Plantersforplantning

Report
Planters forplantning og formering
ukønnet og kønnet
Ukønnet formering
• Spiller stor rolle i planteriget
1. Deling ( fx alger, visse bakterier og gær)
2. Sporer (særlige celler, der frigives fra
moderplanten fx mosser og bregner)
3. Yngleknopper(knopper, der falder af og spirer
nye individer frem fx løg)
4. Knopper i jorden/jordstængel/udløbere fx
kartoffel og jordbær
Kønnet formering hos planter
En blomst kan være:
Tvekønnet – så har blomsten både støvblade og
frugtanlæg.
Enkønnet – så har blomsten enten kun støvblade og
kaldes en hanblomst, eller også har den kun frugtanlæg
og kaldes en hunblomst.
En plante kan have flere slags blomster og kaldes:
Enbo: hvis planten bærer både han- og hunblomster.
Tvebo: hvis planten bærer enten hanblomster eller
hunblomster.
Flerbo: hvis planten bærer tvekønsblomster og haneller hunblomster.
Befrugtning
•
•
•
•
•
•
•
1-5: Reduktionsdelingens 2
kernedelinger
5-6: de 3 øverste celler går til
grunde, den underste eenkernede
kimsæk, deler sig.
7-12: Fortsatte celledelinger → 8
kernet kimsæk (n-generation).
12: ægcellen øverst, i midten er 2
kerner ved at smelte sammen til
centralkernen.
13-14: Støvrøret trænger ind
gennem mikropylen:
dobbeltbefrugtning af ægcelle
og centralkerne
15: 2-cellet kim omgivet er
mangekernet frøhvide uden
cellegrænser
16: mangecellet kim i
mangecellet frøhvide.
Det særlige ved planter
DOBBELTBEFRUGTNING
• Den ene sædcelle smelter sammen med
ægget og danner centralkernen = kim-plante
• Den anden smelter sammen med
centralkernen(2n) og danner
frøhvide(3n)(madpakke)
Et frø er det udviklede, modne forstadie til en
plante. Frøet består af en frøskal, med en kim
og noget frøhvide indeni. Der er ikke frøhvide i
alle frø.
Kimen er det nye plantefoster. Den består af:
•Kimrod
•Kimknop der bliver til hele skuddet
•Et eller to kimblade, der ligger mellem
kimrod og kimknop. Kimbladene kan
indeholde næring.
Frøhviden er næring, som kimen bruger til den
første vækst. Frøhviden kan bestå af kulhydrat,
protein eller olie. Der er ikke frøhvide i alle frø.
Bøge-kimplanter

similar documents