Victimologie

Report
Victimologie
Door Kaj Sustronck
De geschiedenis
Grondleggers:
 Mendelsohn
 Slachtoffer van antisemitisme
 Slachtoffer betrekken in de rechtspraak
 Heeft het begrip vitimologie “uitgevonden”
 Is het slachtoffer zelf verantwoordelijk voor het uitlokken van de
misdaad?
 Hans von Hentig
 Nationaalsocialisme
 1e en 2e wereldoorlog
 Persoonlijke ervaringen Het slachtoffer bestuderen
Hulpverlening
 Adequate hulpverlening
 Actief het slachtoffer opzoeken
 Het slachtoffer niet de schuld geven
Victimologie als wetenschap
 Vroeger
 Erg theoretisch
 Nu
 Empirisch
 Groeit sterk
 Geen wetenschappelijk statuut
 Geen vaste onderzoeksmethoden
Het slachtoffer in beeld
 Slachtoffer enquêtes (70’s)
 Eerste vorm van aandacht voor het slachtoffer
 Victimisering
 Voor en tegenstanders
 Te veel aandacht voor het slachtoffer
 Te veel vooroordelen tegenover het slachtoffer
Rechten van het slachtoffer
 Voor en nadelen tegenover elkaar zetten
 De nadelen zo veel mogelijk bepereken
 De rechter maakt de voor en nadelen op vanuit rechterlijk
standpunt
 De victimoloog onderzoekt deze verder vanuit een globaal
standpunt
strafprocesrecht
 Genoeg aandacht aan het slachtoffer schenken
 Zijn vertrouwen terug opbouwen
 Geen schuldige van hem maken
 secundaire vicitimisatie
 Het slachtoffer wordt nogmaals slachtoffer van bijvoorbeeld
precedurefouten
De Toekomst?
 Minder enquêtes meer surveys
 De economische kant van het slachtofferschap nader
onderzoeken
 Kosten-batenanalyse
Bronnen illustraties
 Vrouwe justitia
 http://www.sdnl.nl/images/justitia.gif
 Enquête
 http://www.win-soft.nl/img/enquete.jpg
 Grafiek
 http://www.vvstrijen.nl/wp-
content/uploads/2013/09/stijgende-lijn-grafiek.jpg
 Hulpverlening
 http://www.de8.be/cspcs/200909231438323.jpg

similar documents