Tablet-hankinta

Report
OIKEAT ASKELEET
Perässäkulkijasta edelläkävijäksi
Tablettitietokoneiden käyttö opetuksessa parantaa lasten ja
nuorten kykyä ratkoa ongelmia
Askel 1 – Verkon kapasiteetti
Tabletit liitetään avoimeen verkkoon, jota myös
kuntalaiset voivat käyttää. Näin varmistetaan muun
verkon toimintavarmuus ja kapasiteetin riitävyys.
Toimenpiteet kaikkien koulujen ja oppilaitosten osalta:
• Avoin verkko valmis 12/2014
• Langattoman verkon päivitys valmis 12/2014
• Verkkoliikenteen priorisointi valmis 12/2014
Avoin langaton verkko laajenee kirjastoihin.
Tablet-tietokoneiden käyttö
opetuksessa vahvistaa oppilaiden
ongelmanratkaisutaitoja.
Askel 2 – Laitevalinta ja takuu
Taloudellisesti kilpailukykyinen hankinta toteutetaan
niin, että yhdeltä toimittajalta hankitaan
mahdollisimman suuri laite-erä.
Toimenpiteet kaikkien koulujen ja oppilaitosten osalta:
•
•
•
•
Samsung Galaxy Tab 4 10.1, näyttösuoja ja suojakuori, 223.5e
2 vuoden takuu
Tietohallinnossa varalaitteita
Opettajille 4G mallit näppäimistöllä
Tablet-tietokoneiden käyttö
opetuksessa vahvistaa yksilöllisiä
oppimiskokemuksia.
Askel 3 - Laitehallinta
Tablet-tietokoneiden keskitetty hallinta parantaa
laitteiden tietoturvaa ja helpottaa arkipäivän
asennustyötä. Laitetuki kyetään integroimaan osaksi
HelpDesk -palvelua.
Toimenpiteet kaikkien koulujen ja oppilaitosten osalta:
• Laitteet liitetään laitehallintaan
• Etälukinta ja laitteen tyhjennys varkaustilanteessa
Tablet-tietokoneiden käyttö näyttäisi
myös parantavan
työskentelyilmapiiriä koululuokissa.
Askel 4 – Käyttöönotto ja koulutus
Ensimmäiset laitteet jaellaan TVT-tukihenkilöille
marraskuussa 2014. Jakelu etenee koulukohtaisen
aikataulusuunnitelman mukaisesti.
Toimenpiteet kaikkien koulujen osalta:
• Toimittaja antaa koulutuksen tvt-tukihenkilöille.
• Tvt-tukihenkilöt toimivat vertaistukena koulun
henkilökunnalle.
• Kouluyhteisössä taitavimpia käyttäjiä ovat oppilaat.
Tablet-tietokoneiden käyttö muuttaa
opetusta ja oppimista merkittävästi.
Askel 5 – Laitteiden jakoperusteet
Laitteiden jakoperusteissa huomioidaan hankinnan PRarvo sekä pedagogiset lähtökohdat.
Toimenpiteet kaikkien koulujen ja oppilaitosten osalta:
• Laitteita oppilaille n. 16.000kpl
• Lukio ja ammatilliset koulut 23 %
• Peruskoulu 68 %
• Esiopetus 5 %
• Ruotsinkielinen tulosalue 3 %
Tablet-tietokoneiden avulla lisääntyy
tekemällä oppiminen sekä tutkiva
oppiminen.
Askel 6 - Pedagogiikka
Hankinnan vaikuttavuus syntyy pääosin opettajien
kyvykkyydestä hyödyntää uusinta teknologiaa osana
opetusta.
Toimenpiteet:
•
•
•
Johtajuuden uudistuminen; rehtoreiden ja johtoryhmien
koulutus
Oppilaitoskohtainen suunnitelma tabletlaitteiden
pedagogisesta hyödyntämisestä
Tvt-tukihenkilöiden tarjoama pedagoginen tuki
Tablet-tietokoneiden avulla lisääntyy
toisilta oppiminen ja tiedon
jakamisen kulttuuri niin oppilaiden
kuin opettajien keskuudessa.
Askel 7 – PR ja viestintä
Miten maksimoida hankinnan
tuoma julkisuushyöty!
Suunniteltava yhdessä sivistystoimen ja
kaupungin viestinnän kanssa. Sivistystoimi
tiedottaa hankinnasta 8.10.2014
Tablet-tietokoneiden ja digitaalisen
materiaalin avulla
koulun on tarkoitus siirtyä
kokonaisuudessaan digiaikaan.
Oppimisen muutos
Perinteisen oppikirjan tarve vähenee, kun
internetiä aletaan hyödyntää opetuksessa
laajemmin.
Internetin käyttö lisää oppilaan
mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä
vuorovaikutteisuuteen tiedon
hankinnassa ja tuottamisessa.
Mobiililaitteiden hyödyntäminen
vaikuttaa suoraan opetusmenetelmiin:
ilmiöpohjaisuuteen, käänteiseen
oppimiseen, pelillisyyteen, yhteisölliseen
ja itseohjautuvaan oppimiseen sekä
luovuuteen.
Kysymyksiä?
7
6
5
4
3
2
1
PR ja viestintä
Julkisuushyödyn maksimointi ja odotusten hyvä
sisäinen markkinointi.
Pedagogiikka
Hankinnan onnistuminen on pitkälti riippuvainen
opettajien kyvystä hyödyntää uusinta teknologiaa.
Laitteiden kohdennusperiaatteet
Kohdennuksessa huomioidaan sekä hankinnan PRmerkitys sekä pedagogiset lähtökohdat
Käyttöönotto ja koulutus
Koulutus toteutetaan oppipoika-kisälli
toimintamallilla.
Laitehallinta
Vantaan kaupungin laitemäärä tuplaantuu
hankinnan myötä. Hallinta nousee keskiöön.
Laitevalinta ja takuu
Käyttöön hankitaan markkinoiden kilpailukykyisin
Tablet -tietokone
Verkon kapasiteetti
Avoin verkko kaikissa kouluissa 12/2014. Kaikki
tukiasemat vaihdetaan ja QoS otetaan käyttöön.

similar documents