09.12.2013 Janosikowe - finansowe wsparcie biednych regionów

Report
„Janosikowe”
Finansowe wsparcie biednych
regionów Polski przez bogate
Dochody wynikające z udziału we
wpływach z podatku dochodowego:
Dla:
Gmin
Powiatów
Województw
PIT
39, 34%
10, 25%
1,6%
CIT
6,71%
1,4%
15,9%
Czym jest „janosikowe”?
• Obowiązek JST, posiadających cechy określone
przez ustawodawcę, do corocznego dokonywania
wpłat do budżetu państwa.
• Wpłaty te tworzą następnie pulę środków
przeznaczonych na sfinansowanie części
subwencji ogólnej.
Płatnicy „janosikowego” spadają w
rankingach za beneficjentów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Warszawa z miejsca 1 spada na 37,
Poznań z 6 na 36,
Katowice z 9 na 59,
Kraków z 12 na 53,
Gdynia z 13 na 52,
powiat piaseczyński z 2 na 50,
pruszkowski z 4 na 44,
grodziski z 7 na 68,
lubiński z 14 na 72,
legionowski z 15 na 62.
Jeżeli chodzi o województwa Mazowsze, które w 2010 roku
przekazało na rzecz innych
województw aż 63% swoich dochodów
podatkowych - w rankingu bogactwa
województw liczonego wysokością
tych dochodów w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, spadło z
pierwszego miejsca na ostatnie…
Fiskalne wyrównania między landami w Niemczech
Landy dokładające
Landy otrzymujące
Nadrenia Pn.-Westfalia
3442
Berlin
4209
Badenia-Wirtembergia
2804
Saksonia
1783
Bawaria
2533
Saksonia-Anhalt
1123
Hesja
2154
Turyngia
1017
Szlezwik-Holsztyn
142
Brandenburgia
865
Hamburg
118
Meklemburgia-Pomorze Przednie
771
Brema
562
Nadrenia-Palatynat
229
Dolna Saksonia
451
Saara
180
Ogółem:
11190
Ogółem:
11193
Wielkość redystrybucji (w mln DM) poprzez system „Finanzausgleich” w Niemczech
w 1995 roku
Źródło: Bundesministerium der Finanzen (1996), s. 146.
Dziękuję za uwagę. 
Opracował: Dawid Łuczak.

similar documents