Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze

Report
Michal Broža
odpovědná výroba
a spotřeba
plýtvání
potravinami
Agenda
rozvoje světa po roce 2015
Udržitelná
spotřeba
& výroba
cíl 12 post-2015
• do 2030 dosáhnout udržitelného řízení a efektivního využívání
přírodních zdrojů
• do 2030 snížit na polovinu množství globálního potravinového
odpadu per capita na úrovni prodejců a spotřebitelů a snížit
ztráty potravin ve výrobě a v dodavatelských řetězcích
• do 2020 zajistit environmentálně odpovědný management
chemických látek a všech odpadů s ohledem na mezinárodní
standardy a výrazně snížit jejich vypouštění do ovzduší
• do 2030 výrazně snížit plýtvání (obecně) pomocí prevence,
snižování spotřeby, recyklace a znovupoužívání
• podněcovat firmy - především velké nadnárodní – k zavádění
udržitelných postupů a začleňování informací o udržitelnosti do
výkazových zpráv
• podpora veřejných zakázek s ohledem na udržitelnost
• osvěta a informace
• podpora rozvojových zemí na posílení vědeckých a
technologických kapacit ve prospěch udržitelných způsobů
spotřeby a produkce
• vyvinout a zavést nástroje k monitorování dopadů rozvoje
udržitelného cestovního ruchu ve prospěch zajišťování nových
pracovních míst, podpory místní kultury a výrobků
• postupné odstraňování neefektivních dotací fosilních paliv, jež
podporují neúspornou spotřebu
1/3
všech vyrobených potravin na světě přijde nazmar
–1,3 miliardy tun jídla
–20 bilionů Kč
1 ze 7 lidí na planetě hladoví
20 tisíc dětí umírá denně kvůli hladu
• Evropa a Severní Amerika
• subsaharská Afrika
95-115 kg
na osobu/rok
6-11 kg
• 300 milionů tun likvidováno ve fázi, kdy lze konzumovat
• Dost pro 870 milionů hladových
peníze odpady půda energie voda hlad klima
Voda nejcennější
2025
8 miliard lidí
v rozvojových zemích o
spotřeba vody
ze všech
vzroste
50% v rozvinutých o 18%
1,4 miliardy km3
1% pro lidskou spotřebu
z toho 70 procent pro zemědělské účely
Chléb (800 g) 1 286 litrů, vejce 196 litrů, jablko 125 litrů vody
Díky za pozornost. [email protected]

similar documents