Slovná zásoba a jej členenie

Report
Mgr. Janka Khírová
Aby sa všetci ľudia mohli zhovárať alebo
písať, potrebujú zásobu slov z daného
jazyka.
Slovná zásoba je súhrn všetkých slov v danom
jazyku, jednoslovných i viacslovných
pomenovaní.
Môže byť:
 Individuálna ( každý človek má svoju vlastnú slovnú zásobu)
 Všeobecná ( v nej sú zahrnuté všetky slová
jazyka )
 Otvorená ( obohacuje sa novými slovami a vypadávajú z nej slová )
Slovnou zásobou sa zaoberá jazykoveda - lexikológia
neologizmy
zastarané slová
archaizmy
značky
b
jadro
Prevzaté slová
cudzie slová
historizmy
Členenie slovnej zásoby
 Podľa vecného významu
 Podľa dobového výskytu
 Podľa pôvodu
 Podľa spisovnosti
 Podľa príslušnosti k štýlovej vrstve
Podľa vecného významu
Jednovýznamové
kyslík
Slovensko
Viacvýznamové
hlava- ľudská
hlava - kapustná
Podľa dobového výskytu
Historizmy
kočiar
dereš
Archaizmy
dejateľ
lineár
šenkár
bukréta
Zastarané slová
Neologizmy
Podľa pôvodu
Domáce
pes
voda
autobus
džínsy
Cudzie
Podľa spisovnosti
Spisovné : patria sem aj odborné a básnické a hovorové
slová
papyrus
luna
nákladiak
Nespisovné: patria sem slangové a nárečové slová
učka
grumbír
Podľa príslušnosti k štýlovej vrstve
Neutrálne : oko, jablko, jesť
Štylisticky príznakové :
Zjemňujúce – očičko, jabĺčko, papkať
Zhoršujúce – očisko, žrať
Ďakujem za pozornosť.
http://www.officedepot.sk/pictures/sk/od/sk/lg/146346_
sk_lg.jpg http://clipart.pixmac.com/4/story-tellingactivity-group-pixmac-clipart-82326281.jpg
http://www.sme.sk/vydania/20080517/photo/vik-039konvalinkycele.jpg
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://4.bp.blogsp
ot.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum
b/7/71/Menschliches_auge.jpg/220pxMenschliches_auge.jpg
http://www.omlazeni.cz/shared_files/uploaded_new/2/2
9779/957242_1.jpg
http://i.sme.sk/cdata/6/56/5639996/892525_cabbage.jpg
http://www.karpaty.net/mapy/slovensko.jpghttp://www.j
ozko.sk/userfiles/0Barbora/oxygenoterapia/la-vieutiliserait-l-oxygene-d0.jpg http://www.zilinskykraj.sk/wpcontent/uploads/2013/03/24.jpghttp://www.blog.sk/imag
es/4d41c2176848d19fe0161201b151039a
http://mobilnetelefony.predaj.sk/images/big/1000011316o
br1.jpg
http://toucharcade.com/wp-content/upload
s/2012/10/apple-ipad-mini-pr.jpeg
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVe
dy/PublishingImages/Bernol%C3%A1k_1467431.jpg
http://www.imitrade.sk/data/foto/rozmer-3/2160190PK2.jpg
http://www.carillonstudios.me.uk/images/festival_pictures/may_2007_ok/n_13_bernard_the_barma
n.jpg
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=
tinhUajkNITptQaA7YGQAw&ve
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=
tinhUajkNITptQaA7YGQAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1016&bih=605#hl=sk&site=imghp&tbm=is
ch&sa=1&q=pes&oq=pes&gs_l=img.3.
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=
tinhUajkNITptQaA7YGQAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1016&bih=605#hl=sk&site=imghp&tbm=is
ch&sa=1&q=voda&oq=voda&gs_l=img.3..
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=
tinhUajkNITptQaA7YGQAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1016&bih=605#hl=sk&site=imghp&tbm=is
ch&sa=1&q=a
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=
tinhUajkN
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ei=tinhUajkNITptQaA7YGQAw&ved
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=
tinhUaj
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=
tinhUajkNITptQ
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=
tinhUajkNITptQ
https://www.google.sk/search?q=archaizmy&hl=sk&site=imghp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=
tinhUajkNITptQaA7YGQAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1016&bih=605#hl=sk&site=imghp&tbm=is
ch&sa=1&q=ucit

similar documents