Slovenske vode - Jan Kolšek 5.b

Report
SLOVENSKE VODE
JAN KOLŠEK, 5. b
SLOVENSKE VODE
REKE
JEZERA
MORJE
SLOVENSKE REKE
•
•
•
•
KAKO NASTANE REKA
PRETOK SLOVENSKIH REK
SLOVENSKE REKE
ONESNAŽENOST
KAKO NASTANE REKA
Izvir  potoček  več potočkov se združi  majhna
reka  več manjših rek – pritokov  velika reka  večja
reka  morje
S
Slap Rinka – izvir Savinje
Izvir Soče
sotočje Save in Krke
sotočje Idrijce in Soče
izliv Dragonje
PRETOK SLOVENSKIH REK
• V rekah in potokih se letno pretoči okoli 34
milijard kubičnih metrov vode (0,4 %
svetovnih zalog vode).
Soča
SLOVENSKE REKE
• Najdaljša slovenska reka je Sava.
• dolga je 947 km, v Sloveniji preteče 221
km
• Ima veliko večjih pritokov: Sora, Kamniška
Bistrica, Ljubljanica, Krka,…
• Sava pa se izliva v Donavo.
SLOVENSKE REKE
• Najdaljša slovenska ponikalnica je reka
Reka.
• Meri 365 km
• Izvira na južni strani pobočja Snežnika na
Hrvaškem (Velika voda).
• Reka Reka teče skozi Hrvaško, Slovenijo
in Italijo.
SLOVENSKE REKE
• Najkrajša slovenska reka je Jezerščica, ki
meri samo 55 m. Izliva se v Idrijco.
• Imamo tudi reko Nadižo za katero
domačini verjamejo, da je zdravilna.
Idrijca
ONESNAŽENOST SLOVENSKIH
REK
• V Sloveniji so najbolj onesnažene reke:
Sava, Ljubljanica in Sora.
JEZERA V SLOVENIJI
•
•
•
•
DIVJE JEZERO
dolgo 60 m, široko 40 m
kraški rov, odkrili 160 m
med potapljači je bilo veliko žrtev
JEZERA V SLOVENIJI
BLEJSKO JEZERO
• ledeniški izvor
• leži na nadmorski višini 475 m
• dolgo 2,12 km, široko 1,38 km, površina
1,45 km2
• globina (največja) 30 m
• povprečna letna 12 ⁰C ,najvišja 25 ⁰C
• ima edini naravni otok Sloveniji
JEZERA V SLOVENIJI
CERKNIŠKO JEZERO
• največje presihajoče jezero v Sloveniji
• običajno je dolgo 7,4 km in široko 3,3 km
• v največjem obsegu je dolgo 10,5 km in
široko 5 km
• globoko je 10 m
• jezero je največje jeseni in
spomladi,presiha pa poleti
in včasih pozimi
ONESNAŽENOST JEZER V
SLOVENIJI
• gorska jezera so bolj onesnažena od
nižinskih jezer
• primer: Dvojno jezero pod Kočo pri
Triglavskih jezerih
* neurejena kanalizacija
* ribe
* alge
JADRANSKO MORJE
• Slovenija ima 47 km morske obale
• dejavnosti povezane z morjem: obmorski
turizem, promet, ribištvo, solinarstvo, ...
• povečano naseljevanje obale vodi do
prostorske stiske in večjega
onesnaževanja
VAROVANJE VODA
• Indikatorske rastlina - nekatere rastline so
zelo občutljive na prisotnost
onesnaževalcev.
• Zaradi prisotnih onesnaževalcev zato
nekatere rastline sploh ne rastejo, druge
pa se razbohotijo.
INDIKATORSKE RASTLINE
POMEN VODE
• Voda je v nas in okrog nas in od nje smo
odvisni.
• Brez vode ni življenja.
• Približno 2/3 človeškega telesa je
sestavljeno iz vode.
• Prav tako pokriva zemeljsko površje
približno 2/3 vode.
VIRI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Plut Dušan, Lenarčič Matevž: Vode v Sloveniji. Nazarje: EPSI, 1995.
Ambrožič Špela, Dobnikar Tehovnik Mojca et al.: Kakovost voda v Sloveniji. Ljubljana: ARSO, 2008.
Vovk Korže Ana, Bricelj Mitja: Vodni svet Slovenije (Priročnik za interdisciplinarno proučevanje voda), Ljubljana: Zveza
geografskih društev Slovenije; Maribor: Pedagoška kakulteta, 2004
Plut Dušan: Slovenija - vodna učna pot Evrope. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2005
http://www.finder.si/Krajsi_izleti_v_Tolminu_in_okolici/Tolminska_korita_pri_Tolminu/
http://www.google.si/images?client=firefoxa&rls=org.mozilla%3Asl%3Aofficial&channel=s&hl=sl&source=hp&q=so%C4%8Da&btnG=Iskanje+Google&oi=image_resul
t_group&sa=X
http://www.slovenia.info/pictures%5CTB_attractions%5C1%5C2004%5CDrava_v_33194.jpg
http://www.e-turizam.com/images/stories/rijeka_sava4_velika.jpg
http://www.life-kosec.org/slike/prenovaKosec_jul2007/Barje4A_EV.jpg
http://www.primorska.info/photos/med1/4d5d2675_001_ribici.jpg
http://www.ertc.si/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=69
http://www.ekowatt.si/slike/Triglav_ledenik_primerjava1957vs2003.jpg
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.park-skocjanske-jame.si
http://www.burger.si/Slapovi/Izviri/DivjeJezero/SlikaDivjeJezero_SuhoObdobje.jpg
http://www.sava-hotels-resorts.com/si/destinacije/radenci/
http://www.google.si/images?q=slap+%C4%8Dedca&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla%3Asl%3Aofficial&client=firefox-a&oi=image_result_group&sa=X
http://hotel-krn.com/images/slap_boka.jpg
http://www.os-volicina.si/ip/rom_slapovi_sveta_avrabl/slike/slap_savica/slap%20savica5.jpg
http://beta.finance-on.net/galerije/1475/1253217809_iski%20vintgar.jpeg

similar documents