UTVÁ*ENÍ ZEMSKÉHO POVRCHU

Report
UTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO
POVRCHU
ZEMSKÝ POVRCH
Je svrchní vrstva zemské kůry, která je součástí
litosféry
 Je utvářen:
a) vnitřními přírodními činiteli
b) vnějšími přírodními činiteli

a)
b)
utvářejí horotvornou činností různé tvary
zemského povrchu (pohoří, hory,…). Patří mezi
ně vrásnění, kerná činnost, sopečná činnost,
zemětřesení.
dotvářející zemský povrch. Narušují a
zarovnávají zemský povrch. Patří mezi ně
činnost vody, činnost větru a teploty, rostlin a
živočichů, včetně člověka.
VNITŘNÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
1)
Vrásnění
V místech dotyku 2 litosf. desek dochází k
prohýbání do vln, které nazýváme vrásy
( vrásnění). Vrásněním vznikají vrásová
pohoří (např. Himaláje, Alpy, Karpaty, Pyreneje,
Andy, Kavkaz…)
a skládají se z těchto částí:
(viz obr. str.18)
2)
Kerná činnost
je proces, při kterém vznikají kerná pohoří.
Vznikají zlomy a podél nich kry, které se
pohybují vzhůru, do stran nebo dochází k
poklesům. Kernými pochody bývají dotvářena
také sopečná či vrásová pohoří (Ťan Šan,
Harz, Schwarzwald…)
viz obr str. 19
3)
Sopečná činnost
viz předchozí látka
V místech, kde při sopečné činnosti vystupuje
magma na povrch, vznikají sopečná pohoří.
Magma vytéká i na dně oceánu. Dosáhne-li
podmořská sopka nad hladinu oceánu,
vznikne sopečný ostrov (Island, Havajské
ostrovy).
4)
Zemětřesení
viz předchozí látka
může způsobit sesuvy hornin či pokles části
povrchu. Může docházet také k propadnutí
stropu jeskyní a vznikne tak propast.

similar documents