Přiřaď pojmy k obrázkům

Report
Gotika - opakování
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou
Gotika - opakování
Přiřaď pojmy k obrázkům:
Vitráž
Vnější
opěrný
systém
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PietaKrivakova.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Okno_katedraly_Strasburg.JPG
Pieta
Lomený
oblouk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gotic3d2.jpg
http://gotikacr.ic.cz/obrazky/chram.sv.vita.jpg
Přiřaď pojmy k obrázkům: Řešení
Pieta
Lomený
oblouk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Okno_katedraly_Strasburg.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PietaKrivakova.jpg
Vnější
opěrný
systém
Vitráž
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gotic3d2.jpg
http://gotikacr.ic.cz/obrazky/chram.sv.vita.jpg
Která stavba není gotická:
http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/katedrala-sv-vita.shtml
http://www.karlovarskyregion.cz/tip-na-vikend/hrad-loket/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milan_Cathedral_from_Piazza_del_Duomo.jpg,
autor Jiuguang Wang, pod licencí Creative Commons
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:T%C5%99_z%C3%A1mek_1.jpg
Která stavba není gotická:
http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/katedrala-sv-vita.shtml
http://www.karlovarskyregion.cz/tip-na-vikend/hrad-loket/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milan_Cathedral_from_Piazza_del_Duomo.jpg,
autor Jiuguang Wang, pod licencí Creative Commons
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:T%C5%99_z%C3%A1mek_1.jpg
Najdi ve větách názvy čtyř českých gotických hradů:
1.Rád se přidám k ostatním.
2.Měl strach, že se to dozví kovář Závora.
3.Ukázal mu, zač je toho loket.
4.Ostře kovový zvuk se nesl celou ulicí.
Najdi ve větách názvy čtyř českých gotických hradů:
1.Rád se přidám k ostatním.
2.Měl strach, že se to dozví kovář Závora.
3.Ukázal mu, zač je toho loket.
4.Ostře kovový zvuk se nesl celou ulicí.
Kdo je autorem obrazu:
Leonardo da
Vinci
Mistr Theodorik
Antonín
Slavíček
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meister_Theoderich_von_Prag_002.jpg
Mistr třeboňský
Kdo je autorem obrazu: Správná odpověď
Mistr Theodorik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meister_Theoderich_von_Prag_002.jpg
Doplň:
Gotický sloh vznikl ve druhé polovině ______________ ve Francii.
Základním rysem gotické architektury je ____________ oblouk a
_______________ klenba.
Na Pražském hradě se nachází nejvýznamnější česká gotická
katedrála ____________________ . Na její stavbě se podíleli _____________
__________________ a _____________________________ .
Nejznámější sochařské náměty jsou ___________ a _____________ .
Nejvýznamnějším českým malířem byl __________________________,
který vyzdobil kapli sv. Kříže na Karlštejně.
Doplň: Řešení
Gotický sloh vznikl ve druhé polovině 12.století ve Francii.
Základním rysem gotické architektury je lomený oblouk a
žebrová klenba.
Na Pražském hradě se nachází nejvýznamnější česká gotická
katedrála sv. Víta. Na její stavbě se podíleli Petr Parléř
a Matyáš z Arrasu.
Nejznámější sochařské náměty jsou madony a piety .
Nejvýznamnějším českým malířem byl Mistr Theodorik,
který vyzdobil kapli sv. Kříže na Karlštejně.
http://www.gify.nou.cz/Vyhledavac.htm
Použitá literatura, zdroj:
http://www.gify.nou.cz/Vyhledavac.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
Prokop, V. – Kapitoly z dějin výtvarného umění, Sokolov 2004
Baleka, J. – Výtvarné umění, výkladový slovník, ACADEMIA 2002
Klipart

similar documents