Nietzschejeva filozofija in Alamut

Report
Bartol in Nietzschejeva
filozofija
Marjan Duhani, 3.Gb
 Bartol je v svojih zapisih o nastanku Alamuta povedal, da v
zgodbi ni nameraval uporabiti misli, ki so bile izrečene po
letu dogajanje zgodbe
 V zapisih se je branil pred očitki da je vrhovni izrek
izmailcev in nekaj Hasanovih idej povzel od Nietzscheja
 Najdenih je bilo precej vzporednic med idejami Hasana in
Nietzscheja
 "Če moralno etična načela zapoveduje bog, so veljavna samo toliko
časa, dokler nekdo v boga veruje. Ko si odstavil boga, si odstavil tudi
njegova načela. Kajti bog je za vernika resnica in če boga ni, tudi
resnice ni: iz tega je zaključek, da če ni nič resnično, je potem vse
dovoljeno, logičen." (Bartol, 1984)
 "... ne vtikajmo več glave v pesek nebeških reči, temveč jo nosimo
svobodno, glavo sveta, ki svetu daje smisel... O, bratje, Bog, ki sem ga
ustvaril, je bil delo in blaznost človeka, kakor vsi bogovi... Samo
trpljenje in nezmožnost sta ustvarila vse svetove tam onkraj...Vse
predobro poznam te Bogu podobne: hočejo, naj verjamemo vanje in
naj je dvom greh." (Nietzsche, 1974)
 Citata prikazujeta Bartolovo posnemanje Nietzscheja, toda
ti dve razmišljanji imata drugačna sklepa:
 Bartol pravi, da človeku mora nekdo definirati kaj je
dobro in kaj zlo, kot da človek ne more odgovarjati
drugemu človeku, le bogu
 Nietzsche trdi, da lahko človek sam oblikuje svojo
moralo
Tu se opazi nasprotje med Hasanom in Nietzschejem
 Izmailski izrek ni popoln saj ga lahko opredelimo kot
protislovnega
 "V bistvu počiva moč sleherne ustanove na pristaših, ki so zaslepljeni. (...) Zato delim
človeštvo v dvoje bistveno se razlikujočih plasti.V peščico tistih, ki vedo, kaj je na stvari,
in v velikanske množice onih, ki ne vedo. Prvi so poklicani, da vodijo, drugi, da so vodeni.
Prvi so nalik staršem, drugi otrokom. Prvi vedo, da je resnica nedosežena, a drugi
stegujejo roke po njej. Kaj preostane onim drugega, kot da pitajo te z bajkami in
izmišljotinami?“ (Hasan)
 "Pri sprehodu skozi sterilne tenkočutnejše in robatejše morale, kar jih je do zdaj vladalo
ali še vladajo na Zemlji, sem ugotovil, da se nekatere poteze redno ponavljajo povezane
med seboj: dokler se mi nista nazadnje pokazala dva temeljna tipa in ni udaril na plan
temeljni razloček. Imamo moralo gospodarjev in moralo sužnjev ... Moralne razlike
vrednot so nastale bodisi pod vladajočo vrsto, ki se je z ugodjem zavedala svojega
razločka od obvladovane - ali pa pod obvladovano, med sužnji in odvisnimi vseh
stopenj." (Nietzsche, 1988)
 “Hasan do konca misli, da množica potrebuje nekoga, ki bo
namesto nje mislil, jo vodil, Nietzsche nasprotno to graja in
upa na človeka s svobodno glavo.”
 Za Hasana je smrt konec
 Nietzsche kritizira ljudi, ki so naveličani življenja
 (iz lat. nihil 'nič')
 metafizični (ontološki) nihilizem je stališče, da nič resnično,
dejansko ne obstaja
 poznavnoteoretični (gnoseohški) nihilizem, pomensko blizu
radikalnemu skepticizmu in agnosticizmu, je pozicija, da ničesar
ni mogoče spoznati z gotovostjo
 etični nihilizem je koncepcija, po kateri ni nobenega
objektivnega merila moralnosti oziroma moralnega delovanja
 Nietzsche je sam neke vrste nihilist
 V Alamutu je smisel življenja smrt, ubogljivost, Nietzsche pa
prav take vrednote prezira

similar documents