داشبورد مدیریت - وب سایت دکتر مسعود حجاریان

Report
‫داشبورد مدیریت‬
‫استاد مربوطه‪ :‬آقای دکتر حجاریان‬
‫شیوا فتح اللهی‬
‫آذر ‪1391‬‬
‫مقدمه‬
‫امروزه سازمان های بزرگ‪ ،‬برتر محسوب نمی شوند بلکه برتر‬
‫بودن از آن سازمان هایی است که سریعتر عمل می کنند‪.‬‬
‫مزیت بالقوه یک سازمان نسبت به رقبای خود‪ ،‬واکنش سریع‬
‫نسبت به تغییرات است که تنها راه آن مطلع بودن از اطالعات‬
‫برای آگاهی از شرایط متغیر است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫داشبورد چیست؟‬
‫داشبوردهای مدیریتی سیستم های نرم افزاری‬
‫نوینی هستند که به سازمان ها در جهت غنی سازی‬
‫اهداف با استفاده از اطالعات و تجزیه و تحلیل آن‬
‫ها کمک می کند‪.‬‬
‫مقدار جاری‬
‫مقدار هدف‬
‫‪2‬‬
‫مقدار هدف‬
‫مقدار جاری‬
‫داشبورد چیست؟‬
‫‪3‬‬
‫داشبورد به مدیران این امکان را می دهد تا با‬
‫تعریف‪ ،‬نظارت و تحلیل شاخص های کلیدی‬
‫عملکرد یا (‪ )KPI: Key Performance Indicator‬در‬
‫ایجاد تراز بین اهداف و فعالیت ها‪ ،‬نمایان سازی‬
‫کلیه فعالیت های سازمان و ایجاد یک محیط‬
‫نمایش مشترک بین اهداف و فعالیت ها برای‬
‫تصمیم گیری درست و کارامد اقدام نمایند‪.‬‬
‫ویژگی های داشبورد سازمانی‬
‫ویژگی یک داشبورد سازمانی را می توان در دو کلمه زیر‬
:‫خالصه کرد‬
SMART
Synergic
Monitor KPI
Accurate
Responsive
Timely
IMPACT
Interactive
More data history
Personalized
Collaborative
Track ability
4
‫برخي از مزاياي داشبورد مديريت‬
‫‪5‬‬
‫• تعريف شاخص هاي کليدي عملکرد سازمان (‪)KPI‬‬
‫‪1‬‬
‫• ارائه تصويري كارآمد از عملكرد سيستم‬
‫‪2‬‬
‫• نظارت بر عملکرد سازمان و واحدها‬
‫‪3‬‬
‫• کمک در تصميم گیري سريعتر و بهتر‬
‫‪4‬‬
‫• نمايش وضعيت کل سازمان در يک نگاه‬
‫‪5‬‬
‫• ايجاد تراز بین استراتژيها و اهداف سازماني‬
‫‪6‬‬
‫• ذخیره زمان در ايجاد گزارشهاي سازماني‬
‫‪7‬‬
‫معرفی سیستم داشبورد مدیریتی سازمان نگار‬
‫‪‬تولید یک سیستم جامع داشبوردهای مدیریتی‬
‫‪ -‬نمودارها‪ ،‬شاخص های دیداری و مکانیزم های اخطار‬
‫‪ ‬نرم افزار سازمان نگار‬
‫‪6‬‬
‫‪ -‬نرم افزار ‪ MS Visual C#‬و بانک ‪SQL‬‬
‫سیستم داشبوردهای مدیریتی سازمان نگار‬
‫‪7‬‬
‫شمای کلی سیستم داشبوردهای مدیریتی سازمان نگار‬
‫‪8‬‬
‫یک مثال از کاربرد داشبورد‬
‫به عنوان مثال شرکت وریزون (‪ ،)verizon‬که یکی از‬
‫بزرگترین شرکت های عملیاتی منطقه ای مخابراتی‬
‫در آمریکا است‪ ،‬از یک داشبورد تحت وب به منظور‬
‫ارائه اطالعات دقیق و به هنگام در مورد شکایات‬
‫مشتریان‪ ،‬عملکرد شبکه در هر یک از مناطق تحت‬
‫پوشش و قطعی خطوط یا خطوط آسیب دیده از‬
‫طوفان به مدیران استفاده می کند‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫یک مثال از کاربرد داشبورد‬
‫‪10‬‬
‫مدیران شرکت با استفاده از این‬
‫اطالعات می توانند بالفاصله‬
‫منابع ترمیمی مورد نیاز را به‬
‫نواحی مشکل دار تخصیص‬
‫دهند‪ ،‬مصرف کنندگان را از‬
‫فعالیت های ترمیمی آگاه کنند و‬
‫خدمات را به سرعت به سطح‬
‫مطلوب بازگردانند‪.‬‬
‫نتیجه گیری‬
‫داشبوردها به علت آن که تمامی داده های سازمانی‬
‫را بر یک صفحه جمع و آن ها را با استفاده از‬
‫نمودارها و اشکال مختلف به راحتی برای مدیران و‬
‫کارکنان تفسیر می کنند‪ ،‬ابزاری ارزشمند در محیط‬
‫رقابتی کنونی محسوب می شوند‪.‬‬
‫بنابراین با توجه به نیاز و اهمیت کسب اطالعات‬
‫بهنگام استفاده از این ابزار مفید خواهد بود‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫منابع‬
‫‪www.dashboards.com ‬‬
‫(سیستم داشبوردهای مدیریتی سازمان نگار‪-‬موسسه‬
‫مطالعات و مشاوره مدیریت تعاللی پویان)‬
‫‪ ‬عنوان مقاله‪ :‬نشانگرهای سازمانی ابزاری برای واکنش سریع (‬
‫ماهنامه تدبیر)‬
‫‪ Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon,‬‬
‫‪Management Information systems.‬‬
‫‪12‬‬

similar documents