esitys, pptx

Report
6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille
Hakeminen 7. luokalle tai
painotettuun opetukseen 7. luokalle
Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle
• Hakeminen 7. luokalle on nyt ajankohtainen asia kaikille tuleville
seiskaluokkalaisille.
• Painotettuun opetukseen tulevat seiskaluokkalaiset voivat hakea
halutessaan.
• Hakuaika 12. – 26.1.2015 klo 15:een mennessä
• Hakeminen tehdään samalla sähköisellä lomakkeella Wilman kautta
huoltajan tunnuksilla.
• Mikäli huoltaja ei pääse käyttämään Lahden Wilmaa, niin hakulomake on
tulostettavissa myös paperisena kaupungin verkkosivuilta:
www.lahti.fi > Sähköinen asiointi > Lomakkeet > Koulutus ja opiskelu
Lahtelaiset oppilaat toimittavat paperisen hakemuksen nykyisen koulun
kansliaan ja ulkopaikkakuntalaiset ensisijaisen hakutoiveen mukaisen koulun
kansliaan hakuajan päättymiseen mennessä.
Hakeminen 7. luokalle
• Sähköisessä hakulomakkeessa on valmiiksi ilmoitettu oppilaan oman
oppilaaksiottoalueen mukainen lähikoulu, johon oppilaan koulupolku
todennäköisimmin jatkuu, mikäli muita hakuja ei tehdä. Tässä kohdassa on
pyritty huomioimaan myös kielivalintoihin tai muihin valintoihin liittyvät
koulupolut.
• Vaihtoehtoina on joko
- hyväksyä hakulomakkeessa ilmoitettu koulu,
- hakea oman oppilaaksiottoalueen toiseen kouluun,
- hakea muun oppilaaksiottoalueen kouluun tai
- hakea painotettuun opetukseen.
Lahden kaupungin koulujen painotetun opetuksen tarjonta
7. – 9. luokalla
• Tulevan seiskaluokkalaisen on mahdollista hakea liikunnan, musiikin,
luonnontieteen ja matematiikan, luovan työskentelyn tai kuvataiteen
painotettuun opetukseen.
• Liikunnan painotettua opetusta on tarjolla Salpausselän lisäksi myös
Mukkulan koulussa. Jos oppilas hakee molempiin vaihtoehtoihin, niin
hänen tulee osallistua kummankin koulun soveltuvuuskokeeseen.
• Oppilas voi hakea enintään kahteen hakutoiveeseen. Hakutoivejärjestys on
sitova: mikäli oppilas tulee valituksi 1. hakutoiveeseen, hänelle tarjotaan
paikkaa vain tähän toiveeseen. Ensisijaisesti valitaan valintakriteerit
täyttävät lahtelaiset hakijat ja sen jälkeen ulkopaikkakuntalaiset.
Lahden kaupungin koulujen painotetun opetuksen tarjonta
7. – 9. luokalla
Alue
Alueen yläkoulut
Yläkoulujen painotettu opetus
Pohjoinen
Kivimaa
Mukkula
Liikunta
Itä
Ahtiala
-
Etelä
Laune
Salinkallio
Luova työskentely
Länsi
Kärpänen
Salpausselkä
Kuvataide
Liikunta
Luonnontiede ja matematiikka (LUMA)
Keskusta
Tiirismaa
Musiikki
Musiikkipainotteiselle luokalle etusijalla ovat Lotilan
peruskoulun musiikkipainotteiselta luokalta jatkavat
oppilaat.
Painotetun opetuksen infot 6.-luokkalaisten huoltajille
• Ma 12.1. klo klo 18.30
Kivimaan peruskoulu
• Ti 13.1.2015 klo 18
liikunta sekä
luonnontiede ja matematiikka
Salpausselän peruskoulu
• Ke 14.1.2015 klo 18
luova työskentely
Salinkallion peruskoulu
• To 15.1.2015 klo 18
liikunta
Mukkulan peruskoulu
Soveltuvuuskokeet 2. - 6.2.2015
ma 2.2.​
ti 3.2.​
ke 4.2.​
to 5.2.​
Salinkallio luova
työskentely​
Salpausselkä, luma Tiirismaa, musiikki Salpausselkä,
klo 8 – 16
liikunta, pojat
Mukkula liikunta
Kärpänen,
kuvataide
pe 6.2.​
Salpausselkä,
liikunta, tytöt
Tiirismaa musiikki​
(varapv) klo 12 - 14
• Kaikkiin painotettuihin oppiaineisiin järjestetään soveltuvuuskokeet, joihin tulee
erillinen kutsu ja kaikkien hakijoiden tulee osallistua.
• Aineen aiemmilla arvosanoilla ei ole merkitystä haettaessa painotettuun opetukseen.
• Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään huoltajan sähköpostiin. Viestin
vastaanottamisesta pyydetään vahvistus. (Kutsu puhelimitse, mikäli sähköpostia ei
ole käytettävissä.) Sähköpostiviestissä lisäksi ohjataan, miten huoltajan tulee toimia,
mikäli hän ei voi käyttää Wilmaa tiedon vastaanottamiseen ja paikan vahvistamiseen.
• Tieto valinnan tuloksesta (valittu / ei valittu) tulee huoltajille Wilman kautta 18.2.2015
mennessä.
• Paikan vastaanottaminen on vahvistettava Wilmassa ohjeen mukaisesti 2.3.2015 klo
15:een mennessä.
Kuvataiteen painotettu opetus, Kärpäsen peruskoulu
• Kiinnostaako sinua piirtäminen, maalausten
tekeminen, valo- tai videokuvaus? Tykkäätkö
muotoilla savesta hauskoja hahmoja tai
kauniita esineitä?
• Tutustut erilaisiin tekniikoihin ja voit saada
teoksiasi esille erilaisiin näyttelyihin
• Pääset kehittämään omia kuvataiteellisia
taitojasi ja saat vahvan lähtökohdan myös
omille jatko-opinnoillesi.
• Tukee hyvin muuta opiskelua ja on
rentouttavaa muun teoreettisen opiskelun
lomassa.
• Kuvataidetta opiskellaan 4 t / vko.
• Tule mukaan kokemaan taiteellisia elämyksiä!
Liikunnan painotettu opetus, Mukkulan peruskoulu
”Innokkaassa ja taitavassa ryhmässä kaikki kehittyy, ja oppiminen on hauskaa!”
• Liikunnallisille ja liikunnasta innostuneille
mahdollisuus kehittyä monipuolisiksi ja
taitaviksi liikkujiksi.
• Alueen monipuoliset liikuntapaikat, liikunnan
ammattilaisten ohjaus ja kattava lajikirjo.
• Painotetussa liikuntatunteja on seuraavasti:
7. luokalla 4 t / vko,
8. luokalla 3 t / vko ja
9. luokalla 4 t / vko.
(7.-9. luokilla liikunnanopetusta on kaikilla 2t / vko.)
• Painotetun oppilaat voivat vielä halutessaan
valita liikuntaa valinnaisaineeksi muiden
oppilaiden tavoin.
Liikunnan painotettu opetus, Salpausselän peruskoulu
” Vau mikä temppu, opeta toi mullekin.”
• Taitaville ja innostuneille oppilaille
mahdollisuus kehittyä liikunnan harrastajina.
• Koulun toiminta tukee myös kilpaurheilevaa
nuorta urheilijan polulla (leirit, kilpailumatkat,
seurayhteistyö).
• Liikuntaa 4-6 t /vko. Edetään taidoissa
pidemmälle ja perehdytään monipuolisesti eri
liikuntalajeihin. Koulussa on
liikuntamyönteinen ilmapiiri.
• Soveltuvuuskoe: pojat to 5.2.2015 ja tytöt pe
6.2.2015. Valitaan enintään 60 oppilasta.
• Monipuolisesti eri ominaisuuksia mittaavat
liikuntatestit ovat lähes samanlaiset tytöille ja
pojille.
Luonnontieteiden ja matematiikan LUMA painotettu opetus,
Salpausselän peruskoulu
” Olen nyt tästä tutkimisesta niin innostunut, että luulen, että halkean."
•
Laajentaa ja syventää matemaattisluonnontieteellistä ymmärrystä. Parantaa jatkoopintovalmiuksia.
•
Tuo iloa ja intoa opiskeluun. Vaelletaan luonnossa,
ihmetellään öistä tähtitaivasta, käydään messuilla
ja tutustumiskäynneillä, mikroskopoidaan, tehdään
kemiassa paljon käytännön töitä ja innostutaan
luonnontieteistä samanhenkisessä seurassa.
•
Matematiikkaa ja fysiikkaa/kemiaa 1 t / vko
enemmän kuin normaaliluokilla. Biologian
tuntimäärä on sama kuin muilla, mutta aihealueita
syvennetään ja työskentely tapahtuu kokeellisin
menetelmin.
•
Lisäksi 7. luokalla tutkitaan luonnonilmiöitä sciencekurssilla, 8. luokalla opiskellaan tähtitiedettä ja 9.
luokalla perehdytään maailmanlaajuisiin
ympäristöongelmiin.
Luovan työskentelyn painotettu opetus, Salinkallion peruskoulu
”Salinkallion koulun luovan toiminnan luokalla tehdään paljon hauskoja opintoretkiä ja
mielenkiintoisia projekteja.”
• Luova työskentely on ilmaisu- ja
taidepainotteista.
• Tavoitteena on oppia tunnistamaan oma
luovuus, käyttämään luovuutta
opiskelutaitojen, itsetuntemuksen ja
itsetunnon kehittämisessä.
• Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa
tarvitaan kykyä tehdä luovia ratkaisuja ja
luottaa omaan ongelmaratkaisutaitoonsa.
• Toteutetaan valinnaisaineina. 7. luokalla on
Luovuus käyttöön -kurssi kevätlukukauden
ajan. 8. luokalla opiskellaan draamaa,
mediakasvatusta ja nykytaidetta. 9. luokalla on
luovaa kirjoittamista, ilmaisutaitoa ja
teoskurssi.
Kalle Veirto on luokan kummikirjailija.
Musiikin painotettu opetus, Tiirismaan peruskoulu
”Musaluokalla saa opiskella musiikkia monipuolisesti ja on kiva soittaa, laulaa ja esiintyä
samanhenkisten ihmisten kanssa.”
• Musiikkiluokkalaiset opiskelevat musiikkia 4 t /
vko. Viikkoon mahtuu laulua, soittoa,
kuuntelemista, teorian opiskelua ja jopa
omien sävellysten tekoa.
• Osa tunneista toteutetaan jakotunteina, jolloin
on mahdollista soittaa pienissä bändeissä.
• Jokainen musiikkiluokkalainen laulaa
luokkakuorossa, jossa yhteensä 60 laulajaa.
• Oppilaat pääsevät tekemään erilaisia
projekteja ja esiintymään säännöllisesti.
• Vuoden kohokohtia ovat joulu- ja
kevätkonsertit, joita toteutetaan yhdessä myös
lukion musiikkilinjan kanssa.
• Etusijalla ovat Lotilan peruskoulun
musiikkipainotteiselta luokalta jatkavat
oppilaat.
Koulumatkat
• Elokuussa 2014 ja sen jälkeen aloittaneiden painotetun opetuksen oppilaat
eivät kuulu koulumatkaetuuden piiriin. (Sivistyslautakunta 12.3.2014)
• Kaupunki myöntää ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kieltä opiskeleville
yläkoulun oppilaille koulumatkaetuuden, mikäli koulumatka ylittää viisi
kilometriä. Matka korvataan lähimpään kouluun, missä ko. kieltä voi opiskella.
Lisätietoja
• Painotetusta opetuksesta lisätietoja antavat painotettua opetusta
tarjoavien koulujen rehtorit.
• Koulujen verkkosivuilta: https://peda.net/lahti > Koulut
• Kaupungin verkkosivuilta: www.lahti.fi > Opiskelu ja kirjasto >
Perusopetus > Kielivalinta tai Painotettuun opetukseen

similar documents