Úvod do 3D modelování, obecné znalosti

Report
3D modelování
a vizualizace
v AutoCADu
Typy prostorových modelů
drátěné (hranové) modely
hraniční (stěnové) modely
sítě (matem. modelování, konečné prvky)
technické plochy
objemové modely
hraniční model + orientované stěny
CSG modely (constructive solid geometry)
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
2
CSG model
základní tělesa (primitiva) – hranol, koule, válec...
základní geometrické operace – posun, kopie,
otočení...
množinové operace – sjednocení, průnik, rozdíl
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
3
Hraniční (stěnové) modely
základním prvkem jsou plochy
základní geometrické operace
spojování, stříhání, deformace ploch (kroucení)…
tělesa = spojené hraniční plochy
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
4
Kdy (ne)použít AutoCAD?
Ano
modely za základních těles
na generovaná tělesa (povrchy) stačí „AutoCADové“ křivky
mám 2D podklady v AutoCADu
budu kombinovat s dalšími Autodeskovými produkty
(Architecture, Revit, 3Ds Max…)
potřebuji dokumentaci (kóty, tisky...)
Ne
potřebuji „divoké“ tvary
hladké křivky profilů a plochy, které nelze v AutoCADu
nakreslit
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
5
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
6
výřezy – rozdělení obrazovky
souřadné systémy
způsoby zobrazení modelu
pohled na model z prostoru
OBECNÉ ZNALOSTI
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
7
Výřezy v modelu
rozdělení pracovní plochy obrazovky na „okna“
VÝŘEZ [VPORTS] (k. Pohled; m. Zobrazit; ovládací prvky výřezu)
stanoví se počet a rozložení pravidelně rozmístěných
výřezů (lze je dále dělit nebo naopak slučovat)
každý se chová jako samostatná obrazovka
právě jeden je aktivní (lze přepínat uvnitř příkazu)
samostatný zoom
samostatný pohled na model
samostatný souřadný systém
samostatný způsob zobrazení
rozložení výřezů
je možné pojmenovat
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
8
Ovládací prvky výřezu
umožňují pohodlné změny
nastavení
• konfigurace výřezů
• zapnutí/vypnutí náhledové krychle (ViewCube)
• zapnutí/vypnutí panelu navigace (NavBar)
• zapnutí kolečka plné navigace (SteeringWheels)
pohledů na model
• kolmé (Horní, Pravý…) – se změnou souř. systému
• izometrické, vlastní – bez změny souř. systému
způsobů zobrazení modelu (drátový, stínovaný…)
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
9
Souřadné systémy
Vůči aktuálnímu souř. systému se zadávají
souřadnice bodů (kartézské, válcové, sférické).
Do roviny xy aktuálního souř. systému se kreslí
rovinné křivky, podstavy těles apod.
Nastavení:
přetáhnout myší ikonu souř. systému a umístit řídící body
příkaz USS
k. Výchozí, panel Souřadnice
pojmenované souřadné systémy
půdorys vůči globálnímu, aktuálnímu nebo
pojmenovanému souř. systému
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
10
Způsoby zobrazení modelu
zobrazené hrany
2D nebo 3D drátové, skryté, náčrt
zobrazené plochy
koncepční, stínované, odstíny šedé…
zobrazené materiály
realistické
Kde to najdu?
k. Zobrazit / Styly zobrazení
k. Výchozí / Zobrazit
ovládací prvky výřezu
Lze upravit nebo si udělat vlastní.
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
11
Pohledy na model
kolmé pohledy (zepředu, shora, půdorys…)
isometrické pohledy (jihozápad, severovýchod…)
libovolný pohled (rovnoběžné promítání)
libovolný pohled perspektiva
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
12
Kolmé pohledy
předdefinované pohledy (Horní, Přední…)
vůči globálnímu souřadnému systému
ve výřezu změní souřadný systém (základní rovinu pro
kreslení)
možnosti na náhledové krychli (ViewCube)
vůči aktuálnímu souřadnému systému
nemění souřadný systém
půdorys aktuálního, globálního nebo pojmenovaného
souřadného systému
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
13
Libovolné pohledy
Nastavení pohledu
Shift + kolečko myši
ViewCube – otáčení kompasem
(rovnoběžné nebo perspektivní)
Orbit (rovnoběžné nebo perspektivní)
Kamera (perspektivní)
Pojmenované pohledy
lze se k nim vracet
mohou mít nastavené další vlastnosti (správce pohledů)
• pozadí
• USS
• oříznutí
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
14

similar documents