indir

Report
MÜHENDİSLİK ETİĞİ
VE
KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
ETİK KODLAR
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 ETİK KOD NEDİR ?
 ETİK KOD, ETİK KURALLAR VEYA PRENSİPLER
ANLAMINDA KULLANILMAKTADIR. ALT
MADDELERİ, YANİ ALT İLKELERİ VEYA
PRENSİPLERİ BULUNDUĞU İÇİN BİR ÜST KAVRAM
OLARAK KULLANILMAKTADIR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 BU KODLAR, MÜHENDİSLERİN MESLEKLERİNİ
İCRA EDERKEN SAHİP OLDUKLARI HAKLARI,
GÖREVLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ
TANIMLAMAKTADIR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 ÖNCELİKLE ŞUNU BELİRTMEK GEREKİR Kİ BİRAZ
SONRA GÖRECEĞİMİZ ETİK KODLAR, MESLEK
HAYATIMIZDA KARŞILAŞACAĞIMIZ HER
SORUNUNA DETAYLI BİR CEVAP VERMEYECEKTİR.
ANCAK BU KODLAR, TEMEL İLKELERİN
ÇERÇEVESİNİ BELİRLEMEKTEDİRLER.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 YİNE BELİRTMEK GEREKİR Kİ BAHSEDİLECEK ETİK
KODLAR YENİ AHLAKİ VEYA MORAL KAVRAMLAR
TARİF ETMEMEKTE YANİ HERKES TARAFINDAN
KABUL EDİLEN MEVCUT ETİK DEĞERLER
İÇERİSİNDE KALARAK KURALLAR
BELİRLEMEKTEDİR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 ETİK KODLAR NE İŞE YARAR ?
 1-)TOPLUMU KORUR
 2-)KILAVUZLUK YAPAR
 3-)ESİNLENME SAĞLAR
 4-)ORTAK STANDARTLARI BELİRTİR
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 5-)MESLEKİ SORUMLULUĞU DESTEKLER
 6-)KARŞILIKLI ANLAYIŞI DESTEKLER
 7-)MESLEK DİSİPLİNİ SAĞLAR
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
ETİK KODLAR
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 ÖNCELİKLE BELİRTMEKTE FAYDA VAR Kİ
MÜHENDİSLİK DİSİPLİNİ İÇERİSİNDE TEK BİR
ETİK KOD TANIMI MEVCUT DEĞİLDİR. FARKLI
MESLEK ODALARI VEYA FARKLI KURULUŞLAR
FARKLI KODLAR TANIMLAMAKTA VE
YAYINLAMAKTADIR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 ÖNCELİKLE YURT DIŞINDAKİ ÖRNEKLERE GÖZ
ATALIM:
 BU KONUDA NSPE ( NATIONAL SOCIETY OF
PROFESSIONAL ENGINEERS ) VE IEEE (INSTITUE
OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS)
İSİMLİ KURULUŞLAR ETİK KODLAR KONUSUNDA
ÖNE ÇIKAN KURULUŞLARDIR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 BUNLARDAN IEEE’NIN BELİRLEDİĞİ KODLAR
DAHA KISA, NET VE GENEL PRENSİPLERE
SAHİPKEN NSPE’NİN BELİRLEDİĞİ KODLAR DAHA
UZUN VE DETAYLIDIR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
NSPE KODLARI
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 NSPE’NİN ALTI TEMEL İLKE VE BUNLARI
AÇIKLAYAN TOPLAM 48 ALT MADDEDEN
OLUŞAN KOD SİSTEMİ MEVCUTTUR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 1-)TOPLUMUN REFAH, SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİ





HERŞEYDEN ÜSTÜN TUTACAKLARDIR.
2-)YALNIZCA KENDİ YETKİ SAHALARI İLE İLGİLİ
HİZMET VERECEKLERDİR.
3-)GÜVENİLİR VE TARAFSIZ RAPORLAR
YAYINLAYACAKLARDIR.
4-)İŞVERENİNE VE/VEYA MÜŞTERİSİNE KARŞI DÜRÜST
DAVRANACAKTIR.
5-)ALDATICI –YANLIŞ EYLEMLER YAPMAYACAKLARDIR.
6-)MESLEKLERİNİN ŞEREF, İTİBAR VE
KULLANIŞLILIĞINI DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE ŞEREFLİ,
GÜVENLİ VE YASAL DAVRANIŞLARDA
BULUNACAKLARDIR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 BİR BAŞKA YAKLAŞIM :
 ACM (Association for Computing Machinery),








mühendisler için genel etik kurallarını aşağıdaki gibi
sıralamıştır.
1- Toplum ve insanlığın refahı için çalışmak
2- Başkalarına zarar vermekten kaçınmak
3- Dürüst ve güvenilir olmak
4- Ayrımcılığa karşı tavır almak
5- Telif ve patent haklarına saygılı olmak.
6- Entelektüel haklara saygılı olmak
7- Mülk haklarına saygılı olmak
8- Gizliliğe saygılı olmak
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
TÜRKİYE’DE DURUM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 TMMOB 38. GENEL KURUL KARARI
(27-29 MAYIS 2004 )
 "TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu, TMMOB Mesleki
Davranış İlkelerini, mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı etkinliklerinde yönlendirici ve eğitici ilkeler
olarak kabul eder ve bu ilkelerin tanıtılması,
tartışılması ve geliştirilmesi için TMMOB 38. Dönem
Yönetim Kurulu'nu görevlendirir."
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 TMMOB GENEL İLKELERİ :
 1-)TOPLUMA VE DOĞAYA KARŞI
SORUMLULUKLAR
 2-)HİZMET VERİLEN GERÇEK YA DA TÜZEL
KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUKLAR
 3-)MESLEĞE VE MESLEKTAŞA KARŞI
SORUMLULUKLAR
 4-)KENDİLERİNE KARŞI SORUMLULUKLAR
BU MADDELERİN DE ALT KRİTERLERİ MEVCUTTUR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI (MMO)
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

KODLAR ARASI ÇELİŞKİ
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 KODLAR ARASI ÇELİŞKİ
 BİR FİRMADA ÇALIŞIYORSUNUZ. ÇALIŞTIĞINIZ
FİRMANIN SİZE VERDİĞİ GÖREVİN SONUÇLARI
İLE İLGİLİ ŞÜPHELERİNİZ VAR. BU SONUÇLARIN
TOPLUMUN BAZI TOPLUMDAKİ BAZI KESİMLER
İÇİN OLUMSUZ SONUÇLAR GETİRECEĞİNİ
FARKEDİYORSUNUZ.
 NE YAPARSINIZ ?
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 1-)TOPLUMUN REFAH, SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİ





HERŞEYDEN ÜSTÜN TUTACAKLARDIR.
2-)YALNIZCA KENDİ YETKİ SAHALARI İLE İLGİLİ
HİZMET VERECEKLERDİR.
3-)GÜVENİLİR VE TARAFSIZ RAPORLAR
YAYINLAYACAKLARDIR.
4-)İŞVERENİNE VE/VEYA MÜŞTERİSİNE KARŞI DÜRÜST
DAVRANACAKTIR.
5-)ALDATICI –YANLIŞ EYLEMLER YAPMAYACAKLARDIR.
6-)MESLEKLERİNİN ŞEREF, İTİBAR VE
KULLANIŞLILIĞINI DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE ŞEREFLİ,
GÜVENLİ VE YASAL DAVRANIŞLARDA
BULUNACAKLARDIR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 BU DURUMDA HİYERARŞİ KURALLARI DEVREYE
GİRMELİDİR.
 1-)TOPLUMUN REFAH, SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİ HERŞEYDEN





ÜSTÜN TUTACAKLARDIR.
2-)YALNIZCA KENDİ YETKİ SAHALARI İLE İLGİLİ HİZMET
VERECEKLERDİR.
3-)GÜVENİLİR VE TARAFSIZ RAPORLAR YAYINLAYACAKLARDIR.
4-)İŞVERENİNE VE/VEYA MÜŞTERİSİNE KARŞI DÜRÜST
DAVRANACAKTIR.
5-)ALDATICI –YANLIŞ EYLEMLER YAPMAYACAKLARDIR.
6-)MESLEKLERİNİN ŞEREF, İTİBAR VE KULLANIŞLILIĞINI
DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE ŞEREFLİ, GÜVENLİ VE YASAL
DAVRANIŞLARDA BULUNACAKLARDIR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSİN SAĞLIKLI KARAR VERMESİ
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 BİR MÜHENDİSİN MESLEK HAYATINDA
KARŞILAŞTIĞI SORUNLARLA İLGİLİ OLARAK
SAĞLIKLI KARAR VEREMEMESİNİN SEBEPLERİ
NELERDİR ?
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 MÜHENDİSİN DOĞRU KARAR VERMESİNİN







ÖNÜNDEKİ ENGELLER
1-) İÇ GÜDÜ (SELF INTEREST )
2-)KORKU
3-)UMURSAMAZLIK
4-)FARKLI EĞİLİMLER
5-)DAR BAKIŞ AÇISI
6-)YÖNETİM OTORİTESİ
7-)GRUP DAVRANIŞI
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
YÖNETİMİN ETKİLERİ
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 ÇALIŞMA HAYATINDA YÖNETİMİN DAVRANIŞ VE
UYGULAMALARI MÜHENDİSİN ETİK
DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLERE SAHİPTİR.
ÖZELLİKLE YÖNETİMİN ETİĞE AYKIRI
DAVRANIŞLARI BU AÇIDAN ÖNEMLİDİR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 1-)AYRIMCILIK
 2-)KAYIRMA
 3-RÜŞVET
 4-)YILDIRMA-KORKUTMA
 5-)SÖMÜRÜ
 6-)İHMAL
 7-)BENCİLLİK
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 8-)YOLSUZLUK
 9-)YARANMA-DALKAVUKLUK
 10-)ŞİDDET-BASKI
 11-)HAKARET
 12-)TACİZ
 13-)DOGMATİK DAVRANIŞ
 14-)YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
VAKA İNCELEMESİ
AL TENEKE KUTU VAKA İNCELEMESİ
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 İLK AL TENEKE KUTU, 1958
YILINDA KAISER ALUMINIUM
FİRMASI TARAFINDAN
GELİŞTİRİLMİŞTİR. DAHA ÖNCE
KALAYLI SACTAN ÜRETİLEN VE
AĞIR OLAN KUTULARI
HAFİFLETME AMACI İLE
ÜRETİLMİŞTİR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 İLK AL KUTULAR, AYNI SAC KUTULARDA
OLDUĞU GİBİ AYRI BİR AÇMA DÜZENİ
GEREKTİRMEKTEYDİ. BU DURUM;
 -HEM ÜRETİCİLER İÇİN İLAVE MALİYET
 HEM DE KULLANICI İÇİN YANLARINDA AÇMA
MEKANİZMASI TAŞIMA ZORUNLULUĞU DOLAYISI
İLE İLAVE ZAHMET GETİRMEKTEYDİ.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 1959 YLINDA ERMAL FRAZE PİKNİĞE GİTTİĞİNDE
KUTU AÇACAĞINI YANINA ALMADIĞINI FARKETTİ
VE AL TENEKE KUTULARI ARABASININ
TAMPONUNU KULLANARAK AÇMAK ZORUNDA
KALMIŞTIR.
 FRAZE, DAYTON RELIABLE TOOLS FİRMASININ
SAHİBİ OLUP YAŞADIĞI BU SIKINTI ÜZERİNDE
DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞTIR.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 FRAZE, BİR MÜDDET DENEME VE ARAŞTIRMA
SONUCU TENEKE KUTULARIN ÜST YÜZEYİNE
İLAVE EDİLEN VE ÇEKİNCE YERİNDEN ÇIKARAK
KUTUDA BİR DELİK BIRAKAN BİR SİSTEM
GELİŞTİRDİ VE PATENTİNİ ALDI.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 ANCAK BİR MÜDDET SONRA İNSANOĞLU BAŞKA
BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA KALDI :
 HER YERE ATILAN AÇMA KAPAKLARI
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 1976’DA DANIEL CUDZIK BUGÜNKÜ SİSTEME
YAKIN BİR AÇMA SİSTEMİ GELİŞTİRDİ VE
ÇEVRESEL SORUNU KISMEN AZALTTI.
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 PEKİ BUGÜNKÜ SİSTEMİN
SAKINCALARI YOKMU ?
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
VAKA ÇALIŞMASI ÖDEVİ
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
ÖDEV VAKALARI
 1-)TITANIC VAKASI
 2-)DC 10 VAKASI
 3-)FORD PINTO VAKASI
 4-)CHALENGER VAKASI
 5-)HYATT REGENCY KANSAS CITY VAKASI
 6-)VALUJET FLIGHT 592 VAKASI
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
HEPİNİZE BAŞARILAR ….
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
 MÜHENDİSLİĞİN SORUMLULUKLARI
 1-)MÜHENDİSİN TOPLUMA KARŞI SORUMLULUĞU
 2-)MÜHENDİSİN MESLEĞİNE KARŞI
SORUMLULUĞU
 3-)MÜHENDİSİN İŞVERENİNE VE/VEYA
MÜŞTERİSİNE KARŞI SORUMLULUĞU
 4-)MÜHENDİSİN MESLEKDAŞLARINA VE
ASTLARINA KARŞI SORUMLULUĞU
 5-)MÜHENDİSİN KENDİNE KARŞI SORUMLULUĞU
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM
MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

similar documents