Forskelle/ligheder I handelskøb, international køb og

Report
Magnus, Simon T, Michael & Steffen
Handelskøb
Internationalt køb
Forbrugerkøb
Købeloven
(Deklaratorisk)
CISG
Købeloven
(Præceptiv)
Handelskøb
Internationalt køb
At levere
At levere varen (CISG)
På det rigtige sted
At overgive dokumenter
På det rigtige tidspunkt
At overdrage
ejendomsretten
Den rigtige vare
Forbrugerkøb
Handelskøb
Internationalt køb
Forbrugerkøb
At betale rette købesum
At betale rette købesum
Betale købesummen
De rigtige
betalingsmidler
Betalingsmidler
(Remburs)
§ 72 – Ikke aftalt pris
Rette betalingstid
Rette betalingstid
Til rette kreditor
Rette betalingssted
Rette betalingssted
Pligt til at modtage



-
SAS-regel gælder ikke for forbrugerkøb
Reglerne for Internationale køb svarer til
reglerne for handelskøb
Forbrugerkøb:
Udgangspunkt er afhentningskøb
Levering er når forbrugeren for varen i
besiddelse
Omkostningsklausuler
Handelskøb: CF, CIF

Transportklausuler
Handelskøb: AB, FRANCO, FOB

Internationalkøb: E-,F-,C –og D-klausuler



Internationalt køb:
Intet aftalt vedr. pris (betales markedsprisen)
Handelskøb:
§5 købelov, køber skal betale hvad sælger
fordrer(forlanger)
Forbrugerkøb:
Rimelig pris



Internationalt køb
Køber kan kun hæve hvis forsinkelse er
væsentlig
Handelskøb
En hver forsinkelse anses som væsentlig
Forbrugerkøb
Selvom forsinkelse ikke er væsentlig, kan køber
hæve

similar documents