ISLT 318-Hafta-1

Report
ISLT 318
TEKNOLOJİ VE YENİLİK
YÖNETİMİ
ISLT318-Hafta1
Prof. Dr. Atilla ELÇİ
1
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Tanışalım
Prof. Dr. Atilla Elçi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl.,
Ofis: Mühendislik Fakültesi 3. Kat; Tlf.: 288 2383
Cep: 0532 351 4425
e-posta: [email protected]
Özgeçmişim OİBS’de var.
Ayrıca:
















2
http://member.acm.org/~aelci
http://aksaray.academia.edu/AtillaEl%C3%A7i
http://lnkd.in/i4RAxn
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=wpQvtlQAAAAJ
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/sin/sin2012.html
SIN’13: www.sinconf.org/sin2013/
SIN’13 LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/SIN13-6th-Intl-Conf-on4812866
SIN’13 FB: http://www.facebook.com/sinconf2013
IGI CRYPSIS Book: http://tinyurl.com/d8wg7l2
Springer Book: http://tinyurl.com/ESAS-book
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Konular
Hafta
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Hafta 16
3
Detaylı İçerik
Derse giriş.Yenilik, Teknolojik Yenilik
Yenilik Süreci
Yenilik Kuramları
Yenilik Planlaması
Strateji ve Yenilik
Ar-Ge Yönetimi
Yeniliğin İktisadi Boyutu
Ara Sınav
Yeni Ürünler
Faaliyet Stratejileri ve Yenilik
Ürün ve Süreç Yenilikçiliği
Teknoloji Yönetimi
Bilişim-İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler
Küresel Değişim
Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji
Dönem Sonu Sınavı
Önerilen Kaynak
1:s9-44, 2:1
1:s91-111, 2:2
1:s44-64, 2:5
1:s111-117, 2:3, 2:8
1:s176-181, 2:4
1:s157-173, 2:6
1:s117-157, 1:s264-265, 2:11
1:s233-251, 1:s31-43, 2:9
1:s181-206, 2:7
1:s40-41, 2:2, 4:4.5
5:3
5:4
1:s255-271, 3
3:XI
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Önerilen Kaynaklar
Anahtar:
1:s9-40, 2:1 => Uzkurt’ta sayfalar 9 ile 40 arası
=> ve/ya, Tidd & Bessant’da Konu 1.
Not: Tidd & Bessant’ın beşinci sürümü Nisan ayında
çıkacağından mevcut dördüncü sürümünü almayınız.
Kullanmak isteyenler yarı fiyatına olan e-kitabı
edinebilir ve ister çevrimiçi isterse Wiley CourseSmart’
ile İnternete bağlanmadan okuyabilir.
4
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Uzkurt, Cevahir, Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta Basım Yayım,
İstanbul, 2008, ISBN: 978-975-817-3. (14 TL)
Önerilen Kaynaklar:
2. Tidd, J. & Bessant, J., Managing Innovation: Integrating Technological, Market
and Organizational Change, 2009, John Wiley & Sons. E-Kitap (£26.40):
http://www.coursesmart.co.uk/IR/5544912/9780470998106?__hdv=6.8
3. Betz, Frederick., Teknolojik Yenilik Yönetimi – Değişimle Gelen Rekabet
Avantajı, (2003 sürümünden çeviren Pınar Güran), TÜBİTAK Popüler Bilim
Kitapları no:339, Ankara, 2010. ISBN: 978-975-403-541-4. (20 TL)
4. Top, Seyfi, İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, Beta Basım Yayım,
İstanbul, 2008. ISBN: 978-975-295-892-0.
5. Tekin, Mahmut, Güleş Hasan K., ve Öğüt, Adem, Değişim Çağında Teknoloji
Yönetimi 5. baskı, Gazi Kitabevi, 2010, ISBN: 978-9944-165-23-5. (TL 14.80)
5
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Dersin Tanımı

Diğer ayrıntıyı OİBS’de bulacaksınız.

SORULARINIZ? GÖRÜŞLERİNİZ?
6
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Yenilik? Teknolojik Yenilik?
«Yenilik»ten ne anlıyorsunuz? Tanım ya da örnek veriniz.
-




7
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Örnek 1
Arçelik TelveGeleneksel Türk
Kahvesi Pişirme
Makinesi:
Tasarım dünyasının en seçkin
ödüllerinden iF Tasarım
Ödülü’nü kazandı.
2005 yılı «ürün tasarımı sınıfı:
sanayi tasarım alanı».
> kullanış kolaylığı, süreçte
yenilik, otomatikleştirme.

8
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Örnek 2
Türkiye’nin ilk Internet üzerinden yemek siparişi portalı

9
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Neden Yenilik?

Vazgeçilmez İtici Güç (VİG):



Ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesinde
Toplumun refahı ve kalkınmasında
İşletmelerin rekabetçi yapılarında.
 Mikro ve makro düzeyde: Olmazsa olmaz!

Yüksek Riskli bir Süreç (YRS)
 Riskleri yönetmek gerekir


Günümüzde Yenilik Teknoloji Odaklıdır/Desteklidir (YTO).
Bu nedenle dersimizin konusu:
 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
10
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Yenilik Ne Demek!
İngilizce «Innovation» => Yenilik:
≈ Yeni olarak algılanan fikir, uygulama ve nesnedir (Rogers, 1995)
≈ Yeni ya da büyük ölçüde değiştirilmiş ürün, hizmet ya da sürecin …
uygulanmasıdır (Oslo Kılavuzu, 2005)
≈ Girişimcilerin farklı iş ve hizmetler için bir fırsat olarak kullandıkları
değişimi belirten bir araçtır (Drucker, 2001)
≈ Pazarda olmayan, maliyeti düşük ve benzersiz özelliklere sahip,
müşterilerin yeni olarak algıladığı, teknoloji ile pazar bilgisinin kullanımı
sonucunda ortaya çıkarılan ürün ve hizmetlerdir (Afuah, 2003)
≈ Yeni ürün ve yaratımı sürecindeki fikir üretme, teknoloji geliştirme,
üretim ve pazarlama etkinliklerinin yönetiminden oluşan bir süreçtir
(Trott, 2002)
≈ Yeni bir şeyler yaratmak ve onu başarılı bir biçimde pazarda
uygulamama koymaktır (Ulujn & Weggeman, 2001)
≈ Bilginin ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesidir (Elçi, 2006)
Nesnedir
Süreçtir.

11
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Yeniliğin Özellikleri Nelerdir?










Yaşam kalitesini ve refah düzeyini artıran bir araçtır
Kullananların yaşamında değişiklik yaratan bir araçtır
Bir süreçtir ve süreklidir
Ekonomik ve toplumsal yarar yaratan bir değerdir
Önemli rekabet araçlarından biridir
Kültürel bir ortamın ürünüdür
Problem çözme sürecidir
İşlevler arası bütünleşmenin bir ürünüdür
Çevreye uyma ve bütünleşmenin aracıdır
Yayılmacı niteliktedir
12
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Yenilik Örnekleri?

?
13
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Yenilikle İlişkili Kavramlar



Buluş (icat)
Yaratıcılık
Girişimcilik
14
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Yenilik Çeşitleri






Köktenci, artımsal ve yapısal yenilikler
Köktenci yenilikler ve büyüme ilişkisi
Yıkıcı ve destekleyici yenilikler
Ürün, hizmet ve süreç yenilikleri
Teknolojik ve teknolojik olmayan yenlikler
Toplumsal yenilikler
15
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması


TÜBİTAK 2238
Ödüller:

Tematik Alan Derecesi:





Birinci: 10 KTL
İkinci: 7.5 KTL
Üçüncü: 5 KTL.
Birinci aşamayı geçenler: 1 KTL
Tematik Alanlar:



>>Üniversite Düzeyi
Genel: Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirleri
Teknoloji:Yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her
konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklif
edilebilir.
Başvurular: 25/2 – 29/3/’13:
16
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü,YNT 514
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması


TÜBİTAK 2238
Ödüller:

Tematik Alan Derecesi:





Birinci: 10 KTL
İkinci: 7.5 KTL
Üçüncü: 5 KTL.
Birinci aşamayı geçenler: 1 KTL
Tematik Alanlar:



>>Üniversite Düzeyi
Genel: Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirleri
Teknoloji:Yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her
konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklif
edilebilir.
Başvurular: 25/2 – 29/3/’13:
17
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü,YNT 514
Ders Projesi:








TÜBİTAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik
Yarışması’na katılmak üzere
En çok 3 kişilik bir takım oluşturun.
Proje fikri bulup hazırlanın.
Proje önerisi hazırlamanıza yardımcı olacağım.
TÜBİTAK’a yüklediğiniz projelerde anlamlı bir rolü olan her
öğrencim bu dersten en az CC notu alacaktır.
Birinci aşamayı geçen öğrencilerim en az BB notu alacaktır.
TÜBİTAK’tan bin TL ödül de cabası!
Bu ders projesi isteğe bağlıdır, ancak size hararetle öneririm.
İstekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak
için http://education.weebly.com/ altında bir site açtım. Proje
önerisi getirenlere erişim hakkı vereceğim.
18
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318
Bağlantılar



Kendin Yap!
TÜBİTAK, 2012 İnovasyon Fuarı’ndaydı.
İnovasyon Türkiye 2013:




24-27 Ekim 2013,
İstanbul Fuar Merkezi.
Ankara Üniv. Uzaktan eğitim Merkezi 11 Şubat – 3 Mart
2013 arasında «Teknoloji,Yaratıcılık ve Fikrii Mülkiyet eÖğrenim Sertifika Programı» düzenledi: 3 haftada 40 saat
çevrimiçi eğitim verildi. Bakınız.
Bilginiz için: TÜBİTAK BİDEB’in öğrencilere verdiği burs
ve destek programları hakkında e-posta ile sürekli almak
için şu adreste kayıt olun.
19
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

similar documents