PPTX

Report
UŽITÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ
ROVNICE S NEZNÁMOU VE
JMENOVATELI

Opakování ekvivalentních úprav rovnice
 provedení výkonů naznačených na obou stranách rovnice +,,.,:,()
 přičtení nebo odečtení téhož čísla nebo téhož výrazu k oběma
stranám rovnice
 násobení nebo dělení obou stran týmž číslem či výrazem s
neznámou, který se nerovná O
 záměna stran rovnice
Ekvivalentní úpravy píšeme za svislou čáru a rovnou provádíme do
dalšího řádku řešení.
Dosazením výsledku (kořene) rovnice děláme zkoušku řešení.
neznámá se vyskytuje ve jmenovateli (jedná se o
lomené výrazy)
 musíme proto určit podmínky, kdy má rovnice smysl
– jmenovatelé všech lomených výrazů musí být různí
od nuly

Příklady řešení rovnic – př. 1
3
−7=5
/. 
≠0

určíme podmínky a vynásobíme nejmenším společným
jmenovatelem zlomků
3 − 7 = 5
/+7
3 = 12
/: 12
1
=
4
1
3
1
4
Zk.: 
= 1 − 7 = 3: − 7 = 3. − 7 = 12 − 7 = 5

4
4
1

=5
4
=
4
1

Př. 2
5

−4






= 10
/.  − 4
5 = 10  − 4
5 = 10 − 40
45 = 10
9
=
2
. : 

9
2
9
2
=9
= 10
5
−4
2
≠4
/+40
/: 10
= 5:
9
2
−
=
8
2
=
1
5:
2
=
2
5.
1
= 10

Př. 3

2−2
2

2 − 2 = 2 − 2

0.  = 0

řešením rovnice jsou všechna reálná čísla s výjimkou
=1−
1

/.2
≠0
/−2 +2
podmínky existence, tzn. s výjimkou O

zkouškou ověřujeme pro libovolné číslo ≠ 0, že platí
rovnost L = P
Př. 4
2
2
4

+ =

+1


2 +1
2 +1

+
+1






/.  .  + 1
=
4 +1

2 + 2  + 1 = 4  + 1
2 + 2 + 2 = 4 + 4
4 + 2 = 4 + 4
/−4 −2
0.  = 2
Rovnice nemá řešení!
 ≠ 0;  ≠ −1


Př. 5
+4
5+2
=
−2
2−4
+4
5+2

=
/.2 .
−2
2 −2
+4 .2. −2
5+2 .2. −2

=
−2
2. −2
−2
≠2
2  + 4 = 5 + 2
2 + 8 = 5 + 2
/−2 −2
 6 = 3
/: 3
 2=
 Tato rovnice nemá žádné řešení, neboť vypočítaný
kořen je vyloučený podmínkou.



similar documents