Nasledjivanje osobina kod ljudi

Report
Nasledjivanje osobina kod ljudi
Šta je monogensko nasledjivanje?
Šta su autozomi, a šta gonozomi?
Koji tipovi nasledjivanja postoje?
Monogenske autozomno-dominantne
osobine












osetljivost na fenil-tiokarbamid (PTC);
sposobnost uvrtanja jezika ;
beli pramen kose kod muškarca;
slobodan ušni režanj;
maljavost na drugom članku prstiju
guste obrve
spojene obrve
uzan i dug nos
rupica u bradi (u kosti)
Levi palac preko desnog kada su spojene šake
Dve tetive u korenu šake kada je stisnuta pesnica
Rh+ faktor
Monogenske autozomno recesivne
osobine












neosetljivost na fenil-tiokarbamid (PTC);
nesposobnost uvrtanja jezika ;
beli pramen kose kod žena;
vezan ušni režanj;
Odsustvo maljavost na drugom članku prstiju
Retke obrve
razdvojene obrve
Kratak i širok nos
Bez rupica u bradi (u kosti)
Desni palac preko levog kada su spojene šake
Tri tetive u korenu šake kada je stisnuta pesnica
Rh- faktor
Kodominantne osobine
 ABO sistem krvnih grupa
 MN sistem krvnih grupa
Intermedijarne - nepotpuno
dominantne osobine
 Oblik kose
Holandrično nasleđivanje –
nasleđivanje vezano za Y hromozom
 dlakavost ušiju
 kontrola spermatogeneze
 visina muškaraca
 razviće zuba, debljina gleđi i dentina
Nasledjivanje vezano za X hromozom
 Razlikovanje boja
Geni koji se nalaze na autozomima javljaju se u dve kopije(
 Normalna koagulacija krvi
majčini i očev gen) Pošto muškarci imaju jedan X hromozom a
žene
Sluhdva XX da bi se izjednačio broj gena kod oba pola dolazi
do inaktivacije
jednog
X hromozoma tokom embriogeneze
 Razvoj
mrežnjače,
štapića
Kod žena je jedan X hromozom inaktivisan
uočava se tokom interfaze kao loptasto telašce uz jedrov
omotač i naziva se barovo telo
Inaktivisani X hromozom se kasnije replikuje
 Šta su poligene osobine?
 Šta je plejotropno nasleđivanje?
Neke od poligenih osobina čoveka su:
 masa tela,
 pojedine proporcije tela( širina ramena,karlice.....),
 brzina razvića,
 dugovečnost,
 plodnost
Korelativno nasledjivanje
 Svaki hromozom sadrži mnogo gena
 Geni koji se nalaze na jednom istom hromozomu
nazivaju se vezani geni i oni se zajedno prenose na
potomstvo i zajedno ispoljavaju
 Te osobine su korelativne (vezane) osobine i one se
zajedno ispoljavaju kod potomaka ako između gena
koji ih određuju ne dođe do krosing-overa

similar documents