Заняття з головами сільських рад 12.02.2015

Report
НАРАДА
Начальників цивільного захисту населення
органів місцевого самоврядування,
голів сідьських та селищних рад
12 лютого 2015 р.
1. Про приведення Кам`янець-Подільської районної ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту населення у підвищену ступінь
готовності
2. Алгоритм дії керівного складу органів управління
та сил цивільного захисту при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій.
3. Про стан готовності органів влади та місцевого
самоврядування до пропуску льодоходу весняної повені та
дощових паводків, захисту населених пунктів, об’єктів і
сільськогосподарських угідь від підтоплень, та мінімізації
обсягів завданих збитків.
1
1
КРІЛЬ
Анатолій Тихонович
Начальник цивільного захисту населення району,
Перший заступник голови Кам`янець-Подільської
районної державної адміністрації,
Голова комісії ТЕБ і НС
Про приведення Кам`янець - Подільської
районної ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного
захисту населення у стан підвищеної
готовності
НАКАЗ
начальника цивільного захисту,
в. о. голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації
6 лютого 2015 року
м. Кам’янець-Подільський
№2
Про встановлення для районної ланки
органів управління та сил цивільного захисту
територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту
Кам’янець-Подільського району
режиму підвищеної готовності
На підставі статей 1,6,39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”,
на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015
року №47-р «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної
ситуації», розпорядження голови облдержадміністрації від 28.01.2015 №44/2015-р
«Про заходи щодо безпеки громадян та захисту найважливіших об’єктів
інфраструктури області», наказу начальника цивілього захисту області, голови
обласної державної адміністрації від 29.01.2015 №1 «Про встановлення для
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Хмельницької області режиму підвищеної готовності», з метою координації дій
органів управління, сил та засобів цивільного захисту району, забезпечення
захисту населення, територій та майна,3 відповідно до статті 13 Кодексу
цивільного захисту України1
НАКАЗУЮ:
1.
Встановити
для
Кам’янець-Подільської
районної
територіальної підсистеми єдиної державної системи
ланки
цивільного
захисту населення режим підвищеної готовності.
2. Начальникам цивільного захисту району забезпечити виконання
заходів з переведення районної ланки територіальної підсистеми
цивільного захисту в режим підвищеної готовості та довести
зазначений наказ до працівників, вжити відповідних заходів на
підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм
власності та підпорядкування розташованих на територіях відповідних
селищних та сільських радах.
4
1
Начальникам цивільного захисту місцевого самоврядування:
- перевести служби цивільного захисту в режим підвищеної
готовності;
- уточнити завдання підрозділів служб та функціональні обов’язки
посадових осіб служб цивільного захисту;
- уточнити розрахунки сил і засобів служб, їх можливості, порядок
оповіщення та збору формувань служби;
- уточнити плани реагування та порядки взаємодії з іншими
службами при виникненні НС;
- уточнити наявність матеріальних засобів в матеріальних резервах
служб, при необхідності поповнити відповідно до затверджених
номенклатур;
- забезпечити посилену охорону особливо важливих об’єктів та
об’єктів уразливих у терористичному відношенні, які знаходяться в
підпорядкуванні служби;
- визначити сили, засоби та керівний склад, які залучатимуться до
роботи мобільної групи оперативного реагування;;
5
1
АЛГОРИТМ ДІЙ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ
УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ПРИ ЗАГРОЗІ ТА ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
Завідуючий сектором цивільного захисту населення
В.П.КІШКО
Єдина державна система
цивільного захисту
(ЄДС ЦЗ)
Територіальні
підсистеми
Функціональні
підсистеми
Ланки
територіальної
підсистеми
Районні – у районах
Міські - у містах обласного і
районного значення
Територіальна
підсистема ЄДС ЦЗ та її
ланки
Органи управління
ЦЗ
- органи виконавчої влади;
- виконавчі органи рад;
- структурні підрозділи,
призначені для
безпосереднього керівництва
діяльністю у сфері ЦЗ
Підпорядковані сили
ЦЗ
- аварійно-рятувальні
формування;
- спеціалізовані служби ЦЗ;
- територіальні та об'єктові
формування ЦЗ
Суб'єкти
господарювання
підприємства, установи,
організації, розташовані на
відповідній території, на
які покладаються завдання
щодо забезпечення ЦЗ
населення та територій
Органи управління ЦЗ
Постійно діючі органи управління
ЦЗ
Місцевого
рівня
районні держадміністрації;
виконавчі органи міських
(міст обласного значення)
рад;
підрозділи з питань ЦЗ, які
утворюються у їх складі;
виконавчі органи селищних
та сільських рад;
підрозділи територіальних
органів ДСНС
Об'єктового
рівня
керівні органи
підприємств, установ та
організацій;
підрозділи (посадові
особи) з питань ЦЗ, які
утворюються
(призначаються) відповідно
до законодавства
Координаційні органи управління
ЦЗ
Місцевого
рівня
Об'єктового
рівня
комісії з питань
техногенноекологічної безпеки
та надзвичайних
ситуацій районів,
міст, селищ
комісії з питань
надзвичайних ситуацій
підприємств, установ
та організацій
Діяльність зазначених комісій
провадиться відповідно до
положень про них
Режими функціонування єдиної
державної системи ЦЗ
Повсякденного
функціонування
Підвищеної
готовності
Надзвичайної
ситуації
ПІДСТАВА ДЛЯ
ВВЕДЕННЯ
Підстава
- на регіональному
рівні - загроза
виникнення НС
регіонального рівня;
- на місцевому рівні загроза виникнення
НС місцевого рівня
Надзвичайного
стану
для введення
- на регіональному рівні виникнення НС, що
класифікується як ситуація
регіонального рівня;
- на місцевому рівні виникнення НС, що
класифікується як ситуація
місцевого рівня.
відповідно до
Закону України
“Про правовий
режим
надзвичайного
стану”
Режими функціонування вводяться
•
за рішенням обласних держадміністрацій - на території
відповідного регіону;
• за рішенням райдержадміністрацій та органів місцевого
самоврядування - на території відповідного району (міста)
Оперативночергова служба
ДСНС України
Диспетчерські служби
ЦОВВ
Оперативнокоординаційний
центр ГУ ДСНС
в області
Диспетчерські служби
органів управління
ЦОВВ в області
Відповідальність за оповіщення
і своєчасне, повне та об'єктивне
інформування про загрозу або
виникнення НС покладається на
керівників центральних і місцевих
органів виконавчої влади
Кризовий центр
обласної державної
адміністрації
≤1 год
Диспетчерські служби
органів управління у
районах і містах
≤5 хв.
Диспетчерські служби
об’єктів
НС
Диспетчерські
служби місцевих
підрозділів ДСНС
України (тел. 101)
Чергові РДА,
міськвиконкомів, їх
структурні підрозділи з
питань ЦЗ населення
НС
Призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС
районною державною адміністрацією у
разі виникнення НС місцевого рівня один із заступників голови районної
державної адміністрації
виконавчим органом міської ради
у разі виникнення НС місцевого рівня
- один із заступників міського голови
Утворення штабу з ліквідації наслідків НС
Визначення персонального
складу штабу та призначення
начальника штабу
•
працівники ДСНС України;
• керівники аварійно-
рятувальних служб, що беруть
участь у ліквідації наслідків
НС;
• представники або експерти
відповідних ЦОВВ, місцевих
державних адміністрацій,
органів місцевого
самоврядування, установ та
організацій (за погодженням з
їх керівниками)
Розгортання штабу з
ліквідації наслідків НС
• штаб з ліквідації
наслідків НС розгортається
і працює, як правило, у
районі виникнення
надзвичайної ситуації;
• для роботи штабу може
розгортатися пересувний
пункт управління
Робота штабу з
ліквідації наслідків НС
•
організації і координації
аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт з
ліквідації наслідків НС;
• ведення оперативнотехнічної документації;
• складання звіту про
роботу залучених аварійнорятувальних служб
МЕДПУНКТ
ПУНКТ
відпочинку
ТУАЛЕТ
умивальник
пересувна
електростанція
Господарська зона
КПП
автостоянка
КОМОРА
продуктів
харчування
Адміністративна територія
польова кухня
Державна служба України
з питань надзвичайних ситуацій
ПУНКТ
харчування
.......................................................................
ПУНКТ
УПРАВЛІННЯ
ліквідації наслідків
надзвичайної
ситуації
ШТАБ
керівництва
вузол зв’язку
ОПЕРАТИВНІ ГРУПИ
служб ЦЗ
ОПЕРАТИВНА ГРУПА
ДСНС України
13
ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ
НАСЛІДКІВ НС
Основна частина
робіт
виконують сили цивільного
захисту підприємства,
установи чи організації, де
виникла надзвичайна
ситуація
Надання необхідної
допомоги
силами ЦЗ адміністративнотериторіальної одиниці, на
території якої виникла НС, а
також відповідними
підрозділами ДСНС,
Міноборони, МВС, МОЗ
відповідно до планів
реагування на надзвичайні
ситуації
Залучення додаткових
сил ЦЗ
за рішенням керівника
робіт з ліквідації
наслідків
надзвичайної ситуації
Завдання начальників цивільного захисту населення
органів місцевого самоврядування
Основним завданням цивільного захисту є організація навчання
населення діям під час надзвичайних ситуацій
Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних
ситуацій є його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка
склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в
умовах надзвичайних ситуацій.
Оповіщення керівного складу здійснюється по квартирним і
службовим телефонам місцевої телефонної мережі, через 5 блоків
циркулярного виклику (БЦВ) загальною ємністю 100 абонентів.
Включено до системи :телефонів керівного складу РДА відповідно до
списків .
Оповіщення населення про загрозу і виникнення НС здійснюється по
мережі проводового мовлення, радіомовлення та місцевого телебачення
за допомогою попереджувального сигналу електросирен.
15
1
В районі встановлені:
- 1 електросирена розташовану на ПАТ «АДАМС»
- 45 сільських АТС ,
- 21 сільський радіовузол.
Всього підключено по району 2832 основних радіоточок,
відсутні радіоточки у наступних населених пунктах :
1.с. Тернавка
2.с. Оленівка
3.с. Зюбрівка - Панівці 5 куток.
4.с. Княгинин
5.с. Сурженці
6.с. Мала Слобода
7.с. Цвіклівці 2
8.с. Червона Чагарівка
9.с. Мілівці
10.с. Ч. Діброва
11.с. Станіславівка
12.с. Нововолодимирівка
13.с. Параївка
14..с. Теклівка
15.с. Тарасівка
16.с. Ленівка
17.с. Дубинка
18.с. МалеЗалісся
19.с. Гелетина
20.с. Привороття-2
21.с. Вітківці
22.с. Вільне
23. с.Лучки
16
1
І. ОПОВІЩЕННЯ:
- уточнити та забезпечити підключення до стійок централізованого
виклику посадових осіб органів місцевого самоврядування,
керівного складу цивільного захисту;
- перевірити працездатність радіовузлів (наявність мікрофонів,
магнітофонів та текстів оповіщення), електросирен і сигнальногучномовних засобів оповіщення;
- забезпечити можливість використання ефірного радіо в населених
пунктах, де відсутнє проводове мовлення (УКХ діапазон 67-72 МГц,
FM діапазон 88-108 МГц);
- прискорити роботу щодо придбання та встановлення пристроїв
автоматичного дозвону;
- провести інвентаризацію електросирен і сигнально-гучномовних
засобів оповіщення, визначити відповідальних осіб за їх
експлуатацію та збереження;
17
1
- активізувати роботу щодо встановлення сирен, гучномовців з
підсилювачами в сільських населених пунктах;
- в місцях з масовим перебуванням людей забезпечити можливість
транслювання програми обласного та місцевого радіомовлення.
- передбачити можливість та створити електорнні поштові
скриньки і скайпи для своєчасного оповіщення населення про
небезпеку та початок евакуації, забезпечення електронного
документообігу, проведення відеонарад. (для протидії витоку
інформації електронну пошту сторювати не вдомені RU )
- головам селищної, сільських рад, які по технічним причинам не
можуть мати інтернет, заключити договора з директорами
навчальних закладів про спільне використання інтернету.
18
1
Консультаційні пункти з питань цивільного захисту населення
на постійній основі інформують населення:
- про конкретні дії за попереджувальним сигналом «Увага всім»;
- місць знаходження захисних споруд, маршрутів руху до них;
- посилення заходів безпеки, порядку дій на випадок виникнення
терористичної загрози, виявлення підозрілих предметів,
транспортних засобів та осіб, поведінка яких викликає підозру,
- знати місця розташування укриттів, сховищ, номера телефонів
екстренних служб
19
1
Обладнання для оповіщення
Інформація щодо вдосконалення системи оповіщення
Обладнання та системи голосового оповіщення
1
2
3
4
5
Кількість, Ціна, грн.
шт.
Назва
№
п/п
Комплскс голосового оповіщення –
(блок голосового оповіщення. -блок
резервного живлення, шафа
комунікаційна, мікрофон)
Гучномовець настінний потужність 6-15 Вт
Гучномовець настінний потужність 1-3 Вт
Гучномовець рупорний потужність 10 Вт
Гучномовець рупорний потужність 30 Вт
Всього
Сума, грн.
з ПДВ
зПДВ
1
10600,00
10600,00
1
350,00
350,00
1
150,00
150,00
1
1
640,00
760,00
640,00
760,00
12500,00
20
1
Контактні телефони:
1. Одно-, двох-, трьохканальні пристрої автоматизованого оповіщення
(запису мовної інформації):
000 "Ольхон", тел. +38(057) 756-46-08, 067-518-90-61;
Корпорація "Контракт-передові технології", тел. +38(0352) 43-40-62,
068-03-444- 20.
2. Підсилювачі, гучномовці, електросирени:
-ТзОВ НВКП "Спаринг-Віст", +38 (032) 297-11-15, 297-65-04, 297-65-05;
-ІТ-ЕКСПЕРТ-Vеііез, тел. 097-711 -21 -21;
-ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Електросервіс", тел. (044) 501-3745, 537-35- 67;
-"Макрос", тел. (044) 362-76-53, (050) 711-80-65, (093) 710-24-68, (096)
707-06- 98;
-«Укртехзбут», (044) 229-50-84, 228-51-67, 067-795-26-39, 095-102-12-30;
та інші фірми (через інтернет -купити підсилювачі, гучномовці, сирени).
21
1
ІІ. ЗАХИСТ населення:
7 захисних споруд
№ Інвент
з/ арний
п номер
Назва
підприємства
код (ЄДРПОУ)
Вид
(сховище,
ПРУ)
Адреса розташування ЗС
Форма
власно
сті
Загальна
площа S
кв.м.
Примітка
1
84106
ПАТ
„Подільський
цемент”
Сховище
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
(вбудован с. Гуменці, вул.Хмельницьке шосе ,1
о)
а
Приватн 303
а
2
84126
Сховище
(окремо)
84154
Сховище
(окремо)
Хмельницька обл. Кам.-Под. район.
с. Гуменці, вул.Хмельницьке шосе ,1
а
Хмельницька обл., м. Кам.-Под.,
вул.. Матросова, 1
Приватн 457,7
а
3
ПАТ
„Подільський
цемент”
ТДВ „Адамс”
4
84125
ПАТ
„Будіндустрія”
Сховище
(окремо)
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
Приватн
с.Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1а а
Подано на
списання
5
84162
ТзОВ
«Промтехтранс
»
Сховище
(окремо)
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 3
Подано на
списання
6
84124
ТзОВ „Сільгаз”
Сховище
(окремо)
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Кам’янка, вул. Леніна, 1а
7
84122 Нафтобаза № 1 Сховище
Філії № 10
(окремо)
Хмельницька
НК „Альфанафта”
Приватн 583,2
а
Приватн 290,5
а
(згідно
облікової
картки)
Приватн 86,6
а
Хмельницька обл., Кам.-Под. район. Приват
с.Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, на
1
22
Подано на
списання
1
43 протирадіаційні укриття
8
АКП
ПРУ
85172 «Сахкамінське» (вбуд
ован
о)
9 АКП
ПРУ
85173 «Сахкамінське»
10 АКП
ПРУ
85174 «Сахкамінське»
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Сахкамінь, вул.Шеченка, 1/8
Комунал 90 (згідно
ьна
облікової
картки)
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Сахкамінь, вул..Шевченка 1/11
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Сахкамінь, вул.Радянська, 1/12
11 А85175
КП
«Сахкамінське»
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Сахкамінь, вул.косіора, 1/2
12 А85176
КП
ПРУ
«Сахкамінське»„
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Сахкамінь, вул. Радянська ,1/13
13 А85177
КП
«Сахкамінське»
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Сахкамінь, вул. Шевченка 1/14
14 А85181
15 А85184
16 А85186
Районний відділ
освіти
Районний відділ
освіти
ДСГП
„Староушицьки
й”
ПРУ
Хмельницька обл. Кам.-Под. район.
с. Гуменці, вул. Шкільна, 2 (школа)
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Оринин, вул. Шевченка, 130 (школа)
Хмельницька обл.,. Кам.-Под. район.
смт.Стара Ушиця
Комунал 107,2
ьна
Комунал 72 (згідно
ьна
облікової
картки)
Комунал 81 (згідно
ьна
облікової
картки)
Комунал 396 (згідно
ьна
облікової
картки)
Комунал 95 (згідно
ьна
облікової
картки)
Комунал 146,1
ьна
Комунал 158
ьна
Держав 150
на
(згідно
облікової
картки)
ПРУ
ПРУ
23
Подано
на
списання
Подано
на
списання
Подано
на
списання
Подано
на
списання
Подано
на
списання
1
17 АКП
85189 «Житловик
»
18 АКП
85190 «Житловик»
19 АКП
85191 «Житловик»
20 АКП
85192 «Житловик»
21 АКП
85193 «Житловик»
22 АКП
85194 «Житловик»
23 АКП
85195 «Житловик»
24 АДП
85197 „Нігинський
кар’єр”
25 АКП
85199 «Сахкамінсь
ке»
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
(вбудов смт.Стара Ушиця, вул. Радянська, 2
ано)
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
смт.Стара Ушиця, вул.Комсомольська,1
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
смт.Стара Ушиця, вул. Комсомольська, 3
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
смт.Стара Ушиця, вул. Комсомольська, 5
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
смт.Стара Ушиця, вул. Комсомольська, 11
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
смт.Стара Ушиця, вул. Комсомольська, 3
ПРУ
Хмельницька обл. Кам.-Под. район.
смт.Стара Ушиця, вул.Каленіна, 1
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Сахкамінь, вул.Українська, 2
Комунал 65,4
ьна
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Сахкамінь, вул. Радянська 1/15
Комунал 190 (згідно Подано
ьна
облікової
на
картки)
списання
26 АСільська
85204 рада
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
Комунал 54,4
с.Слобідка-Кульчиївецька, вул.Механізаторів, ьна
45 (с/р)
27 АХмельниць
85205 ка філія
концерну
РРТ
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Кульчиївці , ретранслятор
24
Комунал
ьна
Комунал
ьна
Комунал
ьна
Комунал
ьна
Комунал
ьна
Комунал
ьна
Державн
а
Держав
на
115,4
65,4
64,4
64,9
74,2
65,4
283,6
60 (згідно
облікової
картки)
Подано
на
списання
1
28 А85206
Районна
рада
ПРУ
Хмельницька обл., м. Кам.-Подільський
(вбудован пл. Вірменський ринок, 6
о)
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
смт.Стара Ушиця, вул.Леніна, 1 (дитячий
санаторій «Дністер»)
Комунал 211,7
ьна
29 А85216
Обласна
рада
30 А85232
Держлісг
осп
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Подільське
Державн 72 (згідно
а
облікової
картки)
31 А85233
Держлісг
осп
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Кадиївці
Державн 77 (згідно
а
облікової
картки)
32 А85237
Сільська
рада
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Демшин, вул. Михайлівська, 4 (с/р)
Комуналь 203,9
на
33 А85239
Відділ
освіти
РДА
Відділ
освіти
РДА
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Китайгород, вул.Шевченка, 10 (школа)
Комуналь 93,9
на
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Кульчиївці, вул. Першотравнева, 8
(школа)
Комуналь 844
на
35 А85241
Сільська
рада
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Грушка, вул.Швейркарда, 39 а (дитячий
садок)
Комуналь 188,1
на
36 А85249
Держлісг
осп
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Кадиївці, жилий будинок
Державн 77 (згідно
а
облікової
картки)
37 А85253
ТзОВ
ПРУ
«Дністро
вська
чайка»
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Врублівці, вул.Польова, 1, (дитячий
25
табір)
Приватн
а
34 А85240
Комуналь 307,2
на
207
(згідно
облікової
картки)
Подано
на
1
списанн
я
38 А-85254 ТзОВ
ПРУ
«Дністровс (вбудован
ька чайка» о)
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
Приватна
с. Врублівці, вул. Польова, 1, (дитячий
табір)
138
(згідно
облікової
картки)
112
39 А-85255 Сільська
рада
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с. Гуменці, вул.Першотравнева 69
Комуналь
на
40 А-85259 ДПРЗ – 2
ГУ ДСНС
України в
області
41 А-85260 Сільська
рада
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
смт.Стара Ушиця, вул. Миру, 12
Комуналь
на
15
ПРУ
Комуналь
на
240,3
42 А-85261 Сільська
рада
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Нефедівці, вул.Миру, 31 а (будинок
культури)
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Сокіл, вул.Миру, 38 (будинок культури)
Комуналь
на
460,1
43 А-85262 Відділ
освіти РДА
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Сокіл, вул.Миру,36 (школа)
Комуналь
на
353,7
44 А-85264 Сільська
рада
ПРУ
Комуналь
на
80,4
45 А-85265 Відділ
освіти РДА
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Крушанівка, вул. Садова, 70
(дитячий садок)
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Баговиця, вул.Шкільна, 10 (школа)
Комуналь
на
371,1
46 А-85267 Сільська
рада
ПРУ
Комуналь
на
372,2
47 А-85268 Сільська
рада
ПРУ
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
с.Супрунківці, вул. Центральна, 7
(будинок культури)
Хмельницька обл., Кам.-Под. район.
26
с.Колибаївка, вул. Дзержинського, 2 а
(ФАП)
Комуналь 68,5
на
Подано на
списання
1
ІІІ. Прості укриття
№
Адреса
Кількість найпростіших укриттів
П.І.П. та номер телефону
відповідального за доступ до
укриття
села та селища
8905
Приватний сектор
27
1
МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ
1.Комплексна програма запобігання та зменшення впливу
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у
Кам’янець-Подільському районі на 2014-2016 роки
(Рішення ХХІУ сесії Кам’янець-Подільської районної ради 6 скликання № 15 від 06.03 2014 року)
2.Затверджена НОМЕНКЛАТУРА матеріальних засобів для
створення місцевого матеріального резерву для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2014-2016 роки
3. Рішення комісії ТЕБ та НС
4. Рішення сесії сесії Кам’янець-Подільської районної ради
«Про затвердження бюджету на 2015 р.»
5. Рішення сесії сільської, селищної ради «Про затвердження
Цільової програми розвитку цивільного захисту, запобігання та
зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на території сільської ради»
28
1
Комплексну програму запобігання та зменшення впливу
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у
Кам’янець-Подільському районі на 2014-2016 роки виконато на 46%:
1. На 2015 рік планується довести матеріальний резерв до 95% згідно
НОМЕНКЛАТУРИ матеріальних засобів
2.Рішення сесії сільської, селищної ради «Про затвердження
Цільової програми розвитку цивільного захисту, запобігання та
зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на території сільської ради» прийняли:
-Супрунковецька
- Деревянська
-Устянська
-Завальська
-Великозалісецька
-Колибаївська
-Голосківська
-Нігинська
-Слобідко-Кульчиєвецька
-Думанівська
-Княжпільська
-Жванецька
-Жовжоцька
-Калачковецька
-Оринінська
-Зіньковецька
-Врубловецька
29
1
Інформація
щодо організації роботи з надання консультаційної допомоги
населенню з питань цивільного захисту у районі
за адресою вул.Троїцька,4 м.Кам’янець-Подільський
№
з/п
1
Назва суб’єкта
надання
консультаційної
допомоги
Адреса
розташування,
номер телефону
Час роботи
Забезпеченість
довідковими та
інформаційними
матеріалами
Примітка
Кам’янецьПодільська РДА
сектор з питань
цивільного
захисту
населення,
800 - 1700
Забезпечено
Завідуючий сектором з
питань цивільного
захисту населення Кішко
Валерій Петрович,
спеціаліст І категорії
сектору Бордюг Віктор
Миколайович тел. (03849)
9-14-77
1700 – 800
Забезпечено
каб. №14
Черговий РДА
Субота –неділя,
святкові дні
30
Черговий РДА (згідно
графіку) тел. (03849) 91
12-61
Інформаційно-довідкові матеріали
з питань цивільного захисту району.
Телефон «горячої лінії» райдержадміністрації:
- 9-12-61 - (приймальня голови),
Електронний адрес : [email protected]
Сайт : www.kp.rda.ua
- 9-11-67 -cектор інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю
ВАРЕНИЦЬКА Ірина Миколаївна,завідуюча сектору, тел.0672879648
Електронний адрес: [email protected]
- 9-14-44 –сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної
і мобілізаційної роботи
КОСТИНЕНКО Олександр Анатолійович, завідуючий сектором,
Тел.0974028742
- 9-14-77 -сектор з питань цивільного захисту населення.
КІШКО Валерій Петрович, завідуючий сектором, тел.0972282244
Електронний адрес : [email protected]
31
1
СТУДЕНЕЦЬ
Володимир Борисович
ВО начальника міськрайонного управління
водних ресурсів
Про стан готовності органів влади та місцевого
самоврядування до пропуску льодоходу весняної повені
та дощових паводків, захисту населених пунктів, об’єктів
і сільськогосподарських угідь від підтоплень, та
мінімізації обсягів завданих збитків.
32
1

similar documents