Kielce 2014 - Sabina Zalewska

Report
SAMOTNOŚĆ I OSAMOTNIENIE
A
MITOLOGIZACJA
ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Dr Sabina ZALEWSKA
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
"Fenomen psychicznej samotności jest
słabo zbadany, a nawet zaniedbywany stwierdza Dołęga. - Wśród wielu pytań o
samotność ważne są te dotyczące jej
natury i przyczyn”
Metody badawcze
 Biograficzny wywiad narracyjny
 Storytelling – metoda badawcza z zakresu badań jakościowych
opierającą się na analizie narracji tworzonych przez członków
danej społeczności. Może polegać na przeprowadzaniu
wywiadów, ze szczególnym naciskiem na historie z życia
badanego, może także opierać się na analizie powtarzanych
mitów.
 Metoda Konfrontacji z Sobą (Hubert J. M. Hermans, adaptacja
Piotr K. Oleś). Jest to metoda badania doświadczenia człowieka,
jednocześnie umożliwiająca mu lepsze samopoznanie. Dotyka
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
Definiowanie mitu
 Mitologizacja, rzadziej mityzacja, to proces przekształcania
czegoś, jakiś rzeczywistych wydarzeń, zjawisk lub postaci na wzór
mitu lub w sam mit – Słownik Języka Polskiego
 Mit, podobnie jak sen, przedstawia jakąś historię dziejącą się w
przestrzenie i czasie, fabułę wyrażającą językiem symbolicznym
religijne oraz filozoficzne idee i przeżycia duszy - Erich Fromm
 Mit to produkt nieświadomego archetypu, tak więc jest on
symbolem wymagającym interpretacji psychologicznej. Mity to
symbole przedstawiające w obrazowej formie jakąś myśl, która nie
może być przedmiotem świadomości - Zygmunta Junga
 Mit w dzisiejszej epoce pełni funkcję przypomnienia, organizującą
doświadczenie człowieka w pewną logiczną całość. Wykorzystuje
do tego różnego rodzaju opozycje, które pokazują człowiekowi co
jest dobre a co złe - Anna Klama
Mit „O dwóch połówkach jabłek”
 Mit o dwóch połówkach jabłka jest fałszywy i groźny, bo ludzie
nigdy nie są dwiema uzupełniającymi się idealnie połówkami
czegokolwiek. Są to dwie pełne, niezależne, odmienne od siebie
istoty. One mogą kooperować, wymieniać się, ale nigdy się nie
zlewają jak soczki.
 A w fazie zakochania chcemy, żeby 1+1=1: "ja plus ty równa się
jedność". To jest podejście neurotyczne, nieprawdziwe,
odrealnione".
Mit „Śpiącej Królewny”
Czytając baśń będąc dorosłym, myślimy już nie o dojrzewaniu, ale o
przemijaniu. Królewna spała dziesiątki lat i czekała na miłość. Jej
uroda zachowała się, a los dał szansę i zakończył wszystko happy
endem, jak to w baśniach bywa.
Mit „Małżonkowie powinni być najlepszymi
przyjaciółmi”
Mit „Małżonkowie powinni wszystko robić
wspólnie”
Mit „Miłość romantyczna to podstawa dobrego
małżeństwa”
Ujmując to słowami Williama Shakespeare’a:
„Żadna przeszkoda nie może oprzeć się miłości. Miłość
przezwycięża wszystko”
„Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej
pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni”
Władysław Tatarkiewicz
Dziękuję za uwagę 

similar documents