Geocaching

Report
Jiří Kozumplík, prezentace předmětu GIS
Co je to Geocaching?
Motivace pro výlety do přírody
 Zábava
 Sport / soutěžení

Velikosti Cache
Micro (objem < 100 ml => box od filmu)
 Small (100 ml – 1 l => box na jídlo)
 Regular (1 l – 20 l => krabice na boty)
 Large (objem > 20 l => kbelík)
 Other (popsána v popisu dané cache)

Nejběžnější druhy Cache
Traditional Cache
 Multi-Cache (= Offset Cache)
 Mystery / Puzzle Cache (hádanka)
 Event Cache (skupina lidí)
 Mega-Event Cache (500+ lidí)
 Cache in trash out event (sběr odpadků)
 EarthCache (s naukou o terénu)

Co Cache obsahuje?
Co měl nálezce po kapsách
 Co kdo již vyměnil za něco jiného
 Travelbug
 Geocoin
 Logbook (sešit pro zalogování nálezu)

Proč hledat?
Zábava
 Zajímavé lokality
 Mít víc záznamů, než ostatní

Jak se připojit?
Zaregistrovat se na
www.geocaching.com
 Najít pomocí prostředí v češtině keš v
blízkém okolí
 Zjistit její souřadnice
 Zadat souřadnice do GPS přístroje
 Vyrazit do terénu


similar documents