İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültesi dönem 2 öğrencileri arasında

Report
İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültesi dönem 2 öğrencileri arasında
eğitim koşulları açısından memnuniyet farkı var mıdır?
Esra KOÇ, Nejla KÜÇÜK, Tuğba MUMCU
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf Öğrencileri
GİRİŞ:
İngilizce ve Türkçe tıp fakültesi öğrencileri arasındaki memnuniyet farkını
araştırmak için her iki bölümden rastgele 25’er kişilik örneklem alındı. Bu iki
bağımsız gruba ki kare testi uygulandı. Birebir Anket şeklinde olan
uygulamada öğrenim dilinin ve buna göre eğitim koşullarının ders içi
memnuniyet, meslek hayatına yönelik etkileri, kurul sınavlarına etkileri ve
öğretim üyesi ve öğrenci performansına etkileri araştırıldı.
BULGULAR:
Akademik kariyer planladığınızda öğrenim dilinizin
kariyerinizde yükselmeye yönelik etkilerinden memnun
musunuz?
10%
memnun
36%
54%
memnun değil
kararsız
Öğrenim gördüğünüz sınıftan memnun musunuz?
18%
memnun
memnun değil
20%
62%
Öğrenim dilinizin ders içi veriminize etkilerinden memnun
musunuz?
kararsız
12%
memnun
24%
64%
AMAÇ:
Atatürk Üniversitesi İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültesi dönem 2 öğrencileri
arasında eğitim koşulları göz önüne alınarak memnuniyet farkı olup olmadığını
araştırmak.
kararsız
Sınıf mevcudunun öğretim üyelerinin performansına
etkilerinden memnun musunuz?
14%
44%
memnun
memnun değil
42%
memnun değil
Öğrenim dilinizden ötürü öğretim üyelerinin sınav sorularını
hazırlarken bölümler arası zorluk farkı oluşturduğunu
düşünüyor musunuz?
kararsız
20%
memnun
Sınıf mevcudunun siz öğrencilerin performansına etkilerinden
memnun musunuz?
12%
memnun
48%
memnun değil
kararsız
40%
58%
32%
memnun değil
kararsız
Meslek hayatınıza yönelik düşündüğünüzde seçtiğiniz
bölümden memnun musunuz?
6%
6%
memnun
memnun değil
Farklı literatürler tararken öğrenim dilinizin getirdiği
avantajlardan memnun musunuz?
kararsız
88%
14%
46%
memnun
memnun değil
40%
YÖNTEM:
ARAŞTIRMA ORTAMI: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 2 amfisi ve
İngilizce tıp dönem 2 sınıfı.
DEĞİŞKENLER: İngilizce tıp öğrencileri ve Türkçe tıp öğrencilerinin
memnuniyetleri.
UYGULAMA ŞEKLİ: Türkçe Tıp dönem 2 öğrencilerinden 5 kişi Türkçe ve
İngilizce Tıp dönem 2öğrencilerinden 25’er kişi üzerin de birebir anket
uygulaması yapmıştır.
İSTATİSTİK: Türkçe ve İngilizce Tıp dönem 2 öğrencileri arasında anket
uygulaması yapıldı. Bunun sonucunda istatistik sonuçları çıkarıldı. İstatistik
testi olarak bağımsız 2 grup ta ki kare testi uygulandı.
kararsız
Öğrenim dilinizin kurul sonu sınavlarına etkilerinden memnun
musunuz?
16%
memnun
memnun değil
22%
62%
kararsız
Hazırlık dönemi okumaktan/okumamaktan memnun musunuz?
10%
memnun
36%
54%
memnun değil
kararsız
Kaynaklar: Üniversite ve Toplum dergisi , www.atauni.edu.tr , www.universite-toplum.org
SONUÇ:
Tıp eğitiminin İngilizce mi yoksa Türkçe mi alınması gerektiğini
araştırıldı ve araştırma sonucu her iki dilde de öğrenim
görenlerin memnun olduğu yönünde sonuçlandı. Birebir anket
şeklindeki uygulama sonucu iki bölüm öğrencilerinin de çoğu
konuda memnuniyet farkı olmadığı görüldü. Fakat öğrenim
dillerinin kurul sonu sınavlarına etkileri, meslek hayatlarına
yönelik düşünüldüğünde akademik kariyer yapma açısından,
öğretim üyelerinin sınav sorularını oluştururken zorluk farkı
oluşturmaları konularında memnuniyet farkı olduğu tespit
edildi.

similar documents