PowerPoint-esitys - Asiantuntijapäivät

Report
V. I. P. Vapaaehtoisten
Intoa Perhehoitoon
Talentian asiantuntijapäivät
Wanha Satama
13.3.2013
Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden
tukemisessa
PePPi -hanke
 PePPi on kolmen järjestön yhteinen hanke
 Pelastakaa Lapset, Perhehoitoliitto ja Pesäpuu ry
 Hanke ajoittuu vuosille 2012 -2016
 Hankealueet ovat Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja
Uusimaa
 Hanke on osa Rayn tukemaa Emma & Elias
avustusohjelmaa
TAVOITTEET
 Lisätä sijaisperheiden ja niissä asuvien lasten
hyvinvointia.
 Kehittää yhteisöllisiä ja järjestölähtöisiä tuki- ja
toimintamalleja sijaisperheiden arjen tueksi.
 Kerätä ja tuottaa tietoa sijaisperheiden arjesta, lisätä
heidän osallisuuttaan ja perhehoidon näkyvyyttä.
 Käyttää tietoa järjestöjen yhteisen
vaikuttamistoiminnan tehostamiseen.
Yllätyksiä
 Vapaaehtoistoiminnan ja perhehoidon yhdistäminen
hämmästyttää ja kummastuttaa
 Asenteet: vapaaehtoisuus / lakisääteiset palvelut
 Vapaaehtoistoimintaa ei nähdä voimavarana
 Sijaisperheet ja niiden tarpeet ovat hyvin
heterogeenisiä
 Kohderyhmän vaikea tavoitettavuus
 Vastustus: väsymystä, hyvinvointia vai mitä?




Alueelliset erityispiirteet
Perheiden tilanteiden haastavuus
Sijaisvanhempien kokemus: eivät tule kohdatuiksi
Perhehoidon tukimuodot eivät aina kohtaa perheen
tarpeita
Helmiä
 Perheitä, joilla voimavaroja lähteä kehittämään
perhehoitoa
 Asiantuntijoita / opiskelijoita / vapaaehtoisia, jotka
ovat halukkaita verkostoitumaan perhehoidon
edistämiseksi
 Yhteistyöhaluisia järjestötoimijoita muilta aloilta
(Martat, Mehtätivoli, Mäntsälän teatteri ry etc.)
Positiivinen liittouma
 Kolmen taustajärjestön yhteinen tahtotila
 RAY
 Emma & Elias -ohjelma;
hankkeiden välinen yhteistyö
Keskeiset toiveet
 Arjen apu;
kodinhoito, lastenhoito, harrastustoiminnan
tukeminen etc.
 Koko perheen virkistys
 Vertaisryhmät
 Koulutus
Pilotit





Lastenhoitoapu tarvittaessa kotiin
PuuhaMartat kotiin järjestämään lapsen synttärit
Sijaisvanhempien pienryhmien toiminnan tuki
Sijaisisien vertaisryhmä
Koulutukset
 Sijoitettujen nuorten toiminnallinen vertaisryhmä
 Teatterileiri perhehoidossa eläville lapsille ja nuorille
sekä sijaissisarille (Uusimaa)
 Sirkustyöpajat perheille (Pohjois-Karjala)
 Mehtätivolin kylätapahtumasarja, Suuri Vesikiertue
(Pohjois-Karjala)
 Ohjatut virkistyspäivät luonnossa koko perheelle
TULE MUKAAN!
Pelittääkö? -tapahtumaan 27.4. 2013 klo 11-15,
Pelastakaa Lasten Tiukula -taloon Helsinkiin
Päivän teemana harrastuksen merkitys
sijoitetun lapsen kehitykselle
Mukana tutkija, sijaisisä Arto Tiihonen ja
Ice- hearts –konkari Ville Turkka sekä
harrastamisesta innostuneita nuoria
Ota yhteyttä
Maaret Parviainen
Uusimaa
Pirkko Porrassalmi
Keski-Suomi
Kaisu Kaverinen
Pohjois-Karjala
Virpi Vaattovaara
0504126729 / 0108435089,
504133425 / 0108435090,
050 411 2079 tai 010 843 5053,
0504330117 / 0108435069
Sähköposti: [email protected]
PePPi visio
 PePPi – voimaa sijaisperheisiin !
 Kantavina voimina innovatiivisuus, osallisuus,
vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys
 PePPi yhdistää, silloittaa, mahdollistaa ja vahvistaa
verkostoja ja kerää tietoa
KIITOS
MIELUUMMIN
DUUOO KUIN SOOLOO!

similar documents