Soustružení – prezentace 3 - Učíme v prostoru

Report
UČÍME V PROSTORU
STROJÍRENSTVÍ
Název předmětu: Strojírenská technologie
Název a ID tématu: Soustružení ST44
Řezání závitů na soustruhu
Zpracoval(a):
Ing. Petra Janíčková
ZÁVIT
ZÁVIT
» je činnou částí šroubů a matic
» vznikne navinutím profilu na válcovou plochu
» je většinou normalizovaný
DRUHY ZÁVITŮ
PODLE PLOCH, NA KTERÝCH JSOU
VYTVOŘENY
» Vnější
» Vnitřní
PODLE POČTU CHODŮ
» Jednochodé
» Vícechodé
» U vícechodých závitů musíme
soustružit závitové drážky postupně,
každou na potřebný počet průchodů
» Stoupání závitu se úměrně násobí
počtu chodů závitu
» U jednochodého závitu je stoupání
stejné jako rozteč, u dvouchodého je
stoupání dvojnásobné
Postupné soustružení trojchodého závitu
PODLE PROFILU ZÁVITU
»
»
»
»
»
»
»
Metrický
Whitworthův
Lichoběžníkový rovnoramenný
Lichoběžníkový nerovnoramenný
Trubkový
Oblý
Zvláštní druhy závitů
PODLE SMYSLU STOUPÁNÍ
» Pravý
» Levý
ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ
SOUSTRUŽNICKÝMI NOŽI
VÝHODY SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ NOŽEM
»
»
»
»
»
závitový nůž je mnohem jednodušší a levnější než závitníky
lze zhotovit závity libovolných rozměrů, i těch největších
dosahuje se hladšího povrchu závitu
lze řezat i vícechodé závity
větší rozměrová přesnost závitu
Soustružení
vnějšího závitu
Soustružení vnitřního závitu
NOŽE PRO SOUSTRUŽENÍ
VNĚJŠÍCH ZÁVITŮ
Nože s VBD
Nůž s pájenou destičkou
Kotoučový nůž
Nože s VBD
firmy
SANDVIK
Vnitřní závitové nože celistvé
SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ NOŽEM
Břitová destička pro soustružení závitu v
blízkosti sklíčidla
Držáky pro závitové nože
PROHLUBOVÁNÍ ZÁVITOVÉ DRÁŽKY
BOČNÍ POSUV DO ZÁBĚRU
»
»
»
»
nejpoužívanější způsob
vzniká méně tepla
pro větší závity
soustruží se na méně záběrů
RADIÁLNÍ POSUV DO ZÁBĚRU
»
»
»
»
vzniká tuhá obtížně oddělitelná tříska
pouze pro závity malých stoupání
velké množství záběrů
na břitu vznikají vysoké teploty
PŘÍRŮSTKOVÝ POSUV
» pro rozměrné stoupání nad 5mm
» vysoká trvanlivost destičky
» nutný speciální NC program
ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ ZÁVITNÍKY
ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ ZÁVITNÍKY
Princip řezání
vnitřního závitu na
soustruhu
Sada strojních závitníků
ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ ZÁVITOVÝMI ČELISTMI
ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ ZÁVITOVÝMI ČELISTMI
Princip řezání vnějších závitů
Sada závitových čelistí
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
1. ČEJKA, Libor. www.kovonastroje.cz. [online] Zlín: [cit. 12.8.2013] Dostupné
z http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro-kovoobrabeni/Rezani-zavitu/
2. DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. 1. Vydání. Praha:
Europa Sobotáles cz. s.r.o., 2007. 612 s. ISBN 987-80-86706-19-1.
3. DRIENSKY, Dušan. Strojní obrábění I. 1. Vydání. Praha: SNTL, 1986. 422
s. ISBN 2580.
4. HUMÁR, Anton. Studijní opory Výrobní technologie II. [online] Brno: [cit.
12.8.2013] Dostupné z http://kst.fme.vutbr.cz
5. SANDVIK Coromant. Výroba závitů, Soustružení a frézování závitů.
Uživatelská příručka. [online] Praha: [cit. 12.8.2013] Dostupné z
http://www.sandvik.coromant.com/sitecollectiondocuments/
downloads/global/technical%20guides/cs-cz/c-2920-031.pdf

similar documents