Kalkulační metody

Report
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0199
Označení: VY_32_INOVACE_UCE_SA_2_07
Sada: 2
Ověření ve výuce: 18. 1. 2013
Třída: 4.B
Datum: 3. 1. 2013
Kalkulační metody
Předmět:
Účetnictví
Tematická oblast: Vnitropodnikové účetnictví
Ročník:
4. ročník
Anotace:
Kalkulace dělením, kalkulace přirážková,
režijní přirážka a sazba
Jméno autora (vč. titulu): Ing. Hana Samcová
Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615
způsoby stanovení
režijních nákladů
na kalkulační jednici
Přehled kalkulačních metod
Kalkulace dělením
• Kalkulace prostým
dělením
• Kalkulace dělením
s poměrovými čísly
Kalkulace přirážková
• Kalkulace
přirážková
s režijní přirážkou
v%
• Kalkulace
přirážková s režijní
sazbou
Technickohospodářské
normy
Plán výroby
Rozpočtovaná
výše nákladů
Předpoklad:
výroba jediného
druhu výrobku
Příklad:
výroba elektrické energie
Předpoklad:
několik stejnorodých
výrobků, které se liší
rozměrem,
hmotností, …
Příklad:
plechy různé tloušťky
Předpoklad:
výroba několika
odlišných
výrobků
Příklad:
textilní výroba: halenky, kalhoty, sukně
Předpoklad:
zvolená
rozvrhová
základna je v Kč
Příklad:
rozvrhová základna = přímé mzdy
(textilní výroba: halenky, kalhoty, sukně)
Předpoklad:
zvolená rozvrhová
základna je
v jednotkách množství
Příklad:
rozvrhová základna = strojové hodiny
(výrobní středisko – zámečnická výroba)
Podklady pro sestavení kalkulace
Názvy kalkulačních metod
Využití kalkulace dělením s pomocí
poměrových čísel
Rozvrhová základna se používá
v metodě
Režijní sazba je výsledkem výpočtu,
kdy rozvrhová základna je udána
v jednotkách
Režijní přirážka je výsledkem
výpočtu, kdy rozvrhová základna je
udána v jednotkách
Podklady pro sestavení kalkulace
plán výroby, technickohospodářské
normy, rozpočet režijních nákladů
Názvy kalkulačních metod
kalkulace dělením a kalkulace
přirážková
Využití kalkulace dělením s pomocí
poměrových čísel
velmi podobné výrobky, lišící se
pouze rozměrem, hmotností
Rozvrhová základna se používá
v metodě
kalkulace přirážková
Režijní sazba je výsledkem výpočtu,
kdy rozvrhová základna je udána
v jednotkách
Režijní přirážka je výsledkem
výpočtu, kdy rozvrhová základna je
udána v jednotkách
množství
peněžních
1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing.
– vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-903915-3-6
2 http://business.center.cz/business/pojmy
3) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-450

similar documents