FUTURISMUS

Report
VY_32_INOVACE_1C2


1909 v Itálii
zakladatel italský anarchistický básník
Filippo Tommaso Marinetti
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Casa_Marinetti.jp
(17. 6. 2012)
italský básník, prozaik a dramatik, zakladatel a teoretik
futurismu
 vůdčí osobnost futurismu
 v roce 1909 vydal Manifest futurismu

Básnické sbírky
 Zkáza
 Osvobozená slova – v 1. části texty,
pravidla futurismu, ve 2. části pravidla,
která se mají uplatnit
 Sopky
Divadelní hry
 Ohnivý buben
 Zajatci
(17.6.2012)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/FilippoTommasoMarinetti.jpg





avantgardní umělecký směr
cílem ukázat uspěchanou a rušnou dobu
vyznával pohyb, rychlost, dynamismus
obdiv k technice
uplatnění v malbě, sochařství, architektuře,
keramice, designu, módě, divadle, literatuře
i hudbě




odmítali náboženství, moralismus,
feminismus i manželství
distancovali se od všech předešlých
výtvarných směrů
zavrhovali knihovny a muzea, veškeré
konvence
nacházeli inspiraci pro svoje umění v kubismu



cílem bylo dostat zobrazovaný předmět do
pohybu
přes pohyb se dostali až k abstrakci
malovali moderní průmyslové a městské
výjevy
italský malíř, sochař a kritik umění, představitel
a hlavní teoretik futurismu
 měl významný podíl na první futuristické výstavě
v pařížské galerii v roce 1912
 zemřel r. 1916 na následky zranění při pádu z koně při
vojenském cvičení

Díla: Autoportrét
Rvačka v pasáži
Město se probouzí
Simultánní vize
Požár v galerii
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Umberto-Boccioni.jpg
(15.6.2012)
Hluk ulice vnikl do domů
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Boccioni_Noise.jpg (14.6.2012)





italský malíř a teoretik
podílel se na futuristickém hnutí
obrazy: Pes na provázku a Děvče běžící po
balkóně patří k prvním a nejvýmluvnějším
manifestacím futuristického malířství
rozkládal pohyb na „filmové" sekvence
následující za sebou, které však zobrazil
simultánně na jednom obrazu, využil k tomu
pointilistickou techniku
později směřoval k abstraktní malbě



italský malíř a představitel futurismu
signatář Manifestu futuristických malířů
na rozdíl od ostatních futuristů, kteří zobrazují
pohyb pomocí moderních strojů, se zaměřuje na
tanec
Díla:Tanec Pan Pan v „Monicu“
Modrá tanečnice
Tanec medvěda v Moulin Rouge
Španělská tanečnice
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Gino_Severini.jpg
(15.6.2012)
Černá kočka
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/The_Black_Cat_%28Severini%29.jpg
(17.6.2012)


přikláněli se k jednoduchosti
snaha o využití nových materiálů a nové
kombinace sklo - kov, beton – sklo
Antonio Sant Elia
 italský architekt a urbanista
 představitel futurismu
 1914 uvedl v Miláně sérii projektů dynamického
velkoměsta s mimoúrovňovou dopravou
 jeho teoretické názory byly shrnuty v Manifestu
futuristické architektury

PROKOP, Vladimír. Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov: O.K. – Soft, 1993
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Registrační číslo:
Číslo DUM:
Jméno autora:
Název práce:
Předmět:
Ročník:
Časová dotace:
Vzdělávací cíl:
Poznámka:
Inovace:
Datum vytvoření:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji
šanci
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
VY_32_INOVACE_1C2
Mgr. Eva Stejskalová
Futurismus
Dějiny umění, český jazyk
3.
25 min.
rozpoznat a umět charakterizovat hlavní
znaky futurismu, dokázat poznatky využít
v předmětech český jazyk a literatur a dějepis
mezipředmětové vztahy – dějepis, český
jazyk a literatura
PC, dataprojektor
26. 6. 2012

similar documents