ElőadásVZ_

Report
Innovatív megoldások KKV-k
részére
Vízer Zoltán
HKIK fejlesztési igazgató
Budapest, 2013. június 27.
Program
10:00 – 10:15 A szervezeti innováció szerepe, miért hasznos a
kisvállalkozások számára a projektgondolkodás és tervezés elsajátítása
Vízer Zoltán fejlesztési igazgató HKIK
10:15 – 10:35 Energiahatékonyságot segítő kamarai programcsomag
Becskei Márk energetikai szakértő
10:35 – 10:55 Energiaköltség csökkentési lehetőségek a gyakorlatban
Kiss Péter energetikai szakértő
11:10 – 11:35 Projektek tervezése, irányítása modern informatikai
eszközökkel
Sike Zoltán ügyvezető igazgató Mindentudor.hu Kft. MS-projekt szoftver
szakértő
11:35 – 12:00 Innovációs audit, innovációs képesség tesztelése
Tóth Ferenc innováció menedzser, Innostrada Klaszter ügyvezető igazgató
12:00 – 12:10 Konzultáció
Innováció
A nemzetközileg elfogadott definíció szerint „az
innováció új, vagy jelentősen továbbfejlesztett
termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új
marketingmódszer, vagy új szervezési-szervezeti
módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban,
munkahelyi szervezetben vagy a külső
kapcsolatokban”.
Mely vállalkozói réteget célozzuk meg?
Kiket pozícionáljunk az innovációs
készségek javítása terén?
Statisztikai adatok szerint a mikro és kisvállalkozók
esetében csökkenő tendencia, vagy stagnálás
tapasztalható az innovációs tevékenység területén!
A technológiai innovációt végrehajtó
vállalkozások aránya a létszámkategóriák szerinti bontásban
Forrás: KSH
Szervezeti- és marketing innováció, az
innovatív vállalkozások aránya
létszám-kategóriák szerinti bontásban
Forrás: KSH
Forrás: KSH
Szervezeti innováció előfordulásának
gyakorisága a vállalkozások létszám
kategória szerinti bontásában
Forrás: KSH
Időszak: 2008-2010
Cél a mikro és kisvállalkozások
helyzetbe hozása (1-50 fő)!
Módszerek:
• Szervezeti innováció – a projektgondolkodás
alkalmazása a kiválasztott KKV- esetében
• Egy lehetséges megoldás a projektgondolkodás
szoftveres támogatására
• Innovációs készségek – mit kell tenni ahhoz,
hogy innovatív legyen vállalkozásunk?
• Technológiai innováció – energetikai költségek
reális csökkentésének gyakorlati lehetőségei
Egy vállalkozásra ható külső tényezők
Projektgondolkodás és tervezés
Mit nevezhetünk projekteknek?
• A projekt:
• egyedi szervezeti környezetben megtervezett és
végrehajtott lépéssorozat,
• konkrét célt/célokat, meghatározott idő alatt
kíván elérni
• a célok eléréséhez meghatározott erőforrásokat
(humán és anyagi) rendel,
• A projektmunka szakaszai
• projekttervezés
• projekt-megvalósítás
• értékelés-zárás
Projektek típusai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Műszaki (létesítményi) projektek
Innovációs (fejlesztési, változási) projektek
Változást menedzselő projektek
Válság, illetve csődmenedzselő projektek
Vezetői, információs rendszerek létrehozására irányuló
projektek
Minőségszabályozás projektek
Környezetvédelmi, illetve környezetgazdálkodási projektek
Termék, illetve tevékenységszerkezet fejlesztése
Szervezet és vállalkozási kultúra fejlesztése
Humán erőforrások fejlesztése
Piaci versenypozíció fejlesztése
A projekttervezés - erőforrások
• A projekt céljainak meghatározása
• A projekt hatásának/eredményeinek
meghatározása
• A projekt részletes feladat- és időtervének
elkészítése
• A projekt pénzügyi tervének és a pénzmozgások
időtervének
• A projekt humánerőforrás-tervének elkészítése
• A projekt kommunikációs tervének elkészítése
• Kockázatelemzés
A vezetés három funkciója
Szempontok
Stratégiai
menedzsment
Projekt
menedzsment
Operatív
menedzsment
Döntések
időhorizontja
hosszú távú
közép távú
rövid távú
Hatása a szervezet
egészére
hosszú távon
jelentős
középtávon
jelentős
rövidtávon jelentős
A működés
meghatározó
tényezője
A tevékenység jellege
várható jövőbeni definiált eredmény,
környezet
ill. költség és
időkorlátok
rendelkezésre álló
erőforrások
és/vagy aktuális
piaci helyzet
komplex,
innovatív
komplex, innovatív
rutinszerű,
szabályozott
A funkció
gyakoriságának
jellege
folyamatos
egyszeri, visszatérő
folyamatos
A működés
mozgástere
a szervezet
egésze
a szervezet egésze,
egy-egy
vagy több
funkcionális egység
funkcionális egység
Forrás: Dr. Deák Csaba
A projektek megvalósítása
Tartalomtól függetlenül minden projekt megvalósítása
esetében betartandók a következők:
• a feladattervben leírtak folyamatos figyelemmel
kísérése
• amennyiben bármilyen változás történik (idő, pénz),
alkalmazkodni kell a változásokhoz.
Időről időre érdemes külön időt szakítani az alábbiakra:
• a feladatok teljesítésének felülvizsgálata (megvalósulte, tartotta-e a felelős az időtervet)
• a projekt pénzügyi állásának felülvizsgálata.
A projektek megvalósítása
A projekt dokumentálása
• A projekt dokumentálása valójában már a projekttervezés
alatt megkezdődik. Ide tartoznak az előkészítés
dokumentumai (ld. a tervezés fázisainál megírt
dokumentumokat, levelezést).
• A projektmunka többi fázisában készülő dokumentumok
rendszerezése szintén fontos. Ide tartoznak a következő
elemek:
• a projekt-megvalósítás dokumentumai (levelezés,
szerződések, számlák, belső jelentések, időszakos
jelentések)
• a projekt-értékelés dokumentumai (projektzáró jelentések,
kérdőívek stb.)
A projekt vezetése
Forrás: Dr. Deák Csaba
A projekt fázisai
Forrás: Dr. Deák Csaba
Fázisok hatása a költségekre
Forrás: Dr. Deák Csaba
A projekt értékelése
Az értékelés több szempontból is kiemelten fontos:
• Visszajelzés a projekten dolgozók számára munkájukat
illetően.
• Visszajelzés a program célcsoportjának
megelégedettségét illetően.
• Tanulságok és ajánlások a jövőbeni projektek
szempontjából.
• A támogatóval való kapcsolatépítés és bizalomerősítés
szempontjából az értékelések visszajelzést adnak arról,
hogy a támogatást a megfelelő módon használták-e fel,
illetve, hogy az adott program valóban hasznosnak
bizonyult-e.
A projekt zárása
• Fontos, hogy projektet, annak értékelését követően a
megfelelően elkészített projektdokumentációval
együtt zárjuk le, ha lehetőség van rá, az elektronikus
anyagokat archiváljuk.
• A projektzárás fontos technikai eleme a záróbeszámoló
és a pénzügyi elszámolás elkészítése.
• A projekt során született eredmények bemutatása,
terjesztése is része lehet a projektzárás folyamatának.
Ennek számos formája létezik: disszeminációs
rendezvény, sajtótájékoztató, kiállítás, a produktum
postázása/bemutatása szakmai fórumokon stb.
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]

similar documents