1.2. Vesi kui aine. Vee omadused

Report
Vasta küsimustele
Millest koosneb vesi?
Mis on molekulid?
Milline on vee molekul?
Mõisted!
 Aine – kindlate aineosakeste kogum
 Molekul – aineosake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist
 Aatom – aine väikseim osake
 Lahus – vedelik, mis koosneb lahustist ka lahustunud ainest
 Lahusti – vedelik, mis on võimeline lahustama teisi aineid
Kõik elus ja eluta meie ümber koosneb ainetest ja
nende segudest.
Ained on näiteks vesi, suhkur, raud.
Kõik ained koosnevad väikestest osadest, mida
nimetatakse aatomiteks
Aatomid on aine kõige väiksemad osakesed.
Sarnased või erinevad aatomid võivad liituda ja
moodustada molekuli.
Molekul on aineosake, mis koosneb vähemalt 2
aatomist.
Vee molekul
 Vee molekul koosneb 2 elemendi, so vesiniku ja
hapniku aatomitest.
 Vee lühendiks on H2O, vesiniku tähiseks on H ning
hapniku tähiseks O. Kuna vesinikku on vee molekulis 2
siis on H tähe taga number 2.
Vee omadused
 Omadusteks võivad ainetel olla näiteks: värvus, lõhn,
maitse jne
 Puhas vesi on näiteks on maitsetu, värvusetu, lõhnatu,
läbipaistev
 Looduses olev vesi ei ole aga kunagi päris puhas.
 Looduses leidub vees peale vee molekulide veel paljude
teiste ainete osakesi.
Vesi kui lahusti
 Vees lahustuvad paljud ained, nt sool, suhkur
 Sool oleks sellisel juhul lahustuv aine, vesi lahustiks ning
tulemuseks oleks lahus.
Sool (lahustuv aine) + vesi (lahusti) =
soolvesi (lahus)
 Looduslik vesi on alati lahus, sest ta sisaldab erinevaid
sooli, gaase (nt hapnik, süsihappegaas )
Kuidas saab ainete lahustumist vees
kiirendada?
Kõik ained vees ei lahustu
 Vesi on väga hea lahusti, kuid kõik ained vees ei
lahustu
 Vees lahustuvad hästi need ained, mille osakesed
seostuvad tugevasti vee molekulidega.
 Need ained, mille osakesed ei mõjuta veemolekule,
lahustuvad vees vähe või ei lahustu üldse.
 Vees ei lahustu nt kivid, metallid, liiv, õlid ja rasvad

similar documents