•
•
•
•
•
Flere om købebeslutningen
Afledt efterspørgsel
Få men store købere
Forretningsbetonet købemotiv
Stabile og tætte relationer
Professionelle indkøbere
Direkte køb
De tre delmarkeder
Det industrielle marked
• Indgår direkte i produktionen
- Råvare
- Komponenter
- Halvfabrikata
- Investeringsgoder
• Indgår indirekte i produktionen
- Bygninger
- IT udstyr
Mellemhandlermarkedet
• Formål at sælge dem uforarbejdet
videre til andre virksomheder
• På mellemhandler fungerer
virksomheden som et mellemled
mellem to virksomheder
Det offentlige marked
• Det offentlige marked omfatter
- Staten
- Regionerne
- Kommunerne
• Det offentlige marked vedrører salg af produkter til
offentlige virksomheder.
Segmenteringsvariabel på
producentmarkedet
• Geografiske kriterier
• Demografiske kriterier
• Produktionskriterier
• Indkøbskriterier
Segmenteringskriterier
Build-up tankegangen – Kundens behov
• Identificere kunderne
• Bygger et marked op
• Kundernes krav og ønsker skal
passe til virksomhedens ide
• Produktet udvikles i samarbejde
med kunden
Breakdown tankegangen –
Virksomhedens produkt

similar documents