Galileo Galilei - kaldirmakuvveti

Report
NEOLİTİK İNSAN’dan GALİLEOTİK İNSAN’a
Pisa’da 15 Şubat 1564’te Vincenzio
Galilei ile Giulia Ammanati di
Pescia’dan Galileo Galilei adında
bir erkek çocuğu doğar. 2 erkek ve
4 kız kardeşi vardır. Galileo’nun
annesi analık özelliklerini yeterince
sahip gözükmese de babası
Vincenzio onun ilk eğitiminde göz
ardı edilmeyecek bir rol oynar.
Eğitimli biri olan baba müzisyendir
ve müzik teorisi üzerine eserlerin
yazarıdır. Bu eserler de oğlunun
çok büyük tutkuyla bağlanacağı
matematiğe büyük önem verir.
Galileo öncelikle Vallombrosa
Manastırı’nda eğitim görür ve
burada Katolik dinin
temellerini ve mantığını
öğrenir. Entelektüel bir kişiliğe
sahiptir. Pisa üniversitesinde
tıp öğrenimi görür ama
bundan pek hoşlanmaz. Buna
karşılık öğrenimini yarıda
bırakıp büyük Tartaglia’nın
öğrencisi olan Ricci’den gizli
saklı matematik dersleri
almaya başlar.
Matematik doğayı
incelemenin ve makineler
yapmanın bir yoludur. Bu
Galileo için bir vahiy
değerindedir ve bu alandaki
istisnai yeteneklerini
kanıtlar.19 yaşında
eşzamanlılık üzerine önemli
bir inceleme yapar. Aynı
zamanda Pisa’da tıptan başka
Aristotelesçi hocanın felesefe
derslerine de devam eder.
Pisa üniversitesinden ayrılıp
elinde hiç diploma olmadan
Floransa’ya geri döner.
1585-1589 yılında ailesinin yanında yaşamaya başlar.
Birkaç kişiye matematik dersleri verir ve kültürünü her
alanda geliştirir. Galileo sahici bir Yunan ve Latin
uzmanıdır. Galileo rasyonel biridir pek az duygusaldır.
Zaten aile ortamı da pek sıcak değildir. Gulia
Ammonati’nin de ana duyarlılığı yoktur. Çocuklarıyla
arasında asla gerçek bağlar oluşmamıştır. Galileo da
ailesinin mali olarak ayakta kalmasını bir görev
duygusuyla yerine getirecektir. Duygusal yaşamı en
sade ifadesine indirgenmiştir. Pisa üniversitesinde 25
yaşındaki bu genç adama matematik kürsüsü verilir
onun için maaşı çok yeterli olmasa da göz ardı
edilmeyecek kadar düzenli ve mütevazi bir iştir.
1592 yılında Padova üniversitesinde matematik
kürsüsünü elde eder. Galileo istikrarlı bir mevkiye ihtiyaç
duymaktadır. Babası önce ki yıl ölmüştür ve annesi erkek
ve kız kardeşleri artık onun sorumluluğundadır. Kusurları
ne olursa olsun Galileo yakınlarını mali olarak
desteklemeyi her zaman bir onur sorunu yapmıştır.
Padova’da geçirdiği 18 yıl onun için çok önemlidir. Bu
uzun süre boyunca her alanda olgunlaşır. 7 Aralık
1592’de ilk dersini veren ateşli ve gönülden provokatör
28 yaşındaki genç adam 1610 yılında 46 yaşında olgun
bir erkek olmuştur ve artık Avrupa bilim dünyasında isim
yapmış birisidir. Aynı zamanda gerçekten temel ilk eseri
olan yıldızların habercisini yayımlamıştır.
Galileo’nun 10 yıl boyunca
kendisinden 14 yaş küçük
olan Venedikli Marina Gamba
ile düzenli bir ilişkisi olur.
Marina’da Padova’ya
yerleşmiştir ama Galileo ile
aynı evde yaşamazlar. 3
çocukları olur.
Virgina,Maria,Vincenzio…
fakat 1610 yılında dostça
ayrılırlar. Marina bir süre
Vincenzio’yu yanında tutar ve
Galileo’nun en yakın
arkadaşıyla birlikte yaşar.
Galileo sürekli parasızlık çekmektedir. Maaşı artık ona
yetersiz gelmektedir. Evinde pergel,pusula.gönye gibi
aletler yapıp satar. Bunun için evinde bir atölye
kurmuştur. Ayrıca Galileo öğrencilerine özel ders
vermektedir. Öğrencilerin çoğu da onun evinde
kalmaktadır. Galileo kırılma teorisini bilmezken 9 kez
büyütülen dürbün yapar. Bu icadı sayesinde üniversiteye
ömür boyu atanır ve maaşı iki misline çıkar. Galileo bir
kitap çıkarır ve bu kitap sayesinde çok önemli yerler
kazanır. Pisa üniversitesine matematik profesörü olarak
atanır.
Galileo 12 ve 13
yaşlarındaki gayri meşru
iki kızını Son Matteo in
Arcetri Manastırı’na zorla
kapatarak aile içindeki
son kaygılarından da
kurtulur. Kızlar 16
yaşında rahibelik andı
içerken büyük kız boyun
eğmiştir fakat küçük kız
babasına karşı öfke
duymaktadır. Zavallı
rahibe küçük kız sinir
hastası olur.
17. Yüzyılda buluşları
genel anlayışa ters
düşmüş ve bilim kilisenin
katı doktrinleri karşısında
büyük bir sınava
çekilmiştir. Teleskopuyla
gökyüzünü inceleyen
Galileo yüzyıllar boyunca
bilim çevrelerini
şaşkınlığa uğratacak yeni
keşiflerde bulunmuştur.
Dönemin en büyük bilim adamı 69 yaşında ki Galileo
yargılanıyor..
Yargılanmasının nedeni dünyanın güneş etrafında
döndüğünü açıklaması. Ondan öncekiler bu gerçeği
savundukları için canlı canlı yakılmıştır. Dönemin
yeniliklerine rağmen hala Aristo’nun 4. yüzyıla ait
özellikleri yer alıyor. Bu temeller üzerine oturtulmaya
çalışılıyordu. Bu anlayış dünyanın merkezde olduğunu
yıldızların onun çevresinde döndüğünü
destekliyordu. Bu jeosentrik görüş incil tarafından da
kabul görmüştü. Aristo’nun görüşlerine alternatif
görüşler getiren ilk bilim adamı Polonyalı astronom
Copernicus oldu.
1543’te dünyanın helosentrik görüşünü ortaya attı.
Merkezde olan güneşti o bu dönemde kabul
edilmeyecek uç bir görüştü. 1542 yılında bu tip
fikirlerin ağır ceza göreceği bir yasa çıkarıldı kilise
tarafından ve korkunç işkence teknikleriyle
sorgulamalar yapıldı. Padova üniversitesinde 34
yaşındaki Galileo’nun bu riskli ortamdan kaçmaya
niyeti yoktu. Koyu bir katolik olmasına rağmen
Galileo dini inançlarla bilimsel gerçeklerin
birbirleriyle çelişmemesi gerektiğine inanıyordu. Her
şeyin Dünyanın etrafında dönüyor dediği Aristo’nun
tezini çürüttü.
Kilise bu durum karşısında daha fazla sessiz
kalamazdı. O tarihte Copernicus’e ait bütün kitaplar
yakılarak Copernicus görüşleri yasaklandı. Galileo ise
kilise tarafından görüşlerini ne yazılı ne de sözlü ifade
etmemesi için uyarıldı. Bu da Galileo için “kelle
koltukta” gezmek demekti ve bundan sonra Galileo
çalışmalarını sessizce yürütecekti. Galileo sohbet
üslubunda bir diyalog şeklinde kitap çıkarmaya karar
verdi fakat bu eser çok yavaş ilerlemekteydi. Tam 6 yıl
sürmüştü. Kitap Copernicus destekçisi olarak
algılandı. Galileo’nun hayatı riske girmişti ve bu kitap
yüzünden müebbet ev hapsi hükmü giyecekti…
Bilgin 60 yaşını geçmiştir ve uzun süreden beri zaten
zayıf olan sağlığı hızla bozulmuştur. Sık sık hastalanır
hatta 1628 yılında ciddi bir rahatsızlık geçirir.
Galileo’nun kardeşi Michelangelo karısı ve yedi
çocuğuyla birlikte gelip onun evine yerleşir ve kendisi
Münih’e geri dönünce ailesini Galileo’nun
sorumluluğuna bırakır. Kardeşini ailesi ile doğru dürüst
ilgilenmemekle suçlar. Galileo’nun oğlu Vincenzio
Pisa’da hukuk diploması alır ve Sestilia Bocchineri ile
evlenir.
Sestilia’dan 3 oğlu olacaktır ama Vincenzio ile babası
arasındaki ilişkiler çok mesafelidir . Yalnızca kızlardan
büyüğü olan rahibe Maria babasıyla çok sıcak ilişkileri
vardır. 1631’den itibaren Galileo kızlarının
Manastırının yakınına Arcetri’de satın aldığı bir villaya
yerleşir. Galileo 70 yaşına gelmiştir. Artık hasta bitkin
bir halde yatmaktadır. Galileo böyle bir durumda bile
sevgiden yoksundur.
Ne oğlu Vincenzio ne küçük kızı ona sevgi gösterir.
Rahibe Maria Nisan 1634’te 33 yaşında ölür sonunda
her zaman dayanıksız olan bilginin sağlığı ciddi olarak
tehlikeye girer; fıtık,artrit,kalp sıkıntıları. Ardından
Galileo kör olur. Fakat son yılları dikkat çekici güzel
zeki ve duyarlı bir genç kadının gelinin kız kardeşinin
varlığıyla aydınlanır. Allessandra zaten iki kez dul
kalmıştır ve üçüncü evliliğini Florentin ile yapmıştır.
Nihayet Galileo’nun yaşamında duygulara yer vardır
diyebiliriz.
Aşırı ve belki de yanlış kullanılacak bir romantizme
düşmeden 75 yaşındaki kalbi kurumuş bilgiç yaşlı
matematikçiyle 35 yaşındaki körpe sevgilisini
birbirine bağlayan sahici ve karşılıklı sevgi ilişkisinde
etkileyici ve bir anlamda kurtarıcı bir şey olduğunu
kabul etmek gerekir. İlişkilerinin özellikle
mektuplaşmaya dayalı olduğu doğrudur. Galileo bu
durumlara çok dayanamayıp 8 Ocak 1642’de 78
yaşında ölür.
‘’Yine de dönüyor’’.
GALİLEO GALİLEİ

similar documents