A török kor kultúrája a hódoltság korában

Report
Történelem háziverseny
Arany Bernadett
A reformáció Magyarországon
 Evangélikus (lutheránus) vallás: Felvidéken és a szász
településeken terjedt el
 Református vallás: hódoltság területe, Debrecen
(kálvinista Róma, Méliusz Juhász Péter)
 Katolikus hit: királyi Magyarország
 Erdély sajátos helyzete: vallási türelem
o Unitáriusok (szentháromságtagadók)
o Evangélikusok (szászok)
o Reformátusok (Partium területe)
o Katolikusok (székelyek)
A reformáció Magyarországon
A reformáció hatásai
 A reformáció új szakaszt indított a kulturális
fejlődésben
 Könyvnyomtatás fellendülése segítette a magyar
nyelvű írásbeliség terjedését (Misztótfalusi Kis Miklós)
 Protestáns bibliafordítás: Károli Gáspár, Vizsoly
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye), 1590
A reformáció hatásai
A reformáció hatásai
Iskolák
 Nagyhírű kollégiumok Gyulafehérvár, Kolozsvár,
Debrecen, Sárospatak)
 Számos kollégiumhoz nyomda is tartozott
 Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Gyulafehérváron
alapított főiskolát
 Sok diák tanult külföldi egyetemeken pl.: Wittenberg
A debreceni kollégium egykor …
… és most
A sárospataki kollégium
A kollégium mai képe
Katolikus megújulásellenreformáció
 A protestánsokhoz hasonló eszközök alkalmazása
 Pázmány Péter: Nagyszombati Egyetem (1685)
megalapítása (A jelenlegi Eötvös Lóránd
Tudományegyetem, ELTE jogelődje)
 Katolikus bibliafordítás: Káldi György, (1626)
 Nyomdák működése
Katolikus megújulásellenreformáció
Pázmány Péter (1570-1637)
 Protestáns vallású családból származott
 Az ellenreformáció, katolikus megújulás vezető alakja
volt
 Jezsuita pap, majd esztergomi érsek
 Vitairataiban a protestánsokat támadta
 Barokkos körmondatok alkalmazása
Pázmány Péter (1570-1637)
Pázmány Péter (1570-1637)
A korszak építészete
 A XVI. századra jellemző a reneszánsz továbbélése
 A várak alacsonyabb, szélesebb falakkal és
fülesbástyákkal épültek
 A hódoltsági területeken dzsámik (Pécs), minaretek
(Érd, Eger), fürdők (Király fürdő, Budapest) épültek
 A XVII. században a barokk stílus vált meghatározóvá
 A barokk építészet jellegzetes alkotásai a templomok
és a kastélyok voltak (nagyszabású terek, gazdag
díszítettség, emberek lenyűgözése)
Az egri vár
Az egri vár alaprajza
A pécsi dzsámi mai képe
A budai Szent Anna templom
A templom belső tere
Kastélyok Esterházy-kastéy Fertőd
(Eszterháza)
Kastélyok Grassalkovich-kastély Gödöllő
Végvári élet
 Állandó bizonytalanság, rossz életkörülmények
 Emberek elhurcolása (janicsárok)
 Katonák helyzete
 Ballassi Bálint: Egy katonaének című verse
 „ A jó hírért névért s az szép vitézségért ők mindent
hátra hadnak, Emberségből példát, vitézségről formát
mindennek ők adnak…”
Végvári élet
Köszönöm a figyelmet!

similar documents